Vi gjengir her lederen i LYS for april 2018 – bladet er på vei ut til abonnentene rett over påske.

 

 

Veien ut av nød og fattigdom etter H. N. Hauges tanker og praksis

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.03.18

 

H. N. Hauge kom hit til Evje og Hornnes - riktignok bare Hornnes denne gang. Han kom fra Åmli over heia til Bygland og for så nedover dalen med møter i Bygland, Lauvdal og på Senum for å slå seg til for en lengre tid på Fennefoss i Hornnes. Senteret han bygde ble kalt Strålemot. Han pekte på fossen og talte til vennene han etter hvert hadde fått, at de måtte ”ågre med Guds gode gåvor.”  Og det ble gjort - bl.a. ved hjelp av bror hans som han fikk hit fra Eiker og bygde opp papirmølle, kornmølle og en rekke andre bygninger som var assurert for 12 tusen spesidaler. Det var ca 20 tilsatte som gikk ut 2 og 2 hver helg og forkynte Guds Ord.

Ut av denne åndens og håndens gjerning bygde det seg opp et folk som forandret det meste og fikk stor innflytelse på den videre gjenreising og utforming av landet.


Vi har skrevet om Norges frigjøring mange ganger før, så vi gjentar det ikke nå – selv om vi vet at repetisjon er kunnskapens mor.

Det triste er at ”kua ofte glemmer den har vært kalv” - og disse grunnleggende utviklingslinjer ble mer eller mindre glemt når man drog ut i verden med u-hjelp og misjonsarbeid. Før var det bondegutter som reiste ut og tok med seg en del - senere ble det teologer og andre spesialister som hadde mistet mye av kontakten med helheten og dette fundament for enhver nasjon som vi til det ekstreme ser i vår nasjonale utvikling i dag.

Endog A. Garborg skrev i ”Trette menn” at det var H. N. Hauge og hans folk som skapte det nittende århundre i Norge—ikke Wergeland.

Det gledelige er at disse tankene er på vei inn i Øst-Afrika. Vi hadde et seminar her på Strålemot (AKF`s sal) hvor disse tankene var sterkt framme. Nå vet vi at det holdes Haugeseminar i slummer i Nairobi og kanskje flere steder. Bl.a. hører vi at en del pastorer i Nairobi gikk og undret seg på hva de skulle leve av. Så kom det ledelsen for øret at de fleste av dem eide et jordstykke utenfor byen - som lå mer eller mindre brakk. Så ble pastoren mobilisert fra grunnen av og opparbeidet jorda og laget planteskoler som etter hvert framskaffet godt med utplantingsklare planter som kunne selges. Det ble en brukbar inntektskilde - alt i haugiansk ånd.  Det er denne helhet både norsk u-hjelp og misjonen må få med seg i dag. Dette nr. av LYS har mye om dette. Les deg opp!

 

 

Vil du kontakte AKF og bestille bladet med 5 nummer i året kontakter du dem på: www.afkf.net  

 

 

 

****************

Under gjengir vi noen få tilbakemelding på bladet LYS sitt årlige 1. nr, Morsdagsheftet.


«Hyggelige hilsener fra våre lesere av Morsdagsheftet 2018

”Har i dag mottatt Morsdagshefte fra dere. Det var som å få et "godt håndtrykk" ifra vår Himmelske Far. Tusen takk for et velsigna blad med kjærlige og veiledende artikler. Det gjorde meg godt 😀 Må Herren velsigne arbeidet deres i Jesu Kristi Navn. Ønsker å gi det videre til "nybakte" mødre og bestemødre… til en oppmuntring i hverdagslivet som mor og bestemor. Er det mulig å få tilsendt 5 stk. Jeg vil betale de sjøl.. så send regning til.”

 

Et ektepar sendte en begeistret melding over stykket til lege Brit Høgetveit for artikkelen: ”Pappapermisjon  -  ettåringer i barnehage!”

 

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på Morsdagsheftet bl.a. denne: ”Veldig godt blad med mange gode og interessante artikler.

 

Redaksjonen er glad for de gode meldingene om at en når ut og fram med budskapet.  Antall ab. stiger hyggelig, men Morsdagsheftet synker. Vi trenger selgere!! Bokhandlere i Kr.S og Bergen sviktet oss, og de kristne avisene skrev heller ikke noe om Morsdagsheftet. JH»