Likestillingens angrep på Sannheten

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.11.2018

Prof. dr. theol ERLING DANBOLT og J. JØGETVEIT "FEIRER" 40 års JUBILEUM i KAMP MOT
LIKESTILLINGSLOVEN OG DENS KONSEKVNSER I SAMFUNN, MENIGHET OG FAMILIELIV:

Prof. Danbolt talte til alle generalsekretærene på Geilomøtet 12. januar 1978 om "Ideologi og lovgivning" - altså lederskapet i de kristne organisasjonene. Omtrent samtidig talte jeg til grasrota om Likestillingsloven som krumtappen for alle de andre familieødeleggende lovene.

Det var årsmøtet for alle tillitskvinnene i Bondelaget på Agder. Så både toppledelsen fikk klar beskjed om at Likestillingsloven var en "totalitær fullmaktslov" som kom med det "nye kjønnsrollemønster" som Danbolt sa det. For meg ser det ikke ut som det skapte de store reaksjonene hos lederne. Men hos tillitskvinnene på Agder ble det en flott kraftig og spontan reaksjon. Disse 60 jordnære og praktiske damene fikk de 60 eks. av manus jeg hadde med og forlangte 60 til som jeg ordnet med engang. Og Ager ble sentral"elitens" hodepine fram til d.d. Det er vi svært takknemlig for!! De er verdt et stort jubileum!!

MEN - det "onde fikk så stor en makt med en totalitær kulturrevolusjon av folket vårt. Og den siste uhyggelige utveksten er BARNEVERNET som 268 topp psykolog og jurister o.a. fagfolk har sett seg tvunget til å sende tidl.  statsråd Horne en kraftig bekymringsmelding om. I spissen for denne står spesialpsykolog Salvesen og menneskeretts dommer Tune. Nå går endog Salvesen ut i media og appellerte til kristenfolket og de "kristne ledere" - som han omtalte som "det eneste håp jeg har".
Da er det de kristne lederne må ta det ansvaret de er valgt til for "fårene" og det "første riket": familien. Her må det bønn og forkynnelse til om SKAPER-TEOLOGIEN og åndsfienden - IDEOLOGIEN som har trengt seg inn og avkristnet tankene våre og utforming av livene våre inntil oppløsning og fortvilelse.


Noe hjelp burde det være i dette materialet:
- Danbolts foredrag ble trykt på Lunde og vi sprer understrekte kopier av det for kr 25,-.
- Manus av "Nå må vi våkne" får du for det samme. Vil du ha det på CD koster den kr 100,-.
- Heftet fra "Skapertro til Frelsertro" kr 45,-, som er en oppfølging av i forståelsen av årsak og utvikling.