Barnevernet i revers av Strasbourg


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.11.2019

Dagbladet nett hadde følgende interessante melding 23.11.19:

"Bevist: Barnevernet forandres umiddelbart
Bare fire dager etter Ken og Vibekes viktige seier i Strasbourg, tar fylkesnemnda grep overfor barnevernet." Ken og Vibeke som var fratatt baret ved akuttvedtak - hadde nå vunnet over staten med følgende konsekvenser:

Barnevernet hadde lagt opp til et meget stramt regime m.h.p. samvær (2-6 x pr år) med foreldrene som man ofte legger opp til i norsk Bv. Det gjør at barnet etter hvert fjerner seg fra foreldrene og havner i fosterhjem og etter hvert til adopsjon. Egentlig ikke i tråd med norsk lov - ei heller menneskerettene. Etter dommen i EMD må Norge slutte med det."

Hansen i Dagbladet skriver videre: "Domstolen understreker at samværsintervaller på uker og måneder ikke er tilstrekkelig med tanke på familiegjenforening.

- Direkte resultat
EMD har fokus på lovens intensjon, som tilsier at omsorgsovertakelse er et midlertidig tiltak. Det skal følgelig legges til rette for tilbakeføring, der det er mulig." - - - "«Det er avgjørende at samværsbetingelsene støtter oppunder målet om tilbakeføring til foreldrene», skriver domstolen. - Det som skjer i vår sak nå er et direkte resultat, sier advokat Bohinen." - - "- Strasbourg har gitt klare instruksjoner som Norge må rette seg etter. Det er det som skjer akkurat nå, sier Bohinen."

Kommentar: Dette er meget interessant og en riktig utvikling betraktet som et første skritt i kampen mot akuttvedtakene og traumatisering av barna. Til nå førte akuttvedtak ofte til at barna ble fjernere og fjernere fra foreldrene - i strid med norsk og internasjonal lov. Lovene tok nemlig sikte på at samværsopplegget skulle sikte mot tilbakeføring til familien når det lot seg gjør - og da måtte kontakten til hjemmet og foreldre opprettholdes og styrkes.

Nå har Strasbourg i denne saken, som i Lobben-saken, i klartekst fortalt "den humanitære stormakt Norge" at barna hører familien til - og det er ikke "til barnas beste" å lage avstanden lengre og lengre til familien - for til sist å brytes helt i mange tilfeller. Det er direkte traumatiserende for både barn og foreldre. Eller som advokat Kvilhaug skrev: "Det knuser familien og nedsetter livskvaliteten til barn."
Vi ser fram til de neste ca 30 saker i Strasbourg og at den norske totalitære familieoppløsning og barnetraumatiserende tendenser blir satt ettertrykkelig på plass. Atskillelse barn forelde er nemlig det mest traumatiserende et barn kan utsettes for i fredstid i flg. en kjent psykolog.