Donald Trump kraftig inn for nasjonalstaten og mot globalismen


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.09.2019

USAs president Donald Trump gikk i sin tale i FNs generalforsamling 24.09.19 kraftig inn for nasjonalstaten – som vi leser om i Apostel-gjerningene 17, 26 og kraftig mot globalistene som selvsagt er motsatsen til nasjonalstaten!
Erna Solberg, Paven og Obama samt Soros fikk noe å tenke på – hvilket de nok har hatt i flere år nå.
Milliardæren Soros sa tidligere at Trump ødet alt han hadde fått til. Soros er nok mer en trist når han hører slikt fra Trump fra FNs talerstol, sitat:
«– Globalismen har hatt en religiøs tiltrekningskraft på tidligere ledere og fått dem til å ignorere sine egne nasjonale interesser, sa Trump, og la til at denne epoken nå er forbi.

Han advarte også mot ukontrollert innvandring, som han mener truer uavhengigheten og sikkerheten til alle nasjoner.» (Kilde: www.resett.no)


Så venter vi på Brexit og så Danmarks og Norges utgang av slike globale sammenslutninger som også EU er en del av, dypt i sin ideologi mot nasjonalstaten. Johan I Holm, nevnte på det flere ganger at Danmark, Norge og Storbritannia ikke hørte hjemme der.

Både Donald Trump, Boris Johnson og Winston C er og var Sionister, mens de mange er en verden, globalister. Sion mot verden.

Vi skal også legge merke til at Paven, i en tale 12.09.2019, inviterte verden til et krisemøte i Roma 14. mai 2020 – for der å salme seg og utdanne verdens folk for å få de riktige tanker og redde verden bl.a. mht klimaet. Det kan også være av interesse og observere at 14. mai er Israels nasjonaldag – man driver ikke med tilfeldigheter i Vatikanet – hos Paven som er Jesuitter i utdannelse og i sin sjel. Jødehatet stikker svært dypt også i Vatikanet og Israel er en torn i øyet på hedenskapet verden over. Så fra dette møtet i Roma kan vi nok vente oss det meste. Det er jo underlig at flere statsledere ønsker Israel fjernet fra jordens overflate, denne nasjonen som har noe av den beste spisskompetansen på klimaforbedrende tiltak som reskoging og vannhusholdning – vi aner en dyp Ondskap satt i system. Paven pleier også sine kontakter i den islamske verden svært godt, senest i 2019 i Saudi Arabia, og med uttalelser om islam som fredens religion.

Og det nærmer seg vel helt absurd når vi vet hva som står på FN bygningen i New York.
Der står de kjente linjene fra profeten Mika kapittel 4 vers 3, om at det skal komme en tid da "- de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; folkene skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mere lære å føre krig," – men Herren er UTELATT. Linjene fra Bibelen har i sin sammenheng en fredsperiode man ønsker seg, mens FN (verden) har utelatt Herren fra sitatet og da blir det ikke fred.

Slik lyder Bibel stedet i sin fulle bredde, fra Mika kp 4, vers 1-4:
«1 Men det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene, og høyt hevet skal det være over alle høyder; og folkeslag skal strømme opp på det.
2 Og mange hedningefolk skal gå avsted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.
3 Og han skal dømme mellom mange folkeslag og skifte rett for veldige hedningefolk helt til de fjerneste land, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; folkene skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mere lære å føre krig,
4 men de skal sitte hver under sitt vintre og sitt fikentre, og ingen skal skremme dem; for Herrens, hærskarenes Guds munn har talt.»


Det var en globalisme, en verdensorden og en verdensregjering Paven, Obama og Soros var tett på å prøve å etablere med klimaet som trump-kort – da Trump entret scenen, skjøv ut H. Clinton og skrotet deres uttalte planer.
Så kan man lure seg på hva Bo Thorèns rolle er, han som initierte Greta Tunbergs skolestreik osv.
Han står bak Fossil Free Sweden, men organisasjonen Fossil Free har sitt opphav i USA. Så kanskje kjenner han godt til Soros (er jøde som hater Israel), hans finansiering og hans soldater?

Så kanskje vi også skal kunne vente litt av vert fra Roma 14. mai 2020.

Så kan vi bare kort oppsummere saken slik: Dette styrer allmaktens Gud!