SKAPER med vellykket seminar på Ålgård


Av cand agric Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.05.2018

 

Den 18. og 19. mai arrangerte den nylig startede organisasjonen SKAPER - seminar om skapertroen på Ålgård i Rogaland. Opplegget syntes gjennomarbeidet og godt planlagt av foreningens ledelse med formann Jogeir Lianes og Andreas Årikstad i spissen. Med som taler var Terry Mortensen fra Answer in Genesis i USA (AiG) og Stuert Burgess fra England m.fl. Begge er meget kompetente vitenskapsmenn og foredragsholdere. Formannen hadde også innlegg og Erik Jensen var tolk for de som valgte å få øreklokker og talene oversatt til norsk. Resten fikk foredragene på engelsk. Det var kanskje en liten svakhet - for selv med brukbare engelskkunnskaper er det noe som glipper. På den annen side får man jo presentert mye mer stoff - og PowerPoint presentasjonen letter tilgangen, samt at en del av stoffet senere kommer på www.SKAPER.no . Så følg med og oppgrader deg på dette uhyre viktige stoffet om gjenreisningen av tilliten til Bibelens skaperteologi - 1. Mosebok kp 1-11. Når PowerPoint presentasjonene kommer - bør du sikre deg dem - for mange av de hadde gode bibelhenvisninger og svært illustrerende bilder om hvordan det går med frelses- og korsteologien når skaperteologien blir angrepet og rasert.

Tilstrømningen var god - og det antydes mer enn 100 i gjennomsnitt på alle møtene. Bokbordet var rikholdig med mye AIG litteratur og CD-er - samt en del egenprodusert. Alt meget nyttig informasjon i den lange og fundamentale striden som har vært under utvikling og ikke må tapes. Interessen syntes meget stor - for salget gikk strykende. Et ekstra flott innslag var at 3 klasser fra Jærtun Kristne Grunnskole møtte første dagen og fikk grundig undervisning i stoffet. Vi ønsker den unge garde lykke til videre med store arrangementer på Sørlandet og mot Østlandet.

Fra venstre professor i ingeniørdesign Stuart Burgess,
formann i foreningen Skaper Jogeir Lianes og
teolog og med doktorgrad i geologihistorie Terry Mortenson.


Avslutningsvis minner Norges Kommentar Avis minner om dette prinsipielle stoffet, om temaet over, linket her.