Barneavhør; leser ikke politiet leksa si?

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 31.08.2019

Den 28.08.19 har Agderposten et to siders oppslag om Barnevernet og politiets aksjon mot en familie. Hjerteskjærende når statens maktapparat etter min mening - settes inn på usikker rettsgrunn. Igjen og igjen hører en om barneavhør helt ned til 4 års alderen og nå en guttunge på 9 år. Avhørene fører til det verste "mareritt" familien har opplevd, og faren referer til Øst-Tyskland for å forklare sine opplevelser med denne barnevernsaken og politiet. Mye av saksbehandlingen er basert på avhør av denne 9åringen.
Det forundrer meg at maktutøverne enda ikke har fått med seg følgende om AVHØRSMETODENE - av BARN.

Jeg fulgte godt med i Bjugnhysteriet for mange år siden og har tatt vare på bøker og avisartikler. De arresterte 37 menn, og alle måtte frikjennes!! Om barneavhør som man nå altså foretar av småbarn ned til 4-6 års alderen i Barnehusene - skrev Prof. dr. juris Johs Andenæs (Den store autoritet innen norsk jus.) i Aftenposten 15. april 1998 med overskriften: "Historien om Bjugnsaken".  Mot slutten skriver han "Bjugn-saken har etterlatt seg mange skadeskutte liv, mange ødelagte vennskapsforhold, et bygdesamfunn med bitre og fastlåste motsetninger. Dertil kommer en ukjent konto av skader påført barna ved gjentatte og langvarige avhør, intime lege-undersøkelser og psykoterapi for å bearbeide følgende av seksualovergrep som i virkeligheten ikke har funnet sted. Hva kan man lære av saken for å unngå at historien gjentar seg? - - - - Først og fremst bør saken gjøre slutt på forestillingen om at barn alltid taler sant når de forteller om seksualovergrep. Å ta et slikt utgangspunkt er et opplegg til justismord. Erfaringen fra Bjugnsaken og lignende saker i andre land viser at en pågående og suggestiv eksaminasjon av småbarn kan få dem til å fantasere frem de mest absurde historier." (Suggestiv eksaminasjon betyr spørsmål som legger vitne, svaret i munnen)
Andre feil blir også nevnt i bøkene fra Bjugn. De fås sikkert på et antikvariat.
Noen vil vel mene at avhørene er så mye mer proft utført i dag. Mon det? Unger på fremmede steder med fremmede folk i en presset situasjon vil jeg anta er unger som før. Med bakgrunn i en prof. ved Harvard jeg nylig las, vil en evt. komme tilbake til de enorme traumene som myndighetene påfører barn og familier i slike saker og som statistisk sett får stygge konsekvenser mange år inn i fremtiden.

I forbindelse med Bjugnsaken kom Barneombud Finn Viggo Torgersen flaksende inn i helikopter og erklærte at barna snakker alltid sant.  Til det uttalte retten: "Barneombud Trond Viggo Torgersens besøk i Bjugn høsten 1992 blir av Fosen forhørsrett betegnet som "svært ubetenksomt". Hva er det "rettsstaten" driver på med?

Både prof. dr. juris J. Andenes og prof. i sosialantropologi Jan Brøgger skrev grundige og kraftige innlegg mot en konsensus hylekor i denne saken - og hadde rett. Det er ikke bestandig at konsensus er sannhet. Man undres og spør: er det en ideologisk rot i disse marerittene? Kanskje man endelig også kunne gi en klar def. på "vold"?