"Verden for Kristus" - hva med Norge?

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.02.2018

 

Da Norge var undertrykt av opptil flere makter gjennom godt fire hundre år - var det lite eller ikke misjon som utgikk fra Norge til verden. Så grep Gud inn i hele Norden -  inklusive Norge. Det undertrykkende embets- og presteskap som regjerte nærmest som et feudalstyre, måtte gi tapt for haugianerne både i kirke/menighet og samfunnsliv. Store vekkelser ga frihet og frimodighet til å tenke, tale og handle rett, og Gr.l. ble skapt med basis i "evangelisk-luthersk" lære som selvsagt har Kristus i sentrum - Han som ble kastet ut av Grunnloven (§ 2) i 2012.
Bondetinget fikk makta i 1833 og ga oss Formannskapsloven i 1837, og vi ble kvitt preste- og embetsstyre, og folket bestemte sine ledere i frie valg. I 1842 fikk vi tale- og møtefrihet og endelig fram til full nasjonal frihet i 1905, stort sett befordret av pontoppidanianere og haugianere. Ut av dette folket sprang også misjonen, "Verden for Kristus", og vi ble i stand til

å følge Jesu misjonsbefaling - bortsett fra tiden fra 1940-45 som vi slet oss gjennom ute og hjemme.

Altså en frigjøring fra sjelens innerste til folke- og nasjonalfrihet som la grunnlaget for "Verden for Kristus".

 

Nå er det meste satt i revers uten at de fleste synes å bry seg særlig, bortsett fra å jamre litt nå og da i all vår velstand. Men det var Norge for Kristus som satte oss i stand til å formulere og praktisere "Verden for Kristus". Nå undres en på om ledelsen i kristenfolket har forstått det som våre motstandere har forstått - at raseres misjonsbasen Norge og dens frihet, kan vi glemme "Verden for Kristus". Da går misjonsbasen Norge tapt - om man forstår det eller ikke.

 

De som har planlagt undergravingen av Den vestlige sivilisasjon" - Frankfurterne - har forstått det godt der de med forskjellige midler smadret fundamentet både under Gudslivet og samfunnslivet. Han som reddet "den vestlige sivilisasjon" da avgrunnskreftene truet med å smadre den judo-kristne sivilisasjon i 1938, var selv sionist og en som trodde fullt og fast på Skriftens ufeilbarlighet og fikk navnet "Den vestlige sivilisasjons redningsmann", sir Winston Churchill.

Tiden er inne for å gjenreise kristenarven i Norge - reise murer av Skrift, troskap mot Skriften og etterfølge i tro, tankene og arbeidet til fedrene i menighet og samfunn. (Hebreerbrevet 13) Skal "Verden vinnes for Kristus", må misjonsfolket - sendemenighetene - ha både frihet, folk og ressurser til å sende og underholde med. Den sekulære undertrykkende stat – knapt nasjonalstat lenger - som nå vokser frem - vil knapt gi rom og frihet til den slags virksomhet. De internasjonale relasjoner vil de nok mene å kunne ordne så meget bedre selv i den globale multikulturelle sivilisasjon som nå vokser frem.