Hvor kommer misjonspengene fra?

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.08.2019

En har mange ganger undret seg over hvor grunt mange tenker om hvor inntektene til misjonsarbeidet kommer fra. Overfladiskheten er ikke lite utbredt i andre rekker heller.

Husker en misjonsmann jeg kom i snakk med bl.a. om hvor misjonens inntekter kom fra. Da kom det kjapt: kollektene. Jeg kunne ikke dy meg og spurte hvor de pengene kom fra. Da ble det stille.

En kar studerte ved BI - men hadde ikke peiling på naturressursene og hvordan de bidrog til økonomien i et land. Det ble ikke undervist om det.

En journalist jeg traff - igjen for mange år siden - informerte jeg om betydningen av produksjonen fra fotosyntesen. Det ble han svært takknemlig for- for han hadde alltid undret på hvor verdiene oppstod.

En dr. agric., forsker og mye på TV for mange år siden med 2 liters melkekartonger fylt med jord, frø og planter. Han drev folkeopplysning om litt privat grønnsaksproduksjon. Men det han egentlig var ute etter var å gi folk informasjon om fotosyntesens fundamentale betydning for dem og livet på jorda.

For i flg. World Watch Institute står fotosyntesen på landjorda for 58 % av fotosyntesen i verden - og produserer alt av mat minus fisk fra havet. Og alt av råstoffer minus mineraler som kommer fra berggrunnen. Mat og råstoffer går inn i de økonomiske produksjonsoppleggene våre og mat til arbeidskrafta. Det er ikke tilfeldig at økonomi og økologi har samme ord rot - for øko kommer av eukos som betyr hus. Logi er som kjent læren om, og nomi betyr forvaltning. M.a.o. dreier det seg om forvaltningen i huset, det norske hus og de andre nasjonale hus.
Overser man denne fundamentale sak og forståelse, får denne overfladiskhet katastrofale følger for nasjonal forvaltning av Skaperverket som basis for økonomien og bærekraften i en nasjon. Og krystallklart ser en hvor galt det bærer avsted når en reiser til u-land med sin "moderne" forståelse av utvikling som har mistet kontakten med naturfundamentet. Man pøser inn penger - men like lite hjelper det inntil naturen bryter sammen og sult, mangel på vann og livsmiljø sender tusenvis - for ikke å si millioner som det ble i Øst-Afrika - i graven.
Men ikke før nå synes det å demre for "elitene" at man må tilbake til basis for å gjenreise og ta vare på nasjonene på en bærekraftig måte som utnytter den ustoppelige energikilden: sola - og klorofyllet i plantene med røttene ned i et uhyre komplisert jordsmonn og et samspill som er så fantastisk og bevarende for alt liv - at det er nærmest utrolig at velutdannede mennesker ikke vet noe om det. Dette skulle vært forstått og praktisert av Norsk Utviklingshjelp og i misjonslandene for mange år siden - som haugianerne gjorde det i Norge. Jødene begynte med å drenere ut sumpene og skogklè også det semi-aride land og har gitt landet bærekraften tilbake - et land som et norsk fylke bærer nå 8-9 millioner mennesker (ca 10-dobling fra 1948), har en selvforsyning av mat på over 90 %, samt en god del eksport. 
Grunnprinsippene og de rette holdningene fant jødene i Skriften - den vestlige sivilisasjons fundament! Dessverre synes h.r.adv. Nordhus sin bemerkning i retten når ekspertene irriterte han: En ekspert er en mann som ikke tar feil i den minste detalj - på sin ville flukt ut de store villfarelser. (etter minnet)