Lederskap

Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.04.2018

 

Det er skrevet bindsterke verker om lederskap og jeg tar ikke mål av meg til å utfordre dem som har jobbet med temaet i generasjoner. Men noen enkle refleksjoner kan være nyttige – noen påminnelser om hovedprinsippene som må styre de mere underordnede vurderingene.

 

Lederskap - bunner i noen prinsipper! Har du ingen prinsipper kan du ikke lede andre og du er ingen leder. Uten prinsipper vil du aldri kunne holde en rett kurs, men vingle både hit og dit – og ofte bli en katastrofe for dine omgivelser og deg selv. Det må altså være noen absolutter som ikke kan overskrides – altså noen grenser. Disse kan selvsagt være prinsipper tuftet på Onde verdier, og da ligger øksen ved roten og katastrofen rett rundt neste sving, eller tuftet på Gode og Sanne verdier. Skal en gi en anbefaling bør en følge prinsippet slik det står skrevet i Romerbrevet kapittel 13, 3-4:
«For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den; for den er Guds tjener, deg til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er.»

 

Her innfører Romerbrevet ikke bare et prinsipp om å følge «Det Gode», men legger inn en moralsk implikasjon ved å nevne «Guds tjener» og følgelig må vi også slå opp bl.a. De Ti Bud og benytte dette moralske korreks i alle relasjoner vi hører hjemme i eller utøver lederrollen i.

President Ronald Reagan fortalte på 80 tallet om hvordan han hadde instruert sine folk
i 2 punkter, – om hvordan en sak skulle bedømmes og avgjøres.

1. Er det bra eller dårlig for folket?
2. Er det moralsk?

Han hadde altså også en moralsk bachup som ville komme inn som en sluttvurdering og overstyre punkt 1 ved behov – selv om punktene nok mye henger sammen.

For president Ronald Reagans del forteller han i sin tale den 08.03.1983 - "Evil Empire", om hans moralske ståsted og syn på Evigheten.
Det er jo også slik at Onde prinsipper ikke kan støttes opp under med en moral – da må en ty til u-moralen, for moralen som bærer en person, en familie, en nasjon den er God og tuftet på Gode og Evigvarende prinsipper.