Angrepet på Familien! Kristne sover…


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 26.01.2019

M L King skal ha sagt: «Det går mot slutten med oss den dagen vi tier om det som betyr noe i livet!» I sangen står det «Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder…» - det er ikke jihadisme – men når man selv settes under angrep og må forsvare seg for at nasjonen ikke skal gå under. E Gerhardsen sa at kristendom og politikk ikke skulle blandes og så glemte de kristne Bibelen og ble politikere UTEN kristen forankring og dermed samfunnsforståelse, glemt ble 2-regimentslæren. Samtidig fortsatte kulturmarxistene/68tterne/Frankfurterskolen sin blekksprutoperasjon – den stille revolusjon inn i alle former for samfunnsliv og statsforvaltning – mens flertallet av kristne drakk sin kaffe på bedehuset og veldig få ba for familiene og landet.
Nå er sluttangrepet satt inn i form av sterke, ikke sjelden dødelige angrep på barn og familier gjennom det man kaller barnevernet bakket opp av Statspolitiet og domstolene. Barn dør og foreldre/barn tar selvmord under det umenneskelige presset fra Statens etater inkl væpnet politimakt. Med et samlet budsjett på rundt 44 milliarder, over 6 300 ansatte, 58 000 årlige bekymringsmeldinger med mulighet for å gå inn i hvilket hjem de måtte ønske og et angiver nettverk bestående av skole, politi, helsetjeneste, dyrleger, nabokona, barnehagen – uttaler psykolog spesialist Einar Salvesen (leder for de ca 250 fagfolkene med bekymringsmelding om norsk barnevern til statsråd Horne i 2016) til mediene at nå er hans ENESTE håp de kristne! HVOR er de kristne som tror på familien som grunncelle i samfunnet beskrevet i 1. Mosebok?
De fleste sier at Skapelsesberetningen er en myte – ja, nå ser vi hvor det forkvaklede Bibelsyn fører nasjonen! Flott med misjon i utlandet – men hjemmebasen råtner på rot i liberal«teologi» og kaffetaler fra talerstolene uten brodd til gamle Adam. Vi vil vel være venner hørte jeg en sa en gang – så spilte det liten rolle om barna døde rundt en – bare en selv hadde «venner».
 
HVER dag fjernes 5 barn fra norske hjem/barnehage/skole i akuttvedtak etter Barnevernlovens § 4-6 2. ledd. 16 000 barn lever i fosterhjem – mange vil hjem fra et system som har rundt 8 x risiko for overgrep mot barnet i forhold til det biologisk hjem! Rapporter viser mer en årlig 150 barn/voksne som enten dør eller tar selvmord i Norge når de er berørt av barnevernet. Siste 10 årene har man ikke villet lage statistikk på temaet! De fleste tror at grov vold/rus/overgrep er hovedtemaet bekymringsmeldinger omtaler – men foreldreferdigheter utgjør 17 %, fysisk mishandling 5 %, foreldres rus 11 % og seksuelle overgrep 2 %. (2016 tall) Dette er meldinger og ikke dokumenterte fakta. Husk også på at voldsbegrepet ikke er definert, men går da fra f.eks. holde hardt i en arm til grov vold. Poenget er at største delen av bekymringene fører til at barn/familier i dag traumatiseres alvorlig uten grunn pga et system som ikke tar hensyn til rettssikkerheten til hverken barn eller foreldre. Disse skadde familiene havner inn en lite hyggelig statistikk og ingen stilles til personlig ansvar for disse overgrepene – man knuser ikke hele eggeboksen for å få tak i ett råttent egg. De som må ha hjelp skal hjelpes – men systemet omtalt her er ikke et hjelpesystem, men et familieknuse system!

Hører vi noe fra NLM, Normisjon, DNK, ImF, DNM og flere listet her?
Noen tier pga statsstøtten de mottar, noe er redde for egne barn og barnebarn – de ser hva regjeringen kan finne på å gjøre mot en polsk konsul i Norge (Slawomir Kowalski
, som lovlig bistår polske familier i norske barnevern saker) og mennesker som får asyl i Polen (Silje Garmo) pga Norges brudd på menneskerettene – hva er de da troende til å gjøre da mot enkelt barn/familier!? De opplever også en kjepphøy regjeringsadvokat som står i Storkammeret i Strasbourg i svart narredrakt og forteller den høyeste rett i menneskerettssaker i Europa, hvor fortreffelig Norge er og plukker ut argumentene de 17 dommerne skal benytte i Lobben saken (tvangs adopsjonssak), som er mot Norge (dom om få dager).

Det norske barnevernet har for lengst passert målet «barnas beste» til det er eksemplene, rapportene og dødsfallene for mange. Det er blitt ett velregissert system – bygd på angiveriet og truslene om hva som skjer om en ikke angir og blir oppdaget. Selv Christoffersaken i Vestfold brukes stygt av systemet - gutten døde etter massiv svikt i skole/helsetjeneste/etc - resultatet ble en hemmelig avtale på kommunalt nivå med penger involvert og så vidt jeg vet ble ingen i skole og kommune dømt eller bøtelagt – selv om de hadde sett forferdelig scener. Saken ble henlagt av politiet 2 ganger før Riksadvokaten beordret saken etterforsket. Men kulturmarxister bruker slike saker for ytterligere å stramme grepet over norske familier, samtidig som de sprer pervers litteratur (bl.a. forfattet på Nøtterøy) og filmer (Trøbbel (med 2 pedofile scener) og Sinnamann (sterk voldsfilm)) inn i barnehage og grunnskole. Det skal visst gjøres for barnas beste. Derigjennom planter de pervers informasjon inn i sårbare barnesinn som igjen en risikerer «tilståelser» de voksne vil høre. Skulle ikke forundre meg om flere av de som tas for pedofili/overgreps nedlasting o.l., nettopp er blitt ødelagt i barnehage/skole eller også i perverse voldsmiljøer som politiet har blitt tipset om over mange mange år, men ikke tok tak i. Se BBCs dokumentar Norges stille skandale fra 4. august 2018 så forsvinner den siste naivitet om hva politi/sakkyndige/barnevern/domstoler driver med. En høyt profilert psykiater nevnes av BBC som en av få som satt i Barnesakkyndig kommisjon og der skulle psykiateren kvalitetssikre alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker, enten de er bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter. Han lastet ned rundt 200 000 overgrepsbilder/ 6 000 timer film, har 2 surrogatbarn og ble dømt til ca 22 mnd fengsel, så nedsatt til 18 mnd og får beholde barna. Tore Langfelt (som gjennom flere tiår skal ha «behandlet også pedofile» sier i BBC dokumentaren at systemet vil kollapse om man tar tak i alle pedofile! Begynner en journalist eller andre å grave i slike saker er det ikke sikkert vedkommende står opp dagen etterpå. Det var sveitsisk politi som tipset norsk politi om psykiateren i Oslo!!!

MEN kunne ikke NLM, Normisjon, DNK, ImF, DNM og flere listet her, som ett minimum, støttet økonomisk de få som står frem, dokumenterer og publiserer og presser Staten fra skanse til skanse i bl.a. barnevernsaker? Rune Fardals Familiekanalen tar helt sikkert imot støtte – 500 000,- fra en organisasjon vil bli godt brukt og vil kunne redde både barn og familier og kollekten kom virkelig til nytte og jeg tenker at mange ville velsignet det av giverne!

Vi er i krigslignende tilstander – men få er våkne – familien er under kryssild. Vi er i ferd med å miste hele vårt nasjonale fundament – det samme var vi i 1942 og fra landets talerstoler ble på Kirkens Grunn lest opp – med et sterkt kapittel om at nasjonalsosialismen ingen rett hadde over våre barn! Sigurd Opdahl skrev en bok i 1947, http://www.kommentar-avisa.no/artiklerhoyreside/Bokanmeldelse.htm (last ned hele boka i linken nederst), der vi siterer: «Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig forkortet, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. MEN rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt ALT. Og vi sitter i det totalitære klisteret.
Barnevernet kan i dag brukes på de fleste av livets områder – kommer det en bekymring knyttet til at far og mor forteller barna om Himmel og Helvete – gir jo det grunn til bekymring må vite og så har vi det gående. Vil barnet skifte kjønn – og foreldrene nekter dem det – så blir det full rulle om barnet går på skolen og prater med rette vedkommende. Skulle en far eller mor ta et barn hardt i armen og sette det ned på en stol og så forteller barnet det på skolen så starter spetakkelet. Og slik kunne listen forlenges. Barnets beste er ikke fokuset – men familien skal knuses slik advokat Sverre Kvilhaug sa i 1999: "Dagens barnevern knuser familiene og reduserer barnas livskvalitet - Barnevernet må tvinges til å samarbeide med familiene i stedet for å motarbeide dem". Å hjelpe familier betyr ikke å traumatisere dem.

Vil du ytterligere skjønne HVA som skjer i samfunnet og trenger dokumentasjon, les
Styrk familien og dens vern.
Norsk familiepolitikk - ødeleggelse av familie, hjem og barn - Det meste peker mot en kulturrevolusjon, gir deg ytterligere dokumentasjon.