Aftenposten til sine lesere: Hatkriminaliteten vokser i EUAv Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.06.2019

I en e-post 02.06.19 skriver Aftenposten bl.a.: "Antallet som melder fra om hatkriminalitet i EU, er doblet på ti år. Utviklingen forklares med en blanding av sosial uro, politisk polarisering og en følelse av større avstand mellom folk og folkevalgte.
I Tyskland marsjerer ny-nazister. I Frankrike trues etterkommere av holocaust med gasskammer.  - - -


Aftenposten har reist rundt i Europa i et forsøk på å forstå hatet. Hva er det som skjer i Europa? "

 

Kommentar:

Dette behøver en ikke å reise langt for å skjønne. Det måtte en vente på bakgrunn av den årelange infiltrasjonen av Frankfurterideologien som helt bevisst har satset på kulturrevolusjon av alle verdier sin lange marsj gjennom korridoren". (italiensk kommunisttenker Gramsci) Sterke krefter i de rekkene har målbevisst arbeidet for å rive den vestlige sivilisasjons fundament i Skriften og skape en KULTURREVOLUSJON. De var kanskje hatefulle og naive nok til å tro at det ikke ville ende i motsvar og opprør.
Denne miksen i Frankfurterideologi er satt sammen i arven fra Den franske revolusjon, Karl Marx, Freud, Darwin og ny-marxismen som basis for en ny virkelighetsoppfatning, menneskesyn og samliv. De utviklet sine våpen for å "rive de gamle hus" med "politisk korrekthet", "kulturterror", "toleranse for oss, men ikke for dem" Marcuse, "make love not ware", "massemigrasjon", "multikulturalisme" osv. Les gjerne boka "Rettferdig indignasjon", engelsk av Breitbart. 
De var klart siktet inn på ødeleggelse av basis i enhver stat: FAMILIEN. Og resultatet uttryktes greit slik: "H.r. dommer Rieber-Mohn skrev i et klipp i Vårt Land 19.01.96:
"Vi 68-ere fikk rett og slett ikke orden på våre liv. Vi ble en svøpe for våre barn. Vi ble neppe de beste formidlere av viktige verdier. Etter hvert ble mange i 68-generasjonen svært velstående. Inntektene ble store. Investeringene spekulative. Vinen dyrere. Utenlandsreisene luksuriøse. Og i personlig moral ble generasjonen mindre gode veivisere. Konflikter og samværsrett, steforeldre i serier og familiekaos har fulgt i kjølvannet. Rekken av serie-monogamister ble lengre og lengre."

Så sprer oppløsningen og forvirringen seg - og etter hvert hjelpeløsheten og hatet. Og merkelig nok igjen hat mot jødene - endatil holocaustjøder. Vi kan ikke gå i dybden på dette spørsmålet - men en av årsakene er nok at "jødene skal fiskes eller jages hjem" i flg. profetiene. Men arme de land som slipper dette løs.


Nok et interessant tema er USA`s valg av Trump
som nå støtter jødene på bred front - bakket av de kristne i USA som selvsagt forstår hvor farlig det er for nasjonen å la jødehatet og fosterdrapet utvikle seg. Nå ble det stopp - til Frankfurternes store forbitrelse. I tillegg er de tydeligvis orientert om "kongene fra østen", "den gule fare" og sørger for å bremse Kinas voldsomme ekspansjon - som EU er relativt åpen mot.

Nok et moment er Brexit. Britenes dype bibelske forankring også i politikk og lovgivning - selv om den en er mye utvannet nå - har alltid hatt en dyp skepsis til EU forankret i deres kristne, protestantiske basis og historie. Det voks etter hvert fram et "ubehag i kulturen" i England over utviklingen i EU og et krav om å komme seg ut. Hvor hardt det satt inne, har vi merket etter at de satte i gang utmeldelsen. Nå kommer endog Trump dem (den anglo-amerikanske verden) til unnsetning og anbefaler britene å sette hardt mot hardt og nekte å betale EU`s voldsomme krav.

M.a.o. uroen og motsetningene vokser i Europa og burde tilsi at Norge styrker sin beredskap forsynings- og forsvarsmessig m.m. - men viktigst av alt er at vår kristne arv blir fornyet i forkynnelse og bønn og statstenkning - om ikke landet vårt skal dras inn i dragsuget fra EU`s internasjonalisering og forsøk på globalisering som allerede er sterkt i gang med paven i spissen.