Presidenten "Moralsk uskikket"?


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 30.04.18

Det er Aftenpostens utsending i USA som referer et TV-intervju med nå avsatte FBI-sjef Comey og skriver under denne overskriften: "Moralsk uskikket til presidentrollen." På direkte spørsmål om Trump er skikket, svarer han at han er over middels intelligent, han tror ikke han har mentale problemer å stri med: "Men han er ikke moralsk skikket  til å være president." FBI-sjefen er avbildet med løftet pekefinger.

Før har en jo vært vant til at det er kristenfolket som er avbildet med pekefinger og skildret som fordømmende - men nå altså en toppmann i USA. Og tenker han på presidentens kvinnehistorier, er det ikke vanskelig å være enig med FBI-karen - men hvorfor nevner han ikke noe om flere av de andre presidentene og sterke avvik på andre områder i motsetning til Trump. Det hadde jo virket tillitsvekkende fra en mann fra FBI. Og hans vurderinger av intelligens og mentale tilstand er vel ukvalifisert synsing?

Innledningsvis merker en seg at Bibelen ikke er nevnt med et ord. Romerbrevet kp. 13 har absolutt noe å si om øvrigheten som "er innsatt av Gud". Franklin og Billy Graham reiste rundt i USA og ba for valget i 2016 og at Gud satte inn den Han ville. Det ble altså Trump. Franklin ringte visepresident Mike Pence og ba han si til Trump at om de vant, var det ikke han som vant - men Gud som hadde innsatt han. Så kan man jo vurdere om han ble innsatt til redning eller dom - men det er det nå Gud som styrer helt suverent. Foreløpig har Trump gjennomført en rekke av sine løfter til det bedre i motsetning til flere av sine forgjengere til betydelige smertebrøl fra radikalere - nå også moralske pekefingre.

Comey mener han "ikke skiller sannhet og løgn" - men Trump har da granngivelig lovet å tilsette en høyesterettsdommer hvilket er gjort, samt en rekke andre dommer -  som vil redde LIV. Comey mener presidenten behandler kvinner "som et kjøttstykke", hvor han glemmer å få med seg at å stoppe fosterdrapet, er et betydelig bidrag til respekt for livet og kvinnens vesentlige bidrag til liv og samfunn. Man må også regne med at det vil redusere sexpresset. Han har tatt imot antiabortdemonstrantene på en fin måte som få andre gjorde. Homolobbyen har ikke møtt noe velvilje så vidt jeg har sett. Det har vel og med moral å gjøre?

Så var det videre dette med løgnen da. Flere andre presidenter har lovet å få inn nye dommere til høyesterett for å stoppe fosterdrapene - men det har blitt med leppetjeneste. De har i årevis lovet å flytte USA`s ambassade til Jerusalem - men det har igjen blitt med munnøvelser.

Comey uttaler at "det var mulig presidenten hadde hindret rettens gang ved å forsøke å stanse etterforskningen av tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn." En merker seg "muligens" i kontekst av Trumps påståtte løgnaktighet.

Så brukte presidenten sterke ord og masse krigsmakt mot et av verdens verste regimer: Nord-Korea hvor mange kristne lider på det verste. Han satte seg tydeligvis i respekt - mens mange brølte opp om atomkrig. Foreløpig ser det ut til at villmannen fra Nord Korea kom seg til Kina for gode råd - og så til forhandlingsbordet. Jammen var hans søster også i OL i Sør-Korea, så vidt jeg fikk med meg.

Trump hevder retten slik han ser den og gjør sitt arbeid både her og der - inklusive sparke FBI-sjefen. Nå synes saken å være den at det foregår en vill slåsskamp om sannhet og makten i USA som Clintons o.a. syntes å ha fått klippekort på. Nå er det imidlertid slik at sannheten er den første som blir drept i krig.
Og så vidt jeg er orientert, så kan både en og flere presidenter risikere å ende i rettssalen - før Trump. Den andre presidentkandidaten har jo diverse mailer å svare for, og det skal også ha vært noe salg av uran mot øst. Det blir vel rullet opp etter hvert. Interessant blir det å se. Vi venter, men hadde selvsagt ventet et mer balansert bilde av Trump og situasjonen, noe som kunne tjent til fred og fremgang for oss alle - inklusive Norge som ikke kan ta vare på seg selv og vårt folk.

I nettavisen Dokument.no har Hans Rustad en kraftig gjennomgang av Comeys bok som han skrev etter avgangen. Artikkelen heter: "Comey kommer skjevt ut av hoppet."