Kronargumentet CO2 - tatt av vinden

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.04.2019

Miljøvernerne er ute etter å redde verden mot klimakrisen p.g.a. CO2 oppgang i atmosfæren. Men når man spør sjefen i Miljørverndirektoratet, Ellen Hambro, som Hogne Hongset gjør slik: "Vil økt eksport av fornybar energi fra Norge til EU gi redusert CO2-utslipp"?  - så kommer følgende tomprat:

"Tusen takk for din henvendelse. Du stiller interessante og komplekse spørsmål. Spørsmålet ditt kan ikke besvares enkelt og meg bekjent har ingen i eller utenfor Norge gjort grundige vurderinger av problemstillingene du reiser." Dette er ikke svar. Konklusjon: ingen off. instans vil eller kan si noe saklig om vindkraft og klimavirkning!! Hvis det ikke kan fremføres saklige innholdmessige faktaopplysninger på konkrete spørsmål - annet enn "høflighetsfraser" og ingen fakta - hva er det da som er ute og går? Er det internasjonalisering og etter hvert globalisering som er den underliggende agenda? Man minner om at Norge har sagt NEI til EU to ganger, og folkemeningen er massivt imot den dag i dag. Enda kjører "eliten" på og presser oss systematisk inn i avhengighet av EU, også via ACER. På samfunnsområde etter område overkjøres folkestyret - ett umistelig gode - også i denne saken avgjørende for vårt fremtidige livsmiljø hvor man peprer Agder m.fl. steder med vindmøller.

Når man så legger til at strøm-mengden til Europa fra Norge i mengde er som en prikk mot ca et traktorhjul - blir saken enda merkeligere. Og når man overhode ikke vil ta et skikkelig tak for skogreising i verden, som statsråd Løken har skrevet grundig om i Aftenposten - og man heller ikke følger opp den solide rapporten fra et velrenommert universitet i Sveits om samme sak. Begge hevder at med skikkelig innsats kunne CO2 problemet - om det er hovedårsaken til problemer - være løst innen 10-talls år.
Den enorme flytrafikk gjør man heller ikke noe med - en trafikk som spyr ut enorme mengder CO2 - men kupromp er man opptatt av. Tror man folk er dumme? Nå kommer sterk motstand som vi ser folket på Frøya med parkeringsblokade mot maskiner, og politiet dukker opp med trafikkbøter og blir møtt med spydige kommentarer - med ref. til politireformen - om at:Var dette som måtte til for å se politiet på Frøya? Nei, nå begynner det å demre for folk flest at de må redde verden mot de som sier de vil redde verden! Det er vel dette sjefen for Statkraft også aner når han trekker seg fra hovedsatsingsområder vindkraft i Norge og forsvinner til utlandet?