Statens organer et arnested for forfølgelse av barn/familier?


Av cand agric Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.04.2018

 

5. april 2018 kom det et forslag, fra Ida Sunneva Grotle - lederen av Helsesøstergruppen i Vestfold, om at alle skoler burde ha permanent helsesøster på skolen hele tiden - slik at barna fikk tilgang til den ekspertisen da mest mht overgrep. Ser av tidligere nettoppslag at hun har hatt fokus på tvangsekteskap etc og det er ikke det som er mitt anliggende nå – men det er de mange tusen uskyldige barn/voksne som blir meldt inn til barnevernet og traumatisert – uten rot i virkeligheten mht både volds- og overgrepsutøvelse. Helsesøstre bidrar også på det området, dessverre. Det kommer ett eksempel fra Vestfold på dette litt senere.
Grotlie uttaler til NrK: «Grotle føler at tiden ikke strekker til, og mener helsesøstre burde være til stede hver dag for at det skal bli lettere for barn å fortelle om overgrep.» Hun promoterer også Forandringsfabrikken, den som ble etablert i 2004 og skal bidra med råd til politikere og myndigheter. De skriver: «Siden 2008 har Forandringsfabrikken systematisk innhentet kunnskap fra barn og unge om hvordan de opplever møtene med barnevern, justismyndigheter, psykisk helsevern og skole, og hvilke råd barna vil gi for at systemene skal bli bedre.» Forandringsfabrikken, har en kalt, ett ektefødt barn av Bufdir. Og faktum er at barn får det verre og verre i barnevern og skole – litt av noen råd som gis? Men det mange opplever er at hjelp til de familiene som har ett behov – stort eller lite - gjennomføres lite selv om loven pålegger å prøve dette før alt annet, foreldrene kobles helt ut, fosterhjemsbarn hører man ikke på når de vil hjem o.l.


En del av de vakre ord over kan i utgangspunktet høres flotte ut. Men det kan også vurderes dit hen at staten i enda større grad vil inn og ha sin lyttepost kontinuerlig i alle skoler – slik at andre forvaltningsorganer m.fl. har enda ett utvidet brohode inn i skolene for å vite hva som skjer rundt i de tusen hjem. Og som vi vet er ikke barn like presise i sine uttalelser og da mange voksne lærere (hør på tidl. rektor Hege Dahl under) og andre melder fra til barnevernet raskere enn barn har rekt hjem etter skoledagen. Så overtar barnevernets kvern, og traumatiserer, kanskje med en feilprosent på 80(!!!), de tusen hjem. Flere har nevnt at feilprosenten kan være så høy, man trodde den kanskje var på 10 prosent – men sak etter sak sprekker i mediene og hele barnevernsregioner slaktes bokstavelig talt av bl.a. Fylkesmannen. Fylkesmannen i Oppland hadde et omfattende tilsyn med Land barnevernstjeneste i slutten av 2016. I tilsynets 253 barn fant de brudd på barnevernsloven og FNs barnekonvensjon i 89 % av sakene. Det er intet særtilfelle. Husk også at nestor prof. dr. juris Johs Andenæs skrev en fyldig kronikk i Aftenposten (15.04.1998) etter Bjugnsaken hvor han understreker at barneavhør ikke er å stole på og fører fort til justismord.

Før vi går litt videre er det veldig relevant, når vi her tar frem «de gode intensjoner» fra staten over mange år, hvorfor den SAMME stat har tillatt så mye destruktiv påvirkning av nettopp barn. Det florerer av pornografi/voldsfilmer i samfunnet, det tillates farlig høyt nivå med stresshormon i barna i start av barnehagen, godtar utvikling av separasjonsangst på små barn, lager et samfunnssystem som sliter ut mange fedre/mødre blant annet ved å sette barna opp mot foreldrene, legger til rette for skilsmisser som rammer barna svært hardt etc - hvorfor har den samme stat et barnevernsystem som skal være «til beste for barna», men ødelegger barna i mye av sine andre systemer? Hvor vil staten føre oss?

Det er som de fleste vil ha oppdaget - et folkeopprør mot statens overtagelse av foreldrenes barn og utbredelsen av skrekk i befolkningen. I kommunen Steigen i Nordland, melder flere medier, frykter nå befolkningen barnevernet sterkt – for der er de overrepresentert med 500 % flere omsorgovertakelser en gjennomsnittet i landet, 19 barn og det skal utgjøre omkring 4,5 % av alle barna i Steigen. I Bergen har bystyret nå på nyåret tatt tak i 10 barnevernssaker for å gå inn i dem og vurdere om de er behandlet legalt mht lovverket. De utøver sitt tilsynsansvar!

Vi bør lytte til hva en tidligere lærer og rektor, Hege Dahl, forteller om sine opplevelser med barnevernet. For den som vil ha en vurdering i bredere omfang av hvordan sakkyndige, advokater, Fylkesnemd m.fl. arbeider opp mot barn bør en høre intervjuet med psykolog Einar Salvesen.


I mange land utenfor Norge er Norge nå kjent som det landet som kidnapper mange barn og flere sier systemet minner sterkt om slik det f.eks. var i Romania under kommunismen – med angiveri, forfølgelse og statens skulle eie og indoktrinere barna etc. Vi husker også Stasi i DDR – med full overvåkning basert på angiveri gjennom familier, statsansatte inkl i skolen, helsepersonell etc.


«Det beste for barnet», ja. Det ligger et aktivt incestsenter i Tønsberg – som informerer inn i Vestfold skolene blant annet ved bruk av den pedofile animasjonsfilmen Trøbbel (se mere under). Jeg har for noen år siden hørt deres informasjon til voksne foreldre i skolen (men ikke i en klasse situasjon) og det er noe av det mest perverse jeg har hørt. Det var nærmest sykelig (hun ene skal selv ha vært utsatt for overgrep som barn, mener jeg hun selv fortalte) og en lurer på hva barn skal igjennom før de blir voksne og hvilke perverse ideer de voksne skal plante i barnesinnene som er med på å ødelegge dem, deres relasjoner til andre mennesker og fantasien de også bruker i eventuell samtale med lærere og også avhør. Kan også en del av denne påførte statlige perversjonen være medvirkende til at noen begår overgrep senere, fordi man i tidlig alder perverteres ved at dette blir alminneliggjort? Det er signaler fra større ungdommer oppover i ungdomsskolen at de begynner å bli lei av de voksnes sex-fiksering i skolen! Og, i nevnte eksempel over, var det foreldre som ikke hadde noe annet valg enn å be om fritak for denne perverse «undervisningen» og de fikk det så vidt... Foreldre opplevde sågar at påfølgende år ble folkene fra incestsenteret advart mot at det fantes vanskelige foreldre i salen da de var på skolen igjen for å informere– og flere foreldre slapp ikke til med spørsmål og de måtte ta ordet verbalt fra representanten fra incestsenteret 2 minutter før full tid av de 60 minuttene tilmålt tid. Og i tillegg ble en barnevernsak opprettet noen få år senere med bl.a. grunnlag i skepsisen fra foreldre mot informasjonen fra incestsenteret og barnevernet. Det fortelles at skolen hadde kikket etter blåmerker på barna i mer enn 3 år (altså mellom familiens reaksjon på filmen Trøbbel (brukt av incestsenteret) og filmen Sinnamann (brukt av barnevernet, se omtale mot slutten under) og bekymringsmeldingen fra skolen til barnevernet) uten å finne noen merker og når barna i forbindelse med saken ble undersøkt av legespesialist for merker på kroppen fant de alt innenfor normalen. En sak tatt helt ut av sin kontekst – men helt politisk korrekt levert av skolen – og det fortelles at flere barn ble traumatisert før barnevernet kastet alle kortene. Spesialister skulle de være på barn, men som da viser en grov og farlig mangel av nettopp kompetanse både på barn, familie og foreldrerett. Hva har disse barna opplevd fra disse lærerne, av fotfølging og spørsmål etc, i 3 år på skolen!?

Mange lærere og helsepersonell driver «i den godes tjeneste», leverer på statens premisser og ødelegger våre barns sinn, for en god del av deres arbeid kan selvsagt sees på som et overgrep i seg selv mot de sårbare og vergeløse barna. Ingen slipper løs en giftslange i et klasserom med barn for å vise dem hvor farlig den kan være – men svært skadelig informasjon pøses det på med. Det er billedlig som å sleppe løs en giftslange i klasserommet!


Jeg konfronterte en helsesøster for to år siden med at det i animasjonsfilmen «Trøbbel» (film brukt av incestsenteret) var to pedofile scener. Hun ble stram i maska og benektet det to ganger. Enhver som ser scenene er jo ikke det minste i tvil om hva denne råskapen som presenteres barn helt ned til 2. klasse (6 år gamle barn!) er for noe. Jeg pratet med en mor der hennes datter hadde sett filmen på skolen og dattera turte ikke dra med familien på overnattingstur med bestefaren den sommeren, hun var blitt redd for hva bestefaren kunne finne på. Når vi da også vet at de siste årene har dukket opp tallmateriale der overgrep i betydelig høyere grad (noen sier 8x) er representert i fosterhjem vs biologiske hjem og også blant sakkyndige i barnesaker m.fl. – da begynner dette ikke lenger å være spesielt «morsomt». Hva driver staten på med? En stor rettssak om overgreps materiale starter i Oslo 11. april i år med en profilert sakkyndig i barnesaker på tiltalebenken – vi får se hvordan mediene dekker den!

Politiet er en egen historie. Politiet, også nasjonalt, kan en ha et sterkt inntrykk av at er blitt instruert til å bistå barnevernet uten særlige egne undersøkelser før bl.a. akuttvedtak – eller at deres undersøkelser ikke vektlegges når akuttvedtak kjøres av barnevernet – da er det bare å stille opp med sin maktbase. Ett skrekkeksempel er saken med 12 åringen på Ås i februar som ble jaktet ned av 6 politimenn.
I tillegg kan vi nevne Inga Marte Thorkildsen fra Vestfold (SV og markert feminist, tidligere jobbet i Tønsberg kommune) tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsminister. Hun var nok viktig ved implementeringen av Raundalen utvalgets innstilling (NOU 2012:5) som førte til en kraftig økning i akuttvedtak/omsorgsovertakelser – koblingen foreldrerett for egne barn ble brutt dvs det biologisk prinsipp ble ytterligere uthulet. Vi skal likevel legge til at politisk farge synes noe relevant, men ikke alltid mye relevant når vi er inne på disse sakene.

 

En trenger nødvendigvis ikke betvile noen aktører at de ønsker å bidra til «barnets beste» eller selv frykter represalier bl.a. mht å miste jobb, karriere få fokus på egne barn o.l. - men bak hele systemet ligger ideologer, vi har nevnt noe av det over her.

Ett grelt eksempel, som viser ideologien, er bruken av animasjonsfilmen «Sinna Mann» som barn i mange barneskoler ned til 8-9 år må se på som offisiell informasjon fra Barnevernet. Det finnes voksne som også lar seg skremme av denne type «info» (ett uhyre av en voldelig far, med meget sterke voldsscener/effekter!) - som ble laget i 1986 få år før Bjugnsaken dukket opp! I Vestfold ble det i fjor publisert en film full av perversjoner for barn helt ned i barnehagen – som også kjøres på NrK – det kommer mye barne destruktivt fra Vestfold! Man skal forebygge ved å alminneliggjøre perversjoner – det ødelegger barn og samfunnet forråes videre.
Når vi begynner å se de lange linjene her i disse sakene går det tydelig frem at barna skal rives fra familien, det er statens barn og de skal hjernevaskes i statsideologien. Samfunnet skal endres i retning av kulturmarxismen – og Bibelens verdier hater man og de skal vekk. Motgiften er De Ti Bud og ordet om Nåden fra Golgata – da skal Djevelskapen vike! Du leser mere om det her.