Hva vil Gud med Trump?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 04.11.2019

Hva Gud vil med Trump - vet ikke jeg, men jeg vet hva Bibelen sier om innsettelse av øvrighet. Romerbrevet 13,1-osv. "Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud,  2 så at den som setter sig imot øvrigheten, står Guds ordning imot; men de som står imot, skal få sin dom.  3 For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den; 4 for den er Guds tjener, dig til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er.  5 Derfor er det nødvendig å være lydig mot den, ikke bare for straffens skyld, men også for samvittighetens."

Jeg vet også at man i tiden ut fra profetiene kan forstå mangt hva som foregår i tiden og hvem som gjør Herrens gjerninger.

Jeg vet videre at Franklin Graham ble anklaget for at han og faren hadde reist rundt i statene og bedt om at Trump ble innsatt. I et intervju med Ystebø sa Franklin at det hadde de ikke gjort, men bedt Gud innsette den mann Han fant rett. Like før valget var avgjort hadde han ringt Mike Pence og bedt han hilse Trump med at om han vant, var det ikke han som hadde vunnet, men Gud som hadde innsatt han. Men noen "søndagsskolegutt" er han langt fra med sin tredje dame - og et språkbruk som mildt sagt er grovt håpløs fra tid til annen. Men kong Kyros som inntok Babylon og slapp jødene fri - var en stor kriger, men heller intet prakteksemplar av dydighet vil en tro. Likevel måtte han gjøre Herrens vilje!

Så er Trump innsatt med mange kristnes stemmer. Tea Party og Breitbart og Rustbelt lå tungt bak, og motparten er aldeles ikke lydige mot Herrens ord - men bortimot helt ville. Nå kan selvsagt Trump være innsatt i verdens største stormakt både til velsignelse og dom. Det bør vi ikke glemme. Herren styrer kongers hjerter som vannbekker.

Men inntil nå får vi se hvilke gjerninger Trump gjør: Gud elsker Sion og Jerusalem. Vel Trump har anerkjent Jerusalem og flyttet USA`s ambassade dit. Han har anerkjent Golan som jødisk land som det historisk og legalt er. Kanskje blir Judea og Samaria anerkjent som jødisk land under Trump. Han pleier ellers et relasjonen til Guds folk godt om globalistene og antisemittene liker det eller ikke.

Han tar vel imot fosterdrapsmotstanderne og innsetter dommere i Høyesterett som kan skaffe det flertall som skal til for å stoppe denne forferdelige loven og drapspraksis i USA - noe som nok vil påvirke andre deler av verden.

Han vil ha Bibelen på plass igjen i skolene i USA.

Han taler globalistene strakt imot og taler for den Gudvillede nasjonalstat etter Ap.gj. 17.  I tråd med det sperrer han grensene i syd som ikke bare er flyktninger, men også folk fra narkokarteller, terrorfolk og kanskje også finansiert av folk som både i USA og i Vesten er ute etter å undergrave den Vestlige kristenbaserte sivilisasjon - som ikke er noe nytt i vesten - som ved starten kun var "Den vestlige sivilisasjons redningsmann" Winston Churchill som forstod ved oppstarten rundt 1933. Obama hev Churchill bysten ut av det Ovale kontor da han ble innsatt. Trump tok den inn igjen!

Uansett hva demokratene hyler og bråker - og antagelig går på en ny smell i Senatet når "riksrettssaken" kommer dit etter mye svekkende spetakkel - som lyder det gamle ordtaket: En gjernings spor - seg preger mer enn tusen ord.

Så skjer det en del i utenrikspolitikken hvor Trump har trukket "bunnpluggen" ut av Kinas vanvittige økonomi som utnytter billig arbeidskraft og overskuddet til å bygge en rekke "silkeveier" mot Vesten i sin globalistiske streben som har Soros og Clinton som viktige pådrivere. Time Magazine har hatt mange artikler om den saken. Derfor jobber nå Bannon for å rette USA`s oppmerksomhet mot Kinas økende makt i Østen. Det synes bl.a. i at lysene er blitt slukket i tusenvis av fabrikker over hele Kina.

Situasjonen i Midt-Østen er krevende, særlig i forhold til Israel og kurderne. Nå mener nok Trump at Israel er sterk nok til å klare seg - selv om de er omgitt av fiender. Kurderne er det verre med - men når Natolandet Tyrkia plager dem - ville det vel ikke være mer enn rimelig at Stoltenberg brukte sin makt som Nato-sjef til å stagge Tyrkia? Nå har USA i årevis satt inn sine unge gutter - fått dem hjem i likposer - og høstet mest kjeft. Nå får de kjeft fordi de trekker dem hjem. Kanskje Norge kunne tettet munnen litt og få forsvarsbudsjettet opp i 2 % og få forsvaret oppgradert, landbruket og matforsyninga på plass - inklusive kornsiloene?

Unnskyld at jeg sier det - men jeg er dyktig lei av den politiske ledelse som springer rundt i verden som en Per Gynt med stor pengesekk à là Bør Børsson og prøver å kjøpe seg innflytelse og goodwill, nå sist for en plass i Sikkerhetsrådet hvor millionene har rullet. Nå er tiden inne til å rydde opp i "Det norske hus", ikke minst i rettsstaten og Barnevernet hvor skandalene står i kø. Forstår ikke de som nå sitter med makten, må - ikke minst det norske kristenfolk trenge inn på Gud i forkynnelse og bønn - be om at Gud skaffer oss statsledelse som kan redde vårt "dyre fedreland" som fedrene bygde opp til en så vidunderlig rettsstat og velstandsnasjon og misjonsnasjon.

Så følg med videre i Skriften og sammenlign med utviklingen i tiden. Vi lytter til 2. Krønikerne 12, 32 hvor David samlet om seg folk "som forstod seg på tiden, og hva Israel hadde å gjøre." Det dreier seg om Guds visdom og en tankeverden som ligger, skyhøyt over vår men som vi kan se i Skriften og lese av Herrens gjerninger på jorden.