Internasjonalisering - nå også honningproduksjonen


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.05.2019

Vi lever i ei tid hvor "eliten" tror den store trygghet og fremgang ligger i å rive nasjonalstatene, avsette folkestyret (konf. Ny-kommunelov (ca 1992) og diverse sammenslåinger) og søke tilflukt i det store fellesskap - uten å tenke over at der er det MAKTA som rår. Bare look to EU og Brexits kamp for å komme ut.
Og med en rimelig skjult agenda bygger man ned folkestyret i Norge og flytter makta for det ene livsområde etter det andre bort fra hjemmene og nasjonalstaten. Dette på tross av at folket har sagt nei til innlemmelse i unionen og fremdeles har et solid flertall mot. Hva "eliten" gjør, er ikke noe annet enn å utvise kraftig forakt for folkesuvereniteten og enkeltmenneskets bestemmelse over hvordan de vil ha sitt Norske hus. "Eliten" på ca 1 % av folket vet best fra hjemmet og Barnevernet som jobber til "barnas beste" til manges store skrekk, traumatisering og fortvilelse til de store nasjonale saker. 

Så bråkes det fra sak, roer seg ned og "eliten" fortsetter å avvikle de tusen hjem, landbruket, forsvaret osv. for EU "har nok mat og er så sterkt at ingen våger å angripe" som en byråkrat sa til meg for noen år siden. Etter å ha svelget de fleste EU direktiver som "beste gutt i klassen" ødelegger man styringa over krafta til de tusen hjem m.fl., med ACER og vanvittige vindemølleplaner som er direkte nasjonalt ødeleggende både økonomisk og naturmessig - samt at det betyr bortimot null om Europas "grønne batteri".

Og i rimelig stillhet tar man fatt på honningproduksjonen under kraftige protester fra næringa. Nå er også Mattilsynet med på protestene. Nå har vi bøyd av for direktiver som slipper rovdyrene løs og svekker både vilt og beitenæringa i norsk utmark - noe som også smadrer masse rødlistearter (Forsker Ingløg, fra Sverige, fikk Nordisk råds pris og advarte mot nettopp dette.) Så er det biene som vi så sårt trenger for å høste nektar til den lille honningproduksjonen vi har igjen - samt pollinering i en synkende insektbestand.
Men jammen greier "eliten" å satse på "fri flyt" av bikuber over hele Europa.  Nå har Agder nettopp avsluttet masseslakt av bifolk for å kvitte seg med ødeleggende sykdom. Noen har endog slaktet flere ganger - og så kommer "eliten" med slike tanker hvor vi kan risikere stor import av kuber fra Kontinentet og ditto sykdomsspredning. Se hvordan de herjer i California med slike massetransporter av kuber og konsekvensen av det. Man tror hverken sine øyne eller ører når man leser og hører om hva "eliten" er villig til å legge på internasjonaliseringas alter.

Hvis ikke makta i Norge tenker seg om og lytter på folket - antar jeg at man her også vil oppleve noe tilsvarende hva Farange har fått til i England. For 3-4 uker siden startet han Brexit partiet og er nå oppe i 34 %. Folk er ikke så dumme som "eliten" innbiller seg i sine "bobler" av JA-folk. Det er en av de sikreste veier til avveier og vanstyre.