Nedkjemping av maskuliniteten i Norden

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.06.2018

 

Vi klipper fra to lengre artikler ”Hvis de herskende tanker er de herskendes tanker – hvem hersker da i Norge? De står i Dokument.no og er skrevet av Øivind Østberg 01.06.18.

Disse artiklene har ikke noe særlig om mye av de begrunnelsene som vi i NKA opererer med ut fra Bibel, ideologi osv., men den er interessant fordi den påpeker en del klare fakta i samfunnet og menighet som få våger å tale og skrive om. Det er den ”gigantiske elefanten” som rusler rundt alle steder, men ingen tør si noe om.
Helt til slutt klipper vi også inn Johan Arnts drøm fra 1600-tallet – som nå stiger over den historiske horisont i et Europa på vei mot undergangen – om ikke Gud griper inn etter de mange troendes nødrop.

 

”En utløper av feminismen er tendensen til å degradere maskulinitet. Maskulinitet oppfattes som et sosialt og kulturelt produkt forbundet med negative egenskaper og adferd slik som uforsiktighet, aggressivitet, vold og krig. Den maskuline tilbøyelighet må begrenses og temmes gjennom samfunnets innsats, som settes inn med styrke allerede fra barnehagen. Det kvinnelige blir modellen for den riktige adferd og innstilling. Også dette er en tanke som har fått sterkt gjennomslag i offisielt tenkesett og i måten Norge styres på.

Dette støtter opp under «likestillingstanken» i den forstand at det blir et selvstendig argument for at kvinner er bedre egnet enn menn i lederposisjoner, ja at det i grunnen ikke kan bli for mange kvinner i slike posisjoner (slik «likestilling» ble brukt som argument for at man måtte få en kvinnelig stortingspresident til å etterfølge Olemic Thommesen, til tross for at de to andre statsmaktene – både Regjering og Høyesterett – hadde kvinner på toppen.) Forherligelsen av det kvinnelige og demonisering av det mannlige er sterke tendenser på styrende nivå i vårt samfunn.

Den ene kampanje, med medier og myndigheter i harmonisk tospann, følger etter den andre der menn og mannlighet settes i et dårlig lys. Fokusering av uheldig adferd som typisk utøves av kvinner, påkaller langt mindre oppmerksomhet (slik som å frata barn kontakt med den andre forelder etter samlivsbrudd)

Sveriges erklærte feministiske regjering arrangerte nylig en internasjonal konferanse der et hovedtema handlet om «Att utmana normer för maskulinitet» og «engagera män och pojkar för jämställdhet och en livsstil med möjligheter bortom stereotypa normer»  I realiteten handler disse «vakre» ord om et systematisk og omfattende arbeid fra offentlige myndigheter og instanser på alle nivåer for å feminisere gutter og menn.” Hele artikkelen: Her.

 

Arndt`s drøm:

”-Det ble en tung og vanskelig tid for Arndt i Braunschweig. Dette skyldtes ikke bare forfølgelsene mot hans person. Byen Braunsohweig var på denne tid utsatt for en grufull beleiring fra hertugens side. Under denne ble Arndt så mishandlet av en rå soldat mens han var ute i sykebesøk, at han selv ble syk og sengeliggende. En tid var feberen så høy at hans trofaste hustru fryktet det verste. Under dette sykeleiet hadde han en underlig drøm som gjengis her, slik den er nedtegnet av dr A. Wildenhahn.”


”Jeg drømte.” begynte Arndt sin fortelling, «at jeg var på en lang reise i et land som ennå var fullstendig udyrket. Jeg bar en stor vandringsstav og en pilegrimsdrakt og gikk hurtig og utrettelig opp de bratteste fjell. Da kom jeg til slutt inn på en vidstrakt fjellslette som var omgitt av mektige trær rundt omkring. Jeg følte meg nå trett og satte meg i det bløte graset, hvis blomsterprakt overgikk all skjønnhet som mitt øye noensinne hadde sett. Plutselig fikk jeg øye på et høyt kors foran meg, og på det hang Guds døende sønn. Øynene hadde han lukket, men fra sidene hans rant fremdeles enkelte bloddråper Da jeg i smertelig andakt var liksom hensunket i dette syn, oppsto det en støv på begge sider. En stor flokk mennesker viste seg og dannet en ring om  korset og midt i kretsen reiste det seg en dommerstol, som en mann  med et selsomt utseende steg opp på.

   ”Tal!” ropte han til mengden, ”hvem er det som henger på korset der oppe?”

   Og nå hørtes de forskjelligste stemmer om hverandre. Men mannen på stolen vinket med hånden, påbød stillhet og befalte at hver enkelt skulle avgi sin stemme.

   ”Han er tømmermannens kjødelige sønn,” sa nå den ene.

   ”Han er Marias naturlige barn.” sa en annen.

   ”Han bedrar seg selv og holder seg for Guds sønn.” sa en tredje.

   ”Ja, han er det som alle vi andre er,” sa en fjerde.

   ”Han er inntatt av jødiske fordommer,” sa en femte.

   ”Han fornedrer mennesket under dets verdighet.” sa en sjette.

   Nå trådte det fram mange unge kvinner, som var halvt kledd som menn. De rakte opp   
   hendene og sa, den ene etter den andre:

   ”Han innskrenker kvinnens naturlige frihet.”

   ”Han gjør ekteskapet til et tvangsforbund.”

   ”Han vil oppdra våre barn til svake uslinger.”

   ”Han utelukker kvinnen fra folkets råd.”

   ”Han gjør menneskeheten til kristelige tjenere.”

   ”Vil hans ord,” spurte mannen på stolen, ”bestå i all evighet?”

   ”Aldri!” ropte mengden. ”Menneskeheten vil vel bære disse lenker en lang tid; men  
   den frie kjærlighet vil gjøre den fri fra troens trykk!”

 

   Nå oppsto en stillhet, og alle så opp til korset.

   Da smilte Herren mildt, men med dyp smerte. Så bøyde han sitt hode og døde.

   Da folkemengden så det, fòr en mektig skrekk gjennom dem, og før de virkelig kunne fatte
   hva som skjedde, var alle jagd bort liksom av en stormvind, og ingen 

   kunne sees på noen kant. Den døende Frelsers smil hadde fordrevet korsets fiender.

   Men domstolen var blitt stående, og en engel steg opp på den og bredde ut vingene sine. De
   vokste, som vingene på den nyfødte sommerfugl, og bredde seg

   snart så vidt ut at de dekte hele jorden og nådde helt til himmelen. De lot det bare være plass

   til korset. Og over dette strålte et gyllent lys, hvis glans ikke har sin 

   like på jorden. Og engelen rakte opp sin høyre hånd og sa:

   ”Se det Guds lam som bærer all verdens synder! Han vil komme for å dømme de
   levende og de døde!”

   Derpå hørte jeg en himmelsk sang, liksom av tusen og atter tusen stemmer. De sang
   Johannes' ord: ”Verdens riker er blitt vår Herres og hans

   Salvedes, og han skal regjere i all evighet!”

   Og da det nå lød et mektig amen gjennom det uendelige himmelrommet, så jorden
   skalv, sank jeg ned på kne og sang med i de himmelske

   hærskarers store halleluja.

   Da våknet jeg.” (Uthevelser av undertegnede.)