Planlagt velkomst av muslimer o.a. avguderi?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.08.2018

  

Hvilke toppfolk i norsk samfunns- eller menighetsliv som bærer hovedansvaret for åpning og tilpasning av muslimene og andre religioner til Norge som Terje Tvedt blottlegger - er ikke helt enkelt å avgjøre. Men mye tyder på at man har vært flere om det, både i kirke og samfunn/politikk. Målet har vært å skape FRED i verden ut fra Norge som den tradisjonsrike humanitære stormakt fra misjons og Nobel arbeide, men nå uten Gud. KRLfaget skulle man tydeligvis kunne enes om- trodde man og rev ned friheten som stod i Gr.l. § 2. Og med "fred" og fremmede nasjoner inn i Europa og Norge fikk man rettet opp fødselsunderskuddet også trodde man - og tok skammelig feil. Det var dog ikke dette som bar freds- og velstandsarbeidet hverken i Karlstad eller senere misjon.

I Norge var de alle pontopidanianere på evangelisk luthersk grunn - lekfolk som løftet oss fra "nød til seier."

 

Det er et meget sammenfiltret materie - men at det synes å være en villet/ og elitestyrt ødeleggelse av vår kristne sivilisasjon - og det er det lite tvil om. Når man nå har 250 000 nye borger til Norge og ca 1 million i Sverige - selv om ikke alle disse er muslimer - er det klart at de driver et betydelig påtrykk på de nordiske kulturer - som knapt nok fører til mer fred og velstand - også for de som virkelig trenger en trygg nasjon å leve i. De skader oss alle. Og det som kommer under denne destruksjonen av disse aksjonistene - er en voldsom reaksjon - som vi har sett det før i flere kulturer - også Europa. 

Prof. Terje Tvedt kommer fra venstresida - med sine store kunnskaper har han tydeligvis innsett at dette bærer galt av sted - og skriver bindsterke bøker og solide artikler om hva og hvordan dette har skjedd. Og nå burde dette demre for flere og mane oss til å vende tilbake til vår arv som bygde Norge fra 1800 og fremover.

Motivasjonen kan ha vært så mange - men det er helt tydelig at den kristne nasjonalstaten, etter Apostelgjerningene kp. 17 og profeten Esaias kp. 2, knapt har vært i tenkningen i utforming av det nye Norge hverken hos lek eller teologer. Har den vært der - så har en del av deltagerne med rot i Frankfurtere vært innstilt på å smadre fundamentet under vår sivilisasjon som Edv. Bull lærte av Frankfurterne og satte i gang med i Norge i 1923.