Bevisstløs og historieløs demokratidebatt om sosiale media


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 25.02.2019

 

Endelig hadde folkets røst blitt tilgjengelig for ledelsen i Vesten ved kommentarfeltene og gjennom de sosiale media, og mediemakten gremmes. Før hadde ideologer av div. merker etablert seg og tatt makta i folkeopplysningen og styrte folket med massiv påvirkning - kall det gjerne hjernevask - som det var en nærmest håpløs oppgave å forsvare seg mot.


Mange av oss har hatt problemer med "vaktbikkjene" i Akersgata, også den "gamle tanten" som enkelte ynder å benevne Aftenposten - som ikke er til å kjenne igjen. Og toppen av media-hierarkiet er selvsagt NRK som i folketale benevnes ARK. Akersgata etablerte seg endog med Dusteforbundet hvor de hengte ut de de var mest uenig med. Historien går jo om en kapellan som var kommet i Dusteforbundet og noe utslått kom til biskop Alex Johnson og klaget. Biskopen trøstet slik: Så har heller ikke du levd ditt liv forgjeves. Tidligere formann i Akademiet for Kristen Folkeopplysning, Asbjørn Stoveland og undertegnede fikk også den ære.

Undertegnede og mange med meg har hatt store problemer med å få fram fakta og alternative syn på sakene når vi engasjerte oss både i kristenlivet og samfunnslivet - enda vi holdt oss langt unna utskjelling og bannord. Likevel var spaltene lukket - med en masse lett gjennom-skuelige ord til avvisning.

Allerede da jeg gikk av som jordbrukssjef, visste jeg hvor landet lå - at ytringsfriheten ble utporsjonert fra redaktørkrakkene og "haukene på desken". Derfor startet jeg i 2004 Kommentar Avisa.no. Fra før hadde vi bladet LYS - som har gått og går riktig bra - mens de andre media er blitt trangere og trangere og mer og mer fjerner seg fra folkestyret og folkets interesser. Sekulariseringa synes å gjennomsyre mer eller mindre alt i nasjonen vår - og gjør fedrenes kristne tanker noe helt utdatert og dermed avvis bare om de er aldri så sanne. Situasjonen som H. N. Hauge møtte, synes ikke langt unna.

 

Det synes som de mange redaktører lite eller ikke har kunnskaper om og forståelse for dette dyrebare som heter norsk folke-styre som Oskar Handeland i Fast Grunn i 1948/49 omtalte som et umistelig gode. Han kom jo fra Flystveit i Åseral, ikke langt unna Iveland hvor 20 bønder ble arrestert for å holde møter. Så kom lensmann og prest og arresterte dem i 1836 og fikk dem dømt i H.rett. Haugianerne N. J. Tvedt (første ordf. i Evje) sammen med Ole Gabriel Ueland tok kampen om Konventikkelplakaten på Stortinget til 1842, og vi fikk MØTE- og TALE-frihet så folket fikk tale og møtes fritt. I 1837 hadde Ueland tatt makta fra "eliten" ved Formannskapsloven gitt makta til folket i frie valg. Det var en lang og beinhard kamp for folkefriheten - som nok ikke den utdannede - men ofte lite dannede "elite" likte dårlig - og fant seg nye veier til samfunnsmakta - mer og mer uavhengig av folkets styre, folkesuvereniteten. Norge er tross alt folkets og ikke mediemaktens land? Og ettersom "eliten", som selvsagt bruker spaltemeterne suverent etter sitt tykke - forundrer de seg nå over den utblåsningen i de sosiale media som de ikke får kontroll over. Hvis de innbiller seg at de er eiere av folket, folkevettet og dannelsen, så skal en bare studere hva h.r. dommer Rieber Mohn sa om 68-erne og deres etterkommere:   

H.r. dommer Rieber-Mohn skrev i et klipp i Vårt Land 19.01.96: "Vi 68-ere fikk rett og slett ikke orden på våre liv. Vi ble en svøpe for våre barn. Vi ble neppe de beste formidlere av viktige verdier. Etter hvert ble mange i 68-generasjonen svært velstående. Inntektene ble store. Investeringene spekulative. Vinen dyrere. Utenlandsreisene luksuriøse. Og i personlig moral ble generasjonen mindre gode veivisere. Konflikter og samværsrett, steforeldre i serier og familiekaos har fulgt i kjølvannet. Rekken av serie-monogamister ble lengre og lengre."

De har i betydelig grad tatt mediemakten i dag. Disse prøvde å få ytrings-"friheten" fortsatt lagt under red. styring ved kommentar feltene. Men det ble selvsagt akkurat som før. Makta ter seg der den er, heter det. Og folket hiver seg ut i de nye media - og til dels - det er en enig med dem i - med et språkbruk o.a. som ikke er akseptabelt. Men mediemakten bør selv ikke glemme at de har knust mangt et menneske- og familieliv med sine herjinger. På mange måter har de skapt denne "eksplosjonen" av et dannelsesnivå i sosiale media som de ojer seg over.

 

Interessant er det også å merke seg at endog president Trump måtte ty til sosiale media og utstenging av store medieaktører - for å komme ut med det han mente - enig eller uenig. Og han var ikke den første, også tidligere utenriksminister Bildt i Sverige henviste media til sitt sosiale media under maktmedias store protester. Nå måtte de forholde seg til det han beviselig hadde skrevet og ikke en rå sammenblanding av medias sorterte fakta og deres mer eller mindre intelligente vurderinger.

Nei, det var på tide at maktmediene - selvsagt sentraliserte - ble tvunget ut i det u-utdannede samfunn de selv på mange måter hadde skapt å smake litt av "luten" de hadde utsatt andre for. Så får vi se hvordan dette går seg til. Folket synes nok det er befriende å ha sine egne kanaler ut til et folk som skal være folkestyrt og ikke mediestyrt.

 

Kanskje vi igjen kan få det sviktende folkestyret og ytringsfrihet på plass igjen som fedrene skaffet oss i et hav av undertrykkende diktaturer - men da må nok fedrenes basis på plass igjen - for Gamle Adam er ikke enkel å kontrollere.