Statsledelsen forbanner De Ti Guds Bud til mennesketAv Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.07.2018

 

Fra Uganda leser vi ("Slik drev Uganda AIDS-bølgen tilbake") historien om et land som drev AIDS bølgen tilbake fra 30 % (3 av 10 personer!!!) i 80-årene til 6,4 %, på 25-30 år! De sliter med å komme videre ned, men en reduksjon altså på 26 %! Mange ulykkelige familier og dødsfall spart – det burde glede et hvert menneske med ett normalt følelsesliv!


Hva gjorde så uganderne? Under hard kritikk fra utlandet og særlig fra Europa og FN la de til grunn noen prinsipper i sin strategi mot HIV spredningen, alt basert på kristen seksualetikk.
Basert på at ledelsen i Uganda forklarte stammefolket at det ikke var en magisk forbannelse de var rammet av og fortalte folket sannheten om HIV. De delte evangeliet om Jesus med folket. Polygami måtte avvikles. De promoterte renhet og trofasthet. Kondomer var ikke en del av det. Fra et kristent ståsted er det fortsatt synd dersom du driver hor og bruker kondom, sa de resolutt. Seksuelt avholdenhet før ekteskapet og monogami ble prediket.
Enkle og virkningsfulle leveregler for den som vil folk vel, for det er én tragedie for mye for hvert menneske som rammes av HIV, syfilis, gonoré osv


I Norge har vi ett problem med at ideologien til 68tterne har gjennomsyret vårt land og kastet også seksualmoralen ut av barneskole og hjem. Så vantrives og dør folk – men nestekjærligheten er blitt så kald at folk flest de bryr seg ikke om sin neste – tilbedelsen av egoet er blitt mantraet. Selv om en var en skikkelig egoist ville en jo det beste for seg selv – så er det nok ikke egoisme engang denne u-moralen…men en lever totalt for å ødelegge sitt eget liv og legge det i ruiner. Og at andre synes å ødelegge sine liv ser ikke ut til å være noe negativt – men man søker aktivt å bidra til at andre også skal leve på tverke av Guds Ord.

En imponerende ideologi må man si – dødskultur heter det mer presist – selv om det opptrer benevnt som kultur i både Storting og Regjering og pengene flyter til den videre ødeleggelse av samfunnet. I tillegg forfølges den type mennesker som i Uganda reduserte landets HIV fra 30 til 6,4 % på omkring 25 år. Lever vi i et åpent og demokratisk samfunn lenger? Svaret gir seg selv. Raseriet er så blendende mot Den Treenige Gud at hatet flommer offentlig – vi nærmer oss ett raseri slik det står beskrevet i det historiske Sodoma og Gomorra. Gud satte sluttstrek der, da det ikke engang var 10 rettferdige i byen.

Barna av 68tterne bør vel nå snart våkne opp etter å ha gjennomgått krise etter krise i sin egen oppvekst grunnet foreldrenes frislepp på de fleste livsområder, så barna selv ble prøvekluter som ble kastet hit og dit? Og deres barn igjen sliter også, og media melder nå at mange treåringer sliter med stressnakke og migrene! Det er også i stor grad et resultat av 68tternes ideologi som i stor grad fratar barna deres naturlige oppvekstmiljøer, fordi barna selvsagt kollektivt skal sosialistiseres.

 

H.r. dommer Rieber-Mohn skrev i et klipp i Vårt Land 19.01.96: "Vi 68-ere fikk rett og slett ikke orden på våre liv. Vi ble en svøpe for våre barn. Vi ble neppe de beste formidlere av viktige verdier. Etter hvert ble mange i 68-generasjonen svært velstående. Inntektene ble store. Investeringene spekulative. Vinen dyrere. Utenlandsreisene luksuriøse. Og i personlig moral ble generasjonen mindre gode veivisere. Konflikter og samværsrett, steforeldre i serier og familiekaos har fulgt i kjølvannet. Rekken av serie-monogamister ble lengre og lengre."

Og nå stiller disse 68ttere og deres barn opp som "de reddende engler" for å fullføre sin kulturrevolusjon. Og en rekke godtroende idealistiske mennesker
lar seg utdanne av dem - for så å sluttføre raseringen av hjemmene og den kristne norske stat som de ideologisk har hatt som mål i flg. 68-ernes ledende filosofer i Frankfurtherskolen, det "politisk korrekte" fra den franske revolusjon, marxisme, ny-marxisme, evolusjonslære og freudianisme. "Frihet, likhet og brorskap" er noe het annet enn "Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker."

 

I en artikkel om seksuelle perversjoner som nå «legaliseres» i Norge konkluderer Kjell Skartveit slik, på Document.no 26.06.18 i artikkelen «Seksuelt avvik normaliseres. Skolen skal ikke fremstille sadisme som unaturlig»:
«Fri hevder at de kjemper for menneskets frihet, men en ideologi som fratar mennesket rett til en biologisk far og mor, og som i tillegg motarbeider alle normer for seksualitet og samliv, fjerner i prinsippet mennesket rett til sin egen identitet og historie, og undertrykker enhver tro på en sannhet om mennesket. På denne måten forteller de oss at vi ikke har noe, noe som igjen leder til at vi ikke er noe. Og de som ikke er noe, kan heller ikke påkalle noe større enn dem selv.»

I Norge skal man nå tvinges til å tilbe keiseren, selv om keiseren er naken. Vil du ikke - skal du tvinges. Det var en gang en mann som het Daniel (profeten Daniel kp 6) som ble utsatt for slike overgrep fra kong Darius – men Daniel fortsatte å be til Den Treenige Gud 3 ganger for dagen – og ble da puttet i løvehulen, men der sparte Gud Daniel og Darius ba da sine landsmenn å følge Den Treenige Gud! Til Velsignelse for både Daniel, kongen og hele folket – det var statsledelse det, til innbyggernes beste! Tok man ikke spenntak i Sannheten ville nasjonen gå under – det samme for Norge.

Profeten Daniel kp 6 avslutter slik – da statsmakten tar grep:
«Da befalte kongen at de mennene som hadde anklaget Daniel, skulle hentes. De ble kastet i løvehulen, sammen med sine koner og barn. Og før de nådde bunnen i hulen, kastet løvene seg over dem og knuste alle deres ben.
Deretter skrev kong Darius til alle folk, ætter og tungemål som fantes på hele jorden: Fred og fremgang for alle! Jeg gir hermed det påbud at alle folk i hele mitt kongerikes område skal skjelve og frykte for Daniels Gud. For han er den levende Gud og blir i evighet. Hans rike ødelegges ikke, og hans herredømme varer inntil enden. Han frelser og befrir, han gjør tegn og under i himmelen og på jorden - han som frelste Daniel fra løvenes vold. Daniel levde æret og lykkelig under Darius’, det er perseren Kyros’ regjering.»