Noe skurrer i NLMs nære historie


Av Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.07.2018


Noe skurrer alvorlig i NLM nære historie. Det begynte i tiden med generalsekretær Egil Grandhagen, som var i kraftig teologisk opposisjon til folk som Øivind Andersen og Carl Fredrik Wisløff bl.a. når det gjaldt feminismen. Han var også i opposisjon til 1988 utgaven av Bibelen og mente at den idiomatiske 1978 utgaven også kunne benyttes. Og for å vise ytterligere hvor Grandhagen sto teologisk henvises til hans bok «Glimt fra Asias misjonshistorie», der man kan lese at han skriver meget positivt om Jesuittene som arbeidet i Kina. Jesuittene er pavens kamporganisasjon og tilber som alle troende katolikker Maria, paven og forfekter avlat, skjærsilden etc – hedenskap på «øverste hylle» som sender folk til Helvetet. Boken ble etter hukommelsen anmeldt av Engelsviken i Utsyn (ca 2011) der anmelder reagerte ualminnelig skarpt på at det var mulig med en slik udelt positiv/anbefalende omtale av jesuittene. Engelsviken skjønte det ikke. Den som kjenner til jesuittene vet som nevnt hva slags hedenskap de representerer både åndelig og ofte ved fysisk inngripen.

 

Så krysset vi over i 2000 tallet og NLM, da ved generalsekretær Ola Tulluan, som i 2006 signerte på vegne av styret i NLM ett høringssvar til NOU 2006: 2 Staten og den Norske kirke - at Grunnlovens § 2 skulle endres og «evangelisk-luthersk» skulle bort fra Grunnloven – de foreslo at staten ikke lenger skulle være konfesjonsbundet. Det var en ytterligere tilpasning til hedenskapet også katolisismen, den vi husker vi ble minnet om under 500 års jubileet for Luther i 2017.
Bjarne Hareide sier i ”Skal kristendommen ut av skolen” - så har Gr.l. § 2 vært det sikre bolverk mot en fullstendig rasering av kristendommen i skolen og andre institusjoner.
Men nå raknet det mer og mere og til sist er nasjonen i fritt fall.


Nåværende generalsekretær Øivind Åsland har frekventert i sammen med bispinner i DNK – der burde han ikke vært tilstede – for sin egen del, NLMs del og evangeliets del. Vi legger også merke til at Åsland går hardt til verks offentlig i kampen mot Skapelsesberetning i Bibelen, en kamp mot slik Bibelens selvvitnesbyrd forteller oss dette. Hvordan han bedriver denne kampen ikke offentlig skal jeg ikke skrive om her, men legfolket følger godt med. Hva paven i Rom mener om Skapelsesberetningen vet vel de fleste.

 

Samtidig opplevde vi under NLMs generalforsamling i 2015 og nå i 2018 at de benytter Hans Johan Sagrusten, en kar som kraftig har angrepet Bibelens autoritet. Og når det er gjort har han bl.a. basert seg på katolikker i sin argumentasjon om vurderingen av ulike grunntekster.

 

Jeg sier ikke dette er bevisst fra hver enkelt av karene over, men legg merke til hva tidligere generalsekretærer og nåværende mener om katolisisme, luthersk teologi, feminismen og Skapelsesberetningen – det rokker med hele Bibelen og er med å underminere en kristen rettsstat. Og den katolske ideologi synes å danne en linje fra Grandhagen til Åsland.

 

En bør kanskje nevne at våre teologisk læresteder har gått raskt i katolsk retning og alle over er teologer. Heimesekretær i NLM Steinar Hunnestad sa rundt 97 at NLM hadde fått for mange teologer. Kanskje Hunnestad tenkte på at det kunne synes de ved sine læresteder leste mere dr. grader en Bibelen bl.a. med det resultat at den historisk kritiske metode ble deres ledestjerne.

 

For dem som ønsker mere dokumentasjon kan disse oppslagene åpnes:


Grandhagen:

http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2015/Opproer_mot_Gud_Skaperen-12.03.2015.htm

Tulluan:
NLMs høringssvar, se spesielt punkt 6: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kkd/hdk/2006/0024/ddd/pdfv/299646-nlm_statkirke2006.pdf

http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2008/Internt_oppgjoer_i_NLM_og_Normisjon-14.05.2008.htm

 

Åsland:
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2017/Evolusjonstilpassing_knuser_vekkelsen-29.07.2017.htm

 

Sagrusten:
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2015/Hvorfor_er_Hans_Johan_Sagrusten_invitert_til_NLMs_Generalforsamling-22.06.2015.htm