Norges regjering og Barnevern fikk seg en kraftig lærepenge

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 13.09.18

 

En har dessverre ikke fått den eksakte kilde for denne saken, men mye tyder på at dette er korrekt. "Helt uavhengig av dette har norsk barnevern fått mye oppmerksomhet mange steder i Europa de siste årene, ikke minst i Russland. I 2014 gikk den russiske barneombudsmannen Pavel Astakhov og beskyldte Norge for «terror», for å ha adskilt 55 russiske barn fra sine foreldre og for å kidnappe russiske barn." Et annet tall lyder på 29 barn.

Uansett skapte dette en reaksjon fra den russiske ambassade som tok direkte kontakt med Putin som krevde at barna skulle returneres til foreldrene.

 

Da dette ikke synes å blitt gjort omgående satte russerne i gang en masseinnvandring nordpå - og truet med at det kom syklende kanskje 10 000 inn i Norge. Bare denne haugen av sykler tyder jo på at her stod russiske myndigheter bak. Da ble det visst fart i sakene.
Nettstedet aldrimer.no har informasjon om rundt 15 000 flyktninger som oppholdt seg i Murmansk og som Den norske regjering ble gjort oppmerksom på fra FSB i Moskva. Aldrimer.no skriver også om stor dekning i Russisk omtale av det norske barnevernet mot slutten av 2015.

 

Likevel fikk vi adskillig folk over grensene og mange av dem med farlige og smittsomme sykdommer - noe vi ikke hadde her fra før. Dette også var det mye taushet om, men fra før vet en jo at det er mye multiresistent tuberkulose i Russland.


Så da synes i grunnen konklusjonen klar. Regjeringen og Bvt. skaper forferdelige tilstander ikke bare i landet, men massedemonstrasjoner i store deler av verden
- samt uholdbare forhold til den store "bjørnen" i Norden.