Med aksjon mot undergraving og raseringen av den kristne sivilisasjon

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 19.02.18

 

- Når man skal undergrave en kristen sivilisasjon, er ikke krig og den slags det mest effektive. Mer effektivt er det å plukke bort tilliten til Bibelen, basisen for menneskets frihet og sivilisatorisk kraft.  Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning (AKF). Han har laget et kraftig hefte: til motangrep: «Fra Skapertro til Frelsertro».  

 

Av: Svein Villy Sandnes

 

- Hvorfor er ikke krig og lignede det viktigste for å undergrave kristen sivilisasjon?

 

- Nei, for det får ikke snudd hjertet – som Frankfurterne etter hvert forstod – og Jesus sier til oss: «Gi meg ditt hjerte», sier Høgetveit og fortsetter:

 

- Frankfurterne har røttene ned i den franske revolusjon og  K. Marx – men de oppdaget fort at det var ikke nok å ha kontroll over kapitalen og produksjonsmidlene. Særlig de kristne snudde ikke likevel. Nei, de måtte frata oss troen, forføre hjertene for å  danne en ny sivilisasjon hvor Guds fundamentale skaperordning – familien -  smadres og staten ikke blir en hjelper men en hersker.

 

- Hvorfor er det å fjerne tilliten til Bibelen det mest effektive for å undergrave kristen sivilisasjon?

 

- Jo, Bibelen forteller oss hvem som skapte verden, hvordan den ble til og hvorfor dette vidunderlige skaperverk ble ødelagt ved syndefallet osv. Bibelen forteller oss hvem vi var ment å være, gir oss mening og identitet ( identifisere, personliket, samvit)  i  «Guds bilde».  Bibelen rekker oss også det frelsende budskap i Jesus Kristus, sier Høgetveit.

 

- Hva ønsker dere i AKF å oppnå med heftet «Fra Skapertro til Frelsertro»?

 

- Skapertroen – at Gud er til - må på plass for at frelsertroen kan finne veien til hjertene. Vi ønsker at folk skal forstå hvilke krefter som er sving med å undergrave vår mer enn tusenårige kultur og sivilisasjon - hvilke tankebygninger som fører oss på avveier, sier Høgetveit og fortsetter:

- Uten at vi forstår hva denne akademiske «eliten» driver på med - kan vi vanskelig sette inn skikkelig bibelske motsvar i bønn og arbeid. Dessverre synes det - som noen vi siterer – at disse farlige angrepene har gått «under radaren» på de fleste – helt inn i hjemmene våre.  

 

- Hvilke konkrete resultater håper dere å oppnå? 

 

- Bønn over løfter er en makt Guds folk har – men ikke Guds rikets fiender.  Guds oversikt og allmakt er vårt sterkeste våpen. Det har vi Bibelens Ord på og sterk erfaring fra Norges historie. Så håper jeg at mange forkynnere fatter mot, skaffer seg kunnskaper og starter nedrivingen av  tankene mot – spesielt skaperteologien 1. Mosb. 1-11  som er omgjort til myter og skapt forferdelige tilstander i mer eller mindre hele den vestlige sivilisasjon.  Avgjørende viktig er det også at det, skapes sterke media som når ut til folket. Jeg håper mange kjøper heftet og sprer det for folket går til grunne  uten sann kunnskap – og kampen blir  uhyre vanskelig, sier Høgetveit.

 

- Hva kan folk som vil støtte denne saken, gjøre?

 

- En god start vil en være frimodig nok til å mene er å kjøpe dette heftet fra AKF og gjerne spre det videre. Lese det grundig og gå videre inn i flere av de kildene  en nevner – slik at en er rustet til å rydde vekk disse tankene som  fornekter at Gud er til og at vi trenger en frelser, sier Høgetveit og fortsetter:

 

- Jeg hørte nylig en dyktig finsk lege som refererte til en undersøkelse blant 2000 britiske studenter - hvor 90 prosent av dem mistet troen i møte med Darwin og Frankfurterne.

 

Slik avslutter Høgetveit:

 

- La meg til slutt være så frimodig å nevne at både Arthur Berg, Øivind Andersen og Trygve Bjerkreim med flere støttet AKFs arbeid kraftig i dette. Og sjefredaktør Finn Jarle Sæle  i avisen Norge IDAG  har skrevet to ledere om  hvor viktig vårt apologetiske arbeid er. Det er tatt med i heftet.