Kirkens Grunn fra s. 560-564 og barneoppdragelsen

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.02.2019

Vi lever i en tid her i landet der angrepet på familien som bærende fundament med frihet for familiene, foreldreretten og rettssikkerheten er under sterkt press. I den forbindelse skal vi legge merke til hva våre forfedre gjorde da nasjonalsosialismen ville indoktrinere deres barn bl.a. i grunnskolen.
Da lagde de dokumentet Kirkens Grunn som ble: «Opplest fra prekestolen i alle landets hovedkirker 1. påskedag 1942 (i annekskirkene 2. påskedag, i det nordligste Norge søndag etter påske), i forbindelse med at et stort flertall av statskirkens geistlige nedla sine embeter.» (Store Norske Leksikon.)
I dag har vi ideologier fra Frankfurterskolen som er ren kulturmarxisme, 68tterne suger av samme ideologi, Staten skal eie barna osv – ideologier som har sitt fundament ned i Det Onde.


Vi tar her med ett sitat fra fjerde punkt i Kirkens Grunn – og LEGG spesielt MERKE til siste avsnitt!:

«IV Om foreldrenes og kirkens rett og plikt i barneopdragelsen.

Vi erklærer: Hver kristen far og mor har plikt og rett til å oppdra sine barn i kirkens tro til et kristent liv.

Guds ord sier: "Du skal elske Herren, din Gud, av alt ditt hjerte og all din sjel og all din makt. Disse ord skal du gjemme i ditt hjerte og du skal innprente dem i dine barn." (5. Mos. 6,5). Til barna sier skriften: "Vær lydige mot eders foreldre i Herren, for dette er rett." (Ef. 6.)

På dette bibelske grunnlag lyder Norges Grunnlov, § 2: Den evangelisk lutherske religion forbliver statens offentlige religion. De innvånere som bekjenner sig til den, er pliktige til å opdra deres barn i samme.

Ved dåpen har kirken tatt imot foreldrenes ja til at de vil følge denne forpliktelse. Under håndspåleggelse på barnets hode uttaler presten ved dåpen at det er "den allmektige Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som har gjort dig til sitt barn og tatt dig inn i sin troende menighet." Derfor er barnets kristne oppdragelse den hele kirkes sak, sammen med den kristne skole og det kristne hjem.

Kirken vilde sviktet sin forpliktelse på det kristne opdrageransvar om den rolig så på at en verdslig øvrighet organiserer en moralsk barne- og folkeopdragelse, uavhengig av kristent syn. Foreldre og lærere må ikke søkes drevet til i strid med sin samvittighet å utlevere barna til opdragere som vil "revolusjonere deres sinn" og innføre dem i en "ny livsanskuelse" som kjennes fremmed i forhold til kristendommen.»

Sitat slutt.

Du finner hele Kirkens Grunn her:
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-venstre-side-nederst/Kirkens_Grunn_1942.htm