Barnev.- Lobbendommen og forsvaret m.m.


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.09.2019

Prøver en å lage seg en skisse av det totale politiske bildet i Norge for tiden, blir det dystert

Og en tror det vil føre til at Vestmakten får økende fokus og inngripen mot Norge. Det er forsåvidt ikke noe nytt – engelskmennene forsøkte å stanse Hitler med minelegging, soldater i Narvik – men var for sent ute.

Norge og Norskekysten har stor strategisk betydning for England og USA – og enda viktigere blir det nå som det koker i Midt-Østen og Suez – samt alle transportlinjer, naturressurser og den strategiske betydning Nordkalotten har.

Da kan en ikke vente annet enn at Vest-makten holder øye med Norge med evt. sikte på å gripe inn - når situasjonen blir truende og vi ikke følger opp NATOs klare oppfordringer om 2 % opprustningen.

Ser vi videre på hvordan vi sikrer landbruket og matforsyning, forsvaret vårt som har vært under mer eller mindre nedbygging – inklusive HV i mange år - blir situasjonen desto dystrere.

Minst like alvorlige signaler sender den norske stat med det som skjer mot de tusen hjem med Barnevernet. Når Bv. tar 5 barn pr dag fra sine biologiske foreldre og tvangsadopterer massevis av barn på tross at de allerede har fått internasjonal dom mot seg – da er det totalitære trekk som en skjønner EMDs Grand Chamber er rystet av og signaliserer i Lobben dommen – særlig dommerne fra tidligere østsoneland. Dommen er et kraftig signal om at verden er uhyre negative til Bv.-systemet og norsk rett.

Endelig ligger det 27 Bv.-saker på vent fra Norge i EMD - en av de minste stater i hele Europa. Så dette kan man ikke prate seg vekk i fra.

Europa og den anglo-amerikaske verden er sterkt alarmert over den totalitære utviklingen i Norge. Den utviklingen annonserte prof. Erling Danbolt til alle de kristne gen. sek. på Geilomøtet i jan. 1978 om Likestillingsloven (totalitær fullmaktslov med det nye kjønnsrollemønster) og man har sett mer tilpasning enn motstand. Trump ønske om å kjøpe Grønland er nok et alvorlig signal, selv om en i første omgang prøvde å latterliggjøre det. (Tidligere presidenter har prøvd på det samme.)

BBC og flere andre store internasjonale medias interesse for utviklingen av ideologi og norsk Bv.  - gir oss klare signaler som at omverdenen er sterkt interessert i utviklingen i Norge langt ut over kun Bv. Selv om det er ille nok.