Fiender av våre fiender redder vårt folk


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.12.2019

I mange år har dette Ordet i 2. Krønikerne 20 talt til meg og jeg har minnet Herren om bl.a. hvordan Gud arbeider og kan arbeide i vårt folk også i dag. Vårt folk og flere til her Nord er i samme situasjon med to fiendehærer som vil innta disse gamle kristne nasjoner.

Den ene vil nå skaffe seg legalitet for godt til å ta oss på Stortinget - etter at de har slettet Gr.l. § 2 m.fl. og dermed vår "evangelisk - lutherske" rettsforankring for den rette frihet og orden.

Den andre har nå etablert seg her med regimentsblanding, store styrker og Allah i ryggen.

Det som i alle fall de første ikke tenker på, er at det de nå vil vedta 11. desember, tørner nesten totalt an mot det nr. 2 står for og vil akseptere. Begge er like aggressive og vil om ikke lenge komme i full konfrontasjon. For de første driver sin innvandrings- og etter hvert kraftigere integrerings-politikk mot de som ikke vil integreres. Så dette brygger opp til en kraftig konfrontasjon - endog med våpen av forskjellig art og styrke vil jeg tro. I alle fall kommer det til å gå hardt for seg, for begge vi ha kloa i denne velbygde nasjonen og fjerne det folk og den Ånd som bygde det.
Det synes som det eneste som kan få dem til å forstå at det er én sann Gud til i verden - det er at Han gir dem en lærepenge som vi bl.a. fikk oppleve her, på midten av 80-tallet, da Gud knuste magasinet Der STERN, hvis sjefsred. var konform nazist med kontakter til nazimiljøet i Argentina og ville hjelpe fram "Det tredje riket" igjen med bladet og "Hitlers falske dagbøker". Det ble verdens største medieskandale og en saftig lærepenge som Gud alene ga dem, samt de norske kreftene som lovpriste bladet som en stor vokter av demokratiet i Tyskland!!

Finner Gud et ydmykt og bedende kristenfolk som i hjelpeløshet vender seg til våre fedres Gud - de som bygde med gode friheter og velstand og Guds Ord til verdens ende - da kan Gud gjør som Han gjorde det i 2. Krønikerne 20 - da Guds folk tok oppstilling som i 1942 i "Kirkens Grunn" i tillit til Han  - som du nå kan lese det selv:


2. Krønikerne 20:
"Krigstog mot Josafat.  
2 Folk kom med tidende derom til Josafat og sa: Det kommer en stor hær imot dig fra hin side havet, fra Syria; de er allerede i Haseson-Tamar, det er En-Gedi. /  
3 Da blev Josafat redd, og han vendte sig i bønn til Herren og lot utrope en faste over hele Juda.  
4 Og Juda samlet sig for å søke hjelp hos Herren; ja, fra alle Judas byer kom de for å søke Herren.  
5 Da stod Josafat frem blandt dem som var kommet sammen fra Juda og Jerusalem, i Herrens hus foran den nye forgård  
6 og sa: Herre, våre fedres Gud! Er det ikke du som er Gud i himmelen? Du råder over alle folkenes riker; i din hånd er kraft og velde, og det er ingen som kan holde stand mot dig.  
7 Har ikke du, vår Gud, drevet dette lands innbyggere ut for ditt folk Israel og gitt det til din venn Abrahams efterkommere for alle tider?  
8 De bosatte sig der og bygget dig der en helligdom for ditt navn og sa:
9 Om nogen ulykke kommer over oss, sverd, straffedom, pest eller hungersnød, så vil vi stille oss foran dette hus og for ditt åsyn, for ditt navn bor i dette hus, og vi vil rope til dig i vår trengsel, og du vil høre og frelse.
10 Se nu hvorledes Ammons barn og Moab og folket fra Se'ir-fjellet
- disse folk som du ikke gav Israel lov til å trenge inn iblandt da de kom fra Egyptens land, så de bøide av og drog bort fra dem og ikke ødela dem -
11 se hvorledes de lønner oss! Nu kommer de og vil drive oss ut av din eiendom, som du har gitt oss i eie.
12 Vår Gud! Vil du ikke holde dom over dem? For vi har ikke kraft nok til å motstå denne store hær som kommer imot oss, og vi vet ikke hvad vi skal gjøre; men til dig er våre øine vendt.

13 Og hele Juda stod der for Herrens åsyn, endog deres små barn, deres hustruer og deres sønner.
14 Da kom Herrens Ånd midt i forsamlingen over levitten Jahasiel, sønn av Sakarja, sønn av Benaja, sønn av Je'iel, sønn av Mattanja, en av Asafs sønner,
15 Og han sa
: Hør efter, hele Juda og I Jerusalems innbyggere og du kong Josafat! Så sier Herren til eder: Frykt ikke og reddes ikke for denne store hær! For dette er ikke eders krig, men Guds.
16 Dra ned mot dem imorgen! Da drar de opefter Hassis-bakken, Og I kommer til å møte dem ved enden av dalen midt imot Jeruel-ørkenen.
17 Men det er ikke I som skal stride her; I skal bare stille eder op og stå og se på hvorledes Herren frelser eder, I fra Juda og Jerusalem! Frykt ikke og reddes ikke! Dra ut imot dem imorgen, og Herren skal være med eder.
18 Da bøide Josafat sig med ansiktet til jorden, og hele Juda og alle Jerusalems innbyggere falt ned for Herrens åsyn og tilbad Herren.
19 Og de levitter som hørte til kahatittenes og korahittenes barn, reiste sig og lovet Herren, Israels Gud, med høi og lydelig røst
.
20 Morgenen efter tok de tidlig ut og drog avsted til Tekoa-ørkenen; og med det samme de drog ut, stod Josafat frem og sa: Hør på mig, Juda og I Jerusalems innbyggere! Tro på Herren eders Gud, så skal I holde stand! Tro på hans profeter, så skal I ha lykke med eder!
21 Og han rådførte sig med folket og stilte op sangere som skulde love Herren i hellig skrud mens de drog ut foran den væbnede hær, og si: Lov Herren, for hans miskunnhet varer evindelig!
22 Og straks de begynte med sine fryderop og lovsanger, lot Herren en flokk bakfra komme over Ammons barn, Moab og folket fra Se'ir-fjellet, som var kommet mot Juda, og de blev slått.
23 Og Ammons barn og Moab vendte sig mot folket fra Se'ir-fjellet og hugg dem ned og ødela dem; og da de hadde gjort ende på folket fra Se'ir, hjalp de hverandre med innbyrdes ødeleggelse.
24 Da Juda kom ophøiden hvorfra en kunde se ut over ørkenen, og så sig om efter hæren, fikk de se dem ligge døde på jorden, og ingen var sloppet unda.
25 Josafat og hans folk drog dit for å plyndre, og de fant der både gods og døde kropper og kostbare ting i mengde, og det hærfang de tok, var så stort at de ikke kunde bære det; i tre dager holdt de på med å plyndre, så meget hærfang var det.
26 Den fjerde dag samlet de sig i Lovprisnings-dalen. Der lovet de Herren; derfor heter dette sted Lovprisnings-dalen den dag idag.
27 Så vendte alle Judas og Jerusalems menn om med Josafat foran og drog glade tilbake til Jerusalem; for Herren hadde unt dem den glede å vinne over sine fiender.
28 De drog inn i Jerusalem til Herrens hus med harper og citarer og trompeter.
29 Og frykt for Gud kom over alle riker rundt i landene, da de hørte at Herren hadde stridt mot Israels fiender.
30 Og Josafats rike hadde nu fred, fordi hans Gud lot ham få ro på alle kanter.
31 Således regjerte Josafat over Juda. Han var fem og tretti år gammel da han blev konge, og regjerte fem og tyve år i Jerusalem. Hans mor hette Asuba og var datter av Silhi.
32 Han vandret på sin far Asas vei og vek ikke fra den, men gjorde hvad rett var i Herrens øine. - "