Darwin under kraftig angrep av 3 x dr. Ivar Kristianslund

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.07.2019

 

Det er med glede en får høre at Dagen 16.07.19 har et stort oppslag om innlegget Ivar Kristianslund skal holde på Fossnes Bibelskole lørdag. Han melder oss slik på e-post: "Lørdag 20. juli 2019 fra klokken 16-18 holder Ivar Kristianslund foredrag og besvarer spørsmål fra salen. Tittelen på foredraget er «Gud talte og skapte alt av intet uten evolusjon ca. 4000 f.Kr.»
Kristianslund har vært levende opptatt av denne problemstillingen i mer enn et halvt århundre, og avviser bestemt alle teorier om skapelse gjennom utvikling eller evolusjon (Darwinisme). Bibelens beskrivelser stemmer mye bedre med det man observerer i naturen enn utviklings-teoriene gjør. Kristianslund har en meget solid og relevant bakgrunn, både som lærer og rådgiver for natur-vitenskapsmenn og som teolog, og er villig til å gi saklige svar på alle typer spørsmål innen den tidsrammen som foreligger. Foredraget er et innslag i Sommerstevne 17-21. juli, Bibelskolen på Fossnes. Adresse: Fossnesveien 13, 3160 Stokke. (Ytterligere opplysninger om stevnet: einar.s.bryn@gmail.com. Tlf. 938 98 117.)

SÅ still opp og få foredraget med deg du som kan.

* * * * *

Kristianslund er nylig kommet hjem fra USA med sin tredje dr. grad, nå i teologi. Han er tidligere utdannet fra Universitet på Ås, har vært prof. i matematisk statistikk, undervist ved BI og avlagt to dr. grader. Tidligere - langt tilbake - var han kraftig engasjert i kampen mot darwinismen. Da denne kampen tok seg opp igjen i slutten av nitti åra - deltok han igjen - sammen med flere av oss andre med kraftige innlegg i Dagen o.a. media. Du finner en rekke av disse innleggene på IKrist.com - Kristianslunds hjemmeside og på Kommentar-Avisa.no

Vi i Akademiet for Kristen Folkeopplysning hadde videre gleden av samarbeidet med å samle opp en rekke av hans artikler og ga det ut i et lite A5 hefte: "Evolusjonsdebatten i 1999". Dessverre ble debatten avbrutt i Dagen før den egentlig var skikkelig avklart. Hvorfor er ikke godt å si - men det kan vel ha en viss sammenheng med at man i mange sammenhenger fryktet at kampen mot darwinismen - som var så sentral i statens kamp inn i organisasjonene - kunne få konsekvenser på flere måter? I alle fall ble den avbrutt - og vi i AKF fortsatte i andre sammenhenger - bl. a. i bladet LYS fram til vi samlet kreftene i et seminar på Strålemot i Evje og Hornnes kommune i 2006. Det resulterte i heftet: "Skapelse eller evolusjons-eventyr. Kampen om troens første artikkel" med flere forfattere. Vi kunne kort og godt ikke slutte denne striden uansett motstand - som ga seg mange utslag - for vi forstod mer og mer at her rørte vi ved "bannstokken" som ødela for de andre troens artikler.
Darwin avsatte Gud m.m. - og etter hvert så vi at evolusjonslæra var sentral i Frankfurternes kulturkamp med tanker fra Den franske revolusjon, Karl Marx, Darwin, Freud og ny-marxismen fram til 68-erne og ødeleggelsen av vår sivilisasjon - som vi ser det nå. Det resulterte i kronikken i Norge i Dag i 2012: "Politisk korrekthet - totalitær kulturmarxisme" - og senere i foredraget: "Fra Skapertro til Frelsertro". Steg for steg håper og ber en om at disse totalitære tankebygg kunne bli revet og vår gamle tro bygd på "evangelisk-luthersk" tro og rett kunne bli gjenreist.

I tiden før samarbeidet vi som sagt med Kristianslund i debatten - han hjalp oss også litt med heftet "Stein og Bein" av dr. Carl Wieland - oversatt av Tom Gallatin. Han og Catherin Olaussen oversatte også et godt hefte for barna: "D står for Dinosaur" av Ken og Mally Ham.  Alt utgitt på AKF/Krossen Media - og fås der enda.

Senere er det også en god del ungdommer som har samlet seg i org. Skaper med hjemmeside og flere bøker i kampen. Dette lover godt om at en sentral "bannstokk" i dette uhyggelige tankebygget som gjennomsyrer politikk og byråkrati mot vår kristne sivilisasjon - kan bli hogd over eller "sprengt" i filler, og våre institusjoner og vårt folk kan komme seg tilbake til gammel sikker og velprøvd grunn for den tid Gud gir. I Sverige er det nå så ille at - om jeg oppfattet det rett - en kristen grunnskole fikk kr. 300 000,- i bot for å ha undervist i kreasjonisme, ung jord.

Når nå Ivar Kristianslund melder seg med ny styrke og ny dr. grad på tross av sine rundt 87 år - er det grunn til å fatte mot om at kampen skal lykkes og Troens 1. artikkel bli gjenreist: "Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper,--". Så er det bare å be forkynnerne stille opp og oss som bønnefolk søke Herren med ydmyke bønner - så er det ennå håp.