Hvordan få inn Loven og Retten igjen i Norge


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.11.2019

Nasjonen Norge har kommet i et alvorlig uføre av Rettsløshet.
Vi har nå rundt 35 barnevernssaker liggende i EMD og en rettskraftig dom i Lobbensaken i Storkammeret i EMD. Lobbensaken omhandler en regelrett statlig kidnapping av en gutt fra sin mor, helt uten lov og rett. Det ruller også nå en rekke NAV saker. Regjeringsadvokat, Regjering, Storting og domstoler har drevet utenfor loven, med selvjustis – noe i tråd med u-lover og noe på tvers av loven. Vi er i ferd med å få ett innblikk i en nasjonal rettsskandale, som også har kostet flere tusen livet og titusener traumatiserte, spesielt i barnevernsaker. Barn og familier er knekt som fyrstikker – mens staten både var aktive og sto og så på.

Når det da skal ryddes opp er det èn ting vi må ha klart for oss. Og de som skal rydde kan selvsagt ikke ha vært med på denne brutale utviklingen – slike ideologer må parkeres, vi kommer tilbake til det. Der vi nå har kommet er ingen tilfeldighet – det er en bevisst villet utvikling som flere har bivånet over flere tiår – men få våknet. Norge har vært gjenstand for en kulturrevolusjon bort fra vår kristne konstitusjon og kulturarv.
Det er ideologene fra Frankfurterskolen (kulturmarxismen, med sin «kritiske teori») som har befestet seg dypt i Statsapparatets korridorer og dens mål er å ramme familien/foreldreretten og implementere Statens overtagelse av den private frihet, knuse familien som samfunnets grunnpilar, overta også barna og MOTBEVISE den manualen vi fikk i Skapelsesberetningen nedfelt i 1. Mosebok på de aller første sidene. Det var veikartet til hvordan samfunnet skulle fundamenteres, de ville knekke.
Kritisk teori består i at alt det bestående kritiseres, på alle samfunnsområder igjen og igjen og igjen, nytt innhold legges inn i kjente begreper og sakte dreies tanken og samfunnet i retning av kulturmarxisme – mens hele Lovverket omdannes (man bruker legalitetsprinsippet, dvs lager nye u-lover og av de følger ny praksis på «lovlig» vis osv) og samfunnets maktapparat benyttes etter hvert for det det er hvert dvs Storting/Regjering/Domstoler ofte mot ENKELT-personer som ansees farlige for Staten. Man går heller ikke av veien for å ramme kvinner og barn!
Legg f.eks. MERKE til hvordan Trude Lobben nå terroriseres av norsk statspoliti, med besøksforbud og innkalling til politiavhør – SAMTIDIG som EMDs klageinstans uten tvil har dømt Norge for brudd på menneskerettighetene mot Trude Lobben og mot hennes sønn. Det skulle IKKE borge for bruk av Statens maktmulighet, POLITIET. Klassisk Frankfurter-metode.
Vi er også nå godt kjent med at NAV benyttes for overvåking og for å spore opp personer, istedenfor politiet som vil måtte hentet inn en dommer-tillatelse. Barnevernet kjenner vi også alt for godt der er det utviklet et angiverisystem, i barnehage, skole, helsevesen, naboen osv som svært få tørr å utfordre. I dette systemet er det så perverst at en tror nesten ikke hva en hører mot slutten (om utbrett pedofili) av BBC dokumentaren
- Norway's Silent Scandal: https://www.youtube.com/watch?v=3XrzUAQ4qpE#action=share

Visst du ikke skjønner at hatet fra disse kulturrevolusjonister går direkte mot Den Treenige Gud, kan en i grunnen ikke helt ha fått tak i hva som har skjedd og hvorfor – men rent naturrettslig vil en ane dette.
Vi ser nå en raskt voksende trussel mot de kristne hjem og etter hvert vårt kristne arbeide som ikke vil bli tolerert. Tros- og samvittighetsfrihet er HOVEDFUNDAMENTET i en fri nasjon – når den var på plass kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. Men, det noen glemmer er at disse kreftene tolerer heller ikke andre andeledestenkende (ikke bare kristne tanker de vil til livs) – vi kan nok sammenligne disse med ideologien i IS, det er totalitært og døden følger i deres fotefar, det er en ideologi fra Avgrunnen – med SAMME rot som IS.

OG NB: La nå IKKE de som har sendt Norge i hundene være med på redningen før de har sonet som misgjerning mot land og folk. De vil selvsagt prøve seg, vi ser det nå i alle barnevernsakene – der også Ap og SV krever svar!!! Disse krefter som har sitt fundament ned i Frankfurterideologien.

Dystert? Vel, er fasiten klar over samfunnets status vil ofte veien videre også være klar, for i Norge vet vi hva vi har mistet.
Disse negative og Onde kreftene vil få møte en motkraft som tidligere tider har brakt slike ideologer til doms. Martin Luther nevner dette i salmen «Vår Gud Han er så fast en borg.» For å SNU er vi avhengig av syndserkjennelse i nasjonen, og en personlig OMvendelse fra Ola og Kari og dermed en bønn om Tilgivelse (i Kristus!) og bønn om at de Onde åndskreftene må vike fra landet vårt. Samtidig må Bibelen inn i skolene igjen, med skikkelig kristendomsundervisning som også gir klare føringer for HVORDAN et levelig samfunn skal bygges opp med maktFORDELING. Helt sentralt er da selvsagt at mennesket er ondt på bunnen og DERFOR trenger en maktFORDELING. De Ti Bud gir oss veikartet for statens Lover. Til og med Richard Dawkins ser dette nå, «Decline of Christianity is seriously hurting society». Det kan også bli nødvendig å sette opp en hurtigarbeidende domstol som kan ta tak i de svært mange lovbrudd mot befolkningen gjennom årene og stille personer i statsforvaltningen og politikere personlig ansvarlige for sin udåd. Vi kan ikke ha ett samfunn som kjører rettsprosesser slik de ble kjørt etter 2. verdenskrigen der storfiskene slapp unna!

For raskere å forstå hva jeg skriver om her, kan du klikke deg inn på YouTube foredraget "Ideologi, lovgivning og praksis…".
Og for den som kanskje er «uten Håp» så bør denne lyttes til - her er også råd om gode tiltak: "Er det ennå håp", som bl.a. referer til at britene i samme tidsrom, som den franske revolusjon kappet hoder, snudde nasjonen med Guds Ord, bønn og frimodig forkynnelse. (Wesleybrødrene, Newton og Wilberforce (slavehandel). Det var også Bibelen og Pontoppidan som, bokstavelig talt, gjorde nordmenn edrue fra rundt 1739 og sakte gikk det fremover.

I tillit til Gud skal en ikke la seg skremme av det Onde uansett hvor ille det er. Reformasjonens Luther skrev: «Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke, vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds sverd kan bruke.»
Og for disse maktpersoner som leter etter angrepspunkter bør de informeres om at Guds Sverd er Bibel og Bønn. Det var Guds Ordet som knakk katolisismens Ondskap i Europa – i en reformasjon og det samme Guds Ord knakk nazimakten i Europa og verden for øvrig. Da Roosevelt og Churchill møttes om bord i 2 dager i august 1941 i Atlanterhavet var Troen på Kristus Sentral i deres felles fundament og enighet for Fred i Frihet i kampen mot nazimakten. De avsluttet sitt møte søndag 10. august med Gudstjeneste og Churchills favoritt salme Onward! Christian Soldiers… - Videre! Kristne Soldater. I Norge trenger vi en restaurasjon av Troen i Folket og deretter følger kulturarven.

Relatert stoff
Bufdir v/ direktør Mari Trommald presset til svar