Deep state - hva er det?

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.12.2019 (Oppdatert 20.12.19)

I nyere tid har begrepet deep state igjen dukket opp, nå i USA i forbindelse med president Donald Trumps inntreden i Det Hvite Hus. Uttrykket kan være litt vanskelig å få tak i hva betyr, men jeg skal prøve å gi noen helt få overordnede prinsipper (idelogien) disse mennesker jobber etter der de sitter passert i embetsverk, domstoler, skoler, lovgivende forsamlinger osv.

Først: For den som leser Bibelen og har fått med seg Syndefallet (1. Mosebok 3) og hva det betyr i praksis, OM mennesket IKKE korrigeres av Gud, vil ikke bli overrasket av Ondskapens dybder og utslag i praksis.


Deep state aktører har noen retningslinjer de fører sin politikk etter:

1. Destabilisering av nasjonalstaten.
2. Kjemper for globalismen og følgelig en verdensregjering.
3. Kristendommen er en Hovedmotstander og derfor også samfunnsstrukturer
    bygd rundt familien som en mann og en kone (og 2 kjønn) inkl at de motarbeider foreldreretten.
4. Menneskeverdet er nullet ut – vi er dyr. De bryr seg lite om de svakeste i samfunnet
    og mange barn/unge misbrukes på det verste.

I punkt 1 og 2 vil du se at vi har vært inne på nasjonalstaten og dens rolle slik det står å lese i Apostelgjerningene 17, 26. I punkt 3 er en inne på Skapelsesberetningen i 1. Mosebok 1-3 der både familien, foreldreretten og maktfordelingsprinsippet (det må være maktfordeling i et samfunn pga menneskets syndige natur) har sitt opphav. Punkt 4 er en følge av hatet beskrevet i punktene 1-3 og menneskeverdet er fundert i 1. Mosebok 2!


Så forteller Bibelen oss helt klart hvor opphavet til et slikt hat kommer fra:

«Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden i blant dere? Er det ikke av deres lyster, som fører krig i deres lemmer? Dere attrår, og har ikke; Dere slår ihjel og bærer avind, og kan ikke få; Dere ligger i strid og ufred. Dere har ikke, fordi Dere ikke ber; Dere ber og får ikke, fordi Dere ber ille, for å øde det i deres lyster. Dere utro! vet Dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende.» Jakobs brev 4, 1-4. Vi ser altså et ekstremt hatsk Guds hat, der Djevelen styrer disse.

Bibelen er alltid realistisk og dermed jordnær. Og det er ikke noe poeng å vrenge ut all verdens djevelskap i det offentlige rom – men i dag er det betydelig mange som har stukket sitt hode i sanden og «trives» der og ikke våger dukke opp igjen – derfor bruk 10 min på opptaket av tidligere etterretnings-mann i CIA Robert David Steele, det er dramatisk informasjon:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156463923111345&id=510061344

MEN lytt så også til sexolog Tore Langfeldt mot slutten av videoen (fra 20 min), OM norske forhold, og repeter 5 x! det han sier om pedofile i Norge som arbeider med barn/barnevern o.l. - og HUSK det: https://youtu.be/3XrzUAQ4qpE (Husk også Jeffrey Epstein saken, der skal det bl.a. være en besøksliste på 60 nordmenn og Epsteins kretser besto ofte av samfunnstoppene.)

Du vil nå kanskje ha trukket den konklusjon at Deep state ikke er noe sær sak for USA. Og synden på jorden, har samme opphav, og henger sammen som vanndråper. Det er forbindelseslinjer mellom landene i utstrakt grad. Så rakner Deep state i USA – vil det få store konsekvenser også for norske forhold. Begrepet Frankfurterskolen (kulturmarxismen) har disse 4 punktene over her i seg som retningslinjer for sitt destruktive virke. Det de bommer helt på en Bønnens Makt og Gud Skaper – som vil, i Sin tid, knuse denne ideologien fra Avgrunnen som også kjennetegnes av sitt hat til Israel – den Staten som er omtalt bl.a. i 1 Mosebok 12,3!

I dag den 09.12.19, kommer det en rapport (Steele-rapporten om
misbruk av FISA (Hva er FISA?)) og opprinnelsen til Russlands sporet) fra USAs justisminister Barr som legges frem av generalinspektøren for FBI og Justisdepartementet Michael Horowitz. Det handler i korte trekk om hvordan flere prøvde å ta ned Donald Trump både før og etter han ble valgt til president. Rapporten omtales av flere i dramatiske ordvendinger at vil blottlegge deler av Deep state i USA, og naturligvis forbindelser også utenfor USAs grenser. Rapporten skal på høring i Senatet onsdag 11.12.19, der Senatets justiskomites leder Lindsey Graham leder høringen. Graham uttalte før rapporten kom at en måtte vente til onsdagens høring før en ville forstå innholdet i rapporten.
Mandag kveld viste det seg, at flere mener rapporten, er mangelfull (MEN mandatet til Horowith er snevert!) ut i fra hva som er kjent (selv om rapporten sier at FBI v/James Comey, har misledet FISA domstolen 17 ganger m.m.) og en ble minnet om at det var Jeff Session som satte Horowitz på jobben i mars 2018. Rapporten ble tidligere sagt skulle komme i mai 2019. Det viser seg nå at Justisminister Barr ved flere anledninger har vært uenig i rapportens innhold og noen av konklusjonene nå til sist. Derfor, inkl at Horowtich mandag var for snevert!) ble nok John Durham, U.S. advokat for Connecticut, satt på saken i mai 2019 for å komme helt til bunns i saken - og siden mai har hans mandat blitt utvidet slik at han nå også har mulighet til å kjøre høringer og ta ut tilltaler.
Og for sammenligningens skyld minner vi om at Onsdag, 11.12.19, skal Det norske Stortinget behandle saken om bl.a. flere juridiske kjønn, enn de 2 som finnes fra Skapelsen av. Synden på jorden, har samme opphav, og henger sammen som vanndråper.