CBN News i USA blottlegger statlig norsk barnemishandling

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.07.2019

Innslaget, Norwegian Nightmare: 'Barnevernet' Preys On Children and Parents (https://youtu.be/GHKmx8MNJW8 ) - sendt 18.07.19 – er interessant og avslørende spesielt pga rene fakta. Norge - en nasjon med ca 5,3 millioner innbyggere har 26 barnevernsaker for den Europeiske Menneskerettsdomstol og man venter snart at det blir 30. Det er absolutt topp i EU med sine 512 millioner innbyggere (Europa ca 712 mill). Hvorfor?
Topp kvalifiserte fagfolk sier at Barnevernet bør legges ned øyeblikkelig. (psykologspesialist Einar Salvesen) Den Tsjekkiske EU parlamentarikeren Tomáš Zdechovský omtaler systemet som et "monster" og uten et reelt kontrollorgan. Og det er svære pengesummer i sirkulasjon, det skrives 27 milliarder til driften sentralt, 44 milliarder samlet, med over 6 400 tilsatte på sine rundt 400 kontorer og en rekke godt betalte fosterhjem. Menneskerettsadvokat Marius Reikerås uttaler at systemet driver med child trafficking. BBC dokumenterte i sin dokumentar 04.08.18, Norway`s Silent Scandal, at pedofili var utbredt i det norske systemet og systemet ville kollapse om en tok tak i det (sa Thore Langfeldt) – verre kan det neppe bli! BBC World News sender nær sagt til hele verden og CBN News har potensialet inn i millioner av norsk-amerikanere, 4,5 millioner med norske aner finner vi i Midtvesten der de fleste bor, mange av dem pengesterke, handlekraftige og med moral. USAs visepresident – Mike Pence – kommer fra dette området, fra staten Indiana.

Det er tragiske at vi har laget en familiepolitikk etter Familiemeldinga NOU 1974, som sakte men sikkert bygget opp et lovverk (av U-lover) og et byråkrati på basis av Frankfurterskolens ideologi (Fr.skolen startet ca 1923 - et mangehodet ideologisk uhyre) som munner ut i dette.
Prof. Erling Danbolt talte til alle gen.sek. på Geilomøtet om Likestillingsloven i januar 1978 – loven som er krumtappen i familie-politikken - og kalte den "en totalitær fullmaktslov" som kom med "det nye kjønnsrollemønster." Nå har vi det her
og "likhet" i mange sammenhenger. I den sammenheng skal selvsagt foreldreretten bort, barna overtas av Staten, familien skal helt under Statlig kontroll, trosfriheten skal bort og med den ytringsfriheten. Til dette «arbeidet» benytter man sine institusjoner og ansatte som man i relativ stillhet overtok, som barnehager, skoler, helsepersonell, politi, domstoler m.fl. Skaperopprøret og definisjonsmakten var det første de tok tak i!
Denne kamp ble kalt «den lange marsjen gjennom institusjonene». Du kan bl.a. lese litt om den her: https://www.document.no/2013/08/03/den-lange-marsjen-gjennom-institusjonene

Da blir kanskje ikke ordene fra næringsminister i Sveriges Björn Rosengren, i september
1999 om «– Norge er den siste sovjetstat.» - så underlige når vi vet at Frankfurterskolens ideologi er kulturmarxismens. Kulturmarxismen driver den stille revolusjon gjennom lovverket, skolebøker, familiepolitikk, kulturinstitusjoner osv – for i 1923 oppdaget de at den vestlige sivilisasjon lot deg ikke ta med vold – men kunne en forandre trosgrunnlaget til menn og kvinner ville man kunne klare et kulturelt sedskifte inn i kulturmarxismen. Det rammer hele nasjonen! Har du familie i USA bør de oversendes innslaget fra CBN og BBC.