Kristen politikk - basis


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.11.2018

KRISTEN POLITIKK betyr at Gud er Gud også for det verdslige  regiment - men styrer menighet med Ordet, forkynnelsen, bønn og sakramentene. I det verdslige regiment - hvor makten skal brukes - skal det være etter den rette frihet og orden - og den retten må hentes fra Bibelen. Henter man den fra andre steder og driver politikken ut fra de kildene, er det ikke lenger kristen politikk.

De gamle som bygde opp Norge i det nittende århundre - visste det og regna med "at Gud var attåt" da de fikk Gr.l. § 2 m.fl. på plass i Gr.l. Nå synes man å ha helt andre rettskilder som tillater en masse som Bibelen forbyr.

Ronald Fangen var i Tyskland da Göring fortalte de ledende tyske jurister at nå var all tysk positiv rett suspendert og Hitler vilje rådde grunnen alene. (Les Fangen sitat her.) Andre diktaturer har sine ideologier og religioner som "retts"-kilde - men ingen samfunn kan sammenligne seg med de "evangelisk-lutherske" i god frihet, orden og bærekraft. Og skal man overkjøre slik en mektig sivilisasjon - må en opptre som "lysets engel" som mange gjør i dag og smadre at Gud er til, troen på Bibelen og dens rett og fristille seg til å følge andre "retts"kilder.

Når denne basis er på plass - og ikke møter det evindelige tøvet om at vi i politikken ikke er en "menighet", ikke vil ha en "Guds stat" osv - så kan en begynne å ta for seg de enkelte store sakenne fra Gud som skaper, mann og kvinne (kjønn), foreldre og barn - med foreldreretten og retten til liv osv osv, men alltid relatert til basis i en skikkelig gjennomtenkt kristen politikk - om man får medhold eller ikke. Står en på Sannhets grunn - kan en regne med Herrens støtte og beskyttelse i striden. 

Relatert stoff:
Kulturmarxisme – ødelegger barn, familier og nasjonen