Velsignet 17. mai og Pinse!

 

Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.05.2018

 


Pinsens og frihetens under!

Da Du for hjem til Far og kongetronen, det stod en tafatt gjeng igjen på syn-dens jord. Forfulgt og redd de låstes inne - i frykt for plageånder stor.

Der satt de ensomme og grunnet, på løftet som Han ga før opp Han for. Han ytret noe om en Far fra Himlen, en Ånd som skulle gi dem alt fra Herrens Ord.

Og mens de satt der engstelig og sturte, et veldig vær brøt løs, forskrekket dem. Og tunger ifra evighetens luer, ga fryktløs kraft og liv til dem igjen.

Nå talte de frimodig midt i folkehopen, om den korsfestede og om Hans soningsdød. Det stakk i hjerte, sinn og tanker, et rop om frelse nå ble født i nød.

Den himmelfarne Far nå holdt Sitt løfte, og tusener ble frelst i talens store stund. Husk Far og Ånden er i dag den samme, Han svarer oss med Ordet fra Sin sanne munn.

Ensom, redd og trett du vandrer, så mot-løs etter tap og nederlag. Vær viss på at det pinsens himmel-under, det gjelder og for deg i denne dag!


J. Høgetveit


Nasjonalt stoff
17. mai – en nasjonaldag i trå med bibelsk tenkning!
17. Mai – Østre Kvelde Bedehus
Løft Korsets Fane Høyt! m/besifring