Kulturmarxisme i Vestfold Venstre?


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.01.2018

Det er underlig hvor lite kunnskap Venstre i Vestfold synes å ha om menneskerettighetenes opphav.

Kort vil jeg nevne den brilliante boken av Sigurd Opdahl fra 1947, http://www.kommentar-avisa.no/artiklerhoyreside/Bokanmeldelse.htm (last ned hele boka i linken nederst).

Sitat fra boken: «Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig forkortet, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. MEN rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt ALT. Og vi sitter i det totalitære klisteret.

Venstre sier de vil tillate og drive privatskole på Gjennestad vgs, men da uten statsstøtte. Venstre reagerer på at skolen til Normisjon har et reglement som ikke tillater homofilt praktiserende ansatte. Kunne ikke Venstre være ærlige å si at den kristne kulturarven ønskes kastet på historiens skraphaug?

Hva vil så Venstre sette i stedet for den kulturarven? Vi ser skyene stige opp over horisonten og det varsles uvær, ideologisk uvær av verste merke for Ola og Kari Nordmann - mangelen på Kristen tro, tenkning og praksis ødelegger nasjonen. Vi kan ikke åpne en avis uten at elendigheten flommer mot oss – barn, unge, voksne og eldre lider!

Les boken av Sigurd Opdahl og start kutten i statsstøtten på helt andre områder - områder som fullstendig underminerer den norske Rettsstaten og demokratiet. 

Norge har vært en konfesjonsbundet nasjonalstat siden 1000 tallet og vi så det også tydelig i 1814 Grunnloven, den Grunnloven Venstre i et Stortingsplenum (unntatt 3 representanter fra Sp) ødela 21. Mai 2012 - da paragraf 2 ble terminert. En stille kulturmarxistisk revolusjon var foreløpig ved veis ende - så kommer neste akt med økt vold, borgerkrig og den sterke mann evt. annen krig.

"Norske mand i hus og hytte, tak din store gud!
landet vilde han beskytte, skjønt det mørkt så ud.
Alt, hvad fædrene har kjæmpet, mødrene har grædt,
har den Herre stille læmpet, så vi vandt vor ret."

Vår rett ble altså avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt ALT.