Krybben i Betlehem - en julebetraktning  


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.12.2018

I min Bibel har jeg en svært lang liste over forutsigelsene om Jesu komme. Alt var nøye planlagt av den allmektige, tidløse Gud om når, hvor og hvordan Jesus skulle komme til jord, som Gud, dog totalt som menneske under våre basale kår. Her blir et menneske unnfanget på underfullt vis og fødes av en kvinne. Altså helt og fullt menneske, men et fullt og helt rettferdig menneske som kunne bli "et slaktet lam" og stå for Gud i vårt sted.

Men Han skulle dele kår med oss. Hvorfor ble han da ikke født i en av de mange byer - for mye folk bodde slik? Var det bare et slumpetreff at den allvitende og allmektige Gud lot Jesus føde i en stall i Betlehem. Jeg tror ikke det - selv om jeg knapt har hørt det forkynt at de kår han var født inn i, bærer et budskap. Jo, jeg har hørt om Bet-lehem - som betyr brød-huset (bet=hus, lehem=brød). Ganske sikkert fordi det var store hvetemarker rundt Bet-lehem - og hveten er den første av de syv hellige frukter som menneskeheten er fundamentalt avhengig av sammen med 3-4 andre grasarter. Det er en kraftig understrekning av hva som er viktig i menneskets kår - og jødene innretter seg etter. Jeg har jo lest og hørt forkynt at brød (lehem) i Fader Vår kan bety alle ting. Men Jesu bønn lærer oss å be om det viktigste og mest grunnleggende for livene våre, og materielt er det "brød/korn". Har du det, og nok av det - kommer arbeidskraft og helse osv. til videre utvikling. Ikke minst ser vi det i u-land. Døden tar folket uten brød og vann. Vi får annet steds i Bibelen løfte om å be om alle ting - men her står det "lehem". Du kan også studere "brødundrene". Ikke minst i dag er det viktig å understreke dette for å bringe folk tilbake til livets basalrealiteter.

Men stall og krybbe da? Var det bare fordi det ikke var rom for dem i herberget, som det står skrevet. Den tidløse Gud visste selvsagt om det også da Han lot Jesus fødes i en stall og legges i en krybbe. Hvorfor ikke legges på et mykt høyfang?  Var det noe Gud ville fortelle oss også med det - og ikke det en vanligvis hører forkynt. For da sies det ofte at Jesus ble avvist og fikk så fattig mottagelse ut fra menneskelig verdsetting. Men stallen er husdyrrommet, og krybba er fòr-krybba for dyra. Igjen en understrekning av at Jesus ble plassert på et uhyre viktig sted for våre liv - husdyrholdet - beitedyrene - som sammen med planteproduksjonen opprettholder livene våre over hele kloden. Og som en ekstra understrekning - kanskje enda fullere av budskap - så var det hyrder som voktet sin hjord av sauer - som fikk englebesøk direkte fra himmelen om at nå var profetenes Messias kommet. Kanskje heller ikke tilfeldig? Hyrdene var en-foldige jordnære folk - i motsetning til de mang-foldige som en ikke riktig vet hvor en har hen. De trodde og skyndet seg og fant Han i stallen, i krybba, og bildets budskap ble komplett - noe som ikke minst trengs inn i vår tid - hvor vi er blitt vår "jords vandaler" og frykter klodens og naturens produktive miljøers sammenbrudd - med sult og tørst osv. Gud bryr seg om "Sin bolig for menneskene" fordi Han "elsket verden så - at Han ga Sin Sønn den enbårne for at hver den som tror på Han ikke skal fortapes, men ha evig liv."  Og uten Herrens bolig rett forvaltet og trofaste hyrder - dør mennesket over hele kloden i massetall som vi ser det i dag - hvor Han og Hans hele Ord og visdom avvises i et ødeleggende hovmod.
La oss stemme i med Hans A. Brorson: "Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, der samles mine tanker som i sin hovedsum, - -".

VELSIGNET JULEHØYTID!