Skipet synker og "rottene" flykter


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.04.2018

 

I følge nyheter i dag skal nå kommunestyre og ordfører ha ansvar for barnevernssaker, som de selvsagt allerede har hatt i flere tiår(!), men som de har vært sperret ute fra. Nå blåser vinden i internasjonale rettsinstanser, store media dekker barnevernssaker, sosiale media koker over av negative saker mot barnevernet og da skal skylda raskt legges på folke-styret, det som ideologer og Barnevernet selv manipulerte ut.
Dette spillet om foreldre/barn, det biologiske prinsipp, enorme barnevernsbudsjett (over 21 milliarder årlig), 5 800 ansatte og over 10 000 barn plassert i fosterhjem, mange tragedier osv - ER ille. Det har kostet liv, mange liv – men ingen er en kjent med er tiltalt og dømt for slike overgrep med døden til følge! Vi hører bl.a. om mødre som har lagt seg på togskinnene i dyp fortvilelse, barn under ansvar av Barnevernet som begår drap osv!

Lege og Stortingsrepresentant Toppe (Sp), kalte det et "svik satt i system" og nå skal altså folkestyret få skylda!


Det er ideologisk oppegående folk som styrer dette fra bakrommet – de er flasket opp i kulturmarxismens skole og hatet til familiestrukturen og foreldreretten ligger tykt utenpå ideologien. For hvor har familien og Foreldreretten sitt opprinnelige opphav – jo vi leser om det i 1. Mosebok i Skapelsesberetningen. Derfor er hatet i bunn og grunn skapt av Den Onde selv og implementert inn i sinn og sjel til disse ideologene som vil ramme Den Treenige Gud. Men å ramme der og gi Gud banesåret er umulig, men mye skade kan Djevelen utføre før Han til slutt stoppes for godt. Det vi opplever av grov aggressivitet, som også går ut over mange tusen sårbare barn og familier - har sin Onde rot i dette bildet. Det er enkelt hele årsaken til at de oppfører seg svært grovt i mange mange saker og flere snakker om en feilbehandlingsprosent på 80 i barnevernssaker.

Dette er også noe av bakgrunnen for det som skjer i Bergen Bystyre om dagen – der de til slutt tvang i gjennom å få gå inn i 10 barnevernssaker og derigjennom utfører sin lovpålagte plikt som folkevalgte, tilsynsansvaret
jamfør forvaltningslovens § 13 b første ledd nummer 4. Du kan lese om Bergen-politikernes kamp her og det er til etterfølgelse for landets kommunestyrer!
I tillegg bør nå flere ansvarlige i systemet trekkes inn for landets domstoler – men antageligvis må vi stole på utenlandske rettsinstanser for det norske systemet har sine medspillere innenfor alle våre tredelte maktnivåer – det er et alvorlig problem med folkets rettssikkerhet. Problemet kan nok, over tid, løses ved å få inn folk på Stortinget som tenker sak og ikke person og som kan få inn skikkelige folk igjen i styre og stell som vil bygge nasjonen med Lov og ikke med U-lov. Da er vi tilbake til tilstanden før 1814 og Grunnloven må også restaureres på nytt – men de fikk det til den gangen.