Ideologisk grums i statsapparatet – farlig for deg og meg

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.05.2019


Som i USA har Norge svært mye ideologisk grums i sitt statsapparat. Og det er grums av verste ideologiske karakter.
Det er en ideologi som forteller Ola og Kari Nordmann at:

1. Kristendommen skal UT av landet. (Og med det Menneskeverdet.)

2. Ytringsfriheten kan dere bare HELT glemme fremover. (Se * nedenfor - et eksempel fra historien – som vi også opplever i dag der U-lov gis lovs-form.)

3. Foreldreretten står for fullt FALL. (Staten overtar barneoppdragelsen og mer og mer barna.)

 

Men andre ord dette er klassisk ny-radikalisme, og av den har vi flere former med ideologi laget over samme lest, men med litt ulike navn som: Kulturmarxisme, sosialisme, nasjonalsosialisme, katolisisme m.fl. slike -ismer. Frankfurterskolen (kulturmarxisme) har vært toneangivende i Norge, med å rive vår historiske kristne arv, siden rundt 1923.
De langt færreste som gir sin stemme til disse retningene er klar over hvem de ber styre landet og at de styrer rett i avgrunnen. Og de fleste som avgir sin stemme også på høyrefløyen har ikke oppdaget at venstre og høyresiden er relativt samstemte i sin bærende ideologi. Nasjonalstaten vil de også rive helt MOTSATT av hva du leser i Apostelgjerningene 17, 26. Det betyr at Norge er i en svært alvorlig situasjon – som kun kan løses etter lesten til f.eks. Hans Nilsen Hauge – folkeopplysning inn i uår av ulike kategorier, der folket i nød griper etter Sannheten som kan frigjøre folk og land.

Gud er død postulerer de alle og de driver regelrett menneskedyrkelse. Du la sikkert merke til at katolisismen også ble nevnt over her – og den preges av dyrkelse av Maria og paven selv. Pavekirken har også en egen kamporganisasjon – jesuittordenen – som var den enhet SS styrkene brukte som mal for å bygge opp sin egen organisasjon. Er du i tvil kan du bare lese Olav Valen-Sendstads Moskva-Rom.

 

FOR DEG som ikke ser hva disse -ismene har av felles tankegods kan du videre lese boken av Sigurd Opdahl, som kom ut i 1947 og da rett etter 2. verdens krig, da nordmenn virkelig hadde erfart hva ett Gudsforlatt statsbærende parti betød for innbyggerne.

 

Opdahls bok laster du nederst i denne saken:
http://www.kommentar-avisa.no/artiklerhoy…/Bokanmeldelse.htm

 

Du kan også høre, en dagsaktuell kommentar på 18 minutter på YouTube, med en del eksempler på de ideologisk føringer som er omtalt over fra det norske statsapparatet:
https://www.youtube.com/watch?v=LaQQ58a3efE&feature=youtu.be

 

Avslutningsvis skal jeg sitere den franske forsvareren for Trude Lobben, hun som har hele koblet av statens håndlangere etter seg (sist i Storkammeret i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg), der dom ventes juni 2019) med regjeringsadvokaten/regjeringen i ledelsen – han uttaler om Norge: «Ingen vil tro at systemet til et vestlig europeisk land er råttent fra innsiden.»

Nå har allikevel glansbildet av «Det Norske Demokratiske Kongedømmet» raknet og land etter land får full innsikt i hvilke ideologier som styrer landet. Det er kommet så langt at staten og domstolene regelrett går helt åpenlyst etter «opposisjonelle» (de som avslører statens gjerninger med brudd på helt bærende menneskerettigheter) - rigger en tiltale og dømmer dem. Politi og domstoler gjør jobben – det er lengde siden maktfordeling, som Eidsvoldsfedrene nedfelte i Grunnloven pga menneskets arvesynd, var et bærende element
i den norske nasjonalstat.

* Hermann Göring kalte en dag inn de ledende jurister i Tyskland og forklarte dem at nå satte de strek over tysk rett – nå var det Der Führers vilje som var tysk rett. Da gikk det kaldt nedover ryggen på Ronald Fangen og han holdt bl.a. foredraget ”Nasjonalsosialisme som ny religionsdannelse”. INGEN interesse blant folket i Norge, men han var den første norske forfatteren tyskerne tok da de kom til Norge.