Kraftløs landbrukspolitikk


Av sivil agr. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.01.2018

Siste Bondebladet dokumenterer på to sider en vettløs og kraftløs landbrukspolitikk.  "Nærmere 100 000 dekar er bygd ned over 10 år" heter det på s. 7. På s. 8 lyder overskriften: "Stadig større bruk legges ned". Tidligere har en rekke småbruk blitt nedlagt av forskjellige grunner. Det er flere ødegarder enn etter Svartedauen. Fra 1999 er bruk på 100 - 300 da lagt ned i økende tempo - mens store bruk over 500 da har økt fra 1 600 i 1969 og 1 600 i 1999 til 4 300 i 2016.
Norge har vært og må være et småbruksland - og føres det en landbrukspolitikk som fjerner mer og mer av de samt arbeidskrafta knytta til primærproduksjonen - nå nærmere vi oss 40 000 bønder - da er Norge dømt til en stadig svakere bærekraft. Selvforsyningen på kaloribasis er nå under 40 %. Den nå avdøde landbruksdirektør Time i Rogaland - sa en gang til en bondelagsleder at "Eg er så gamal at eg håper eg slepp å oppleva det, men DE vil oppleva sult."  En solid fagmanns uttalelse - og det skal ikke mye tankevirksomhet til å forstå at han har rett. Legger vi så til mangel på kornlagre, rovdyrpolitikken som ødelegger beitekulturen - og en stadig mer urolig verden - synes våre politikeres evne til å ivareta vårt folk, matforsyning og sikkerhet - minimal.

 

I en årrekke er dette påpekt i fagmedia og de store media - uten man synes å løfte øyenbrynene mm. Samme hva som fremføres av tunge vel begrunnede argumenter - så fortsetter galskapen i samme spor. Man undres hva det er i hode og hjerteliv som blokkerer - mangler - på å gjøre det som er sant og rett og godt for å ta vare på folkets fremtid?

 

Hans N. Hauge fikk kallet i 1796 og startet opp håndens og åndens gjerning med 1 500 mil til fots forfulgt av prester og myndigheter - men etter hvert mottatt med åpne armer i et sykt og sultent folk. Etter 1800 tallet sultet det i hjel rundt 30 000 et år. (Les Hardårene 1807-1814.) Men han fikk tillit og folket med seg på totale endringer i av produksjonsliv som ga dem mat og en profylakse som ga helse og arbeidskraft. Han fikk formelt uskolerte folk med seg som kjente folkets nød og hverdag og ville folket vel. De bevirket i betydelig grad Gr.l. av 1814 (en rett frihet og orden). Bondehøvdingene ga oss Bondetinget i 1833 og allerede i 1837 sørge pontoppidanianeren Ole Gabriel Ueland med flere å flytte samfunnsmakta fra prester og embetsverk til folket i frie valg med Formannskapsloven. I 1836 arrestert man 20 gode bønder i Iveland fordi de holdt møter og dømte dem i H.r. til vann og brød. Det førte til at første ordf. i Evje Notto J. Tvedt og Ole G. Ueland (Rogaland) nedkjempet Konventikkelplakaten i 1842 og vi fikk tale- og møtefrihet slik at folket kunne utvikle seg videre helt fram til frihet i fred fra Sverige med bondehøvdingen og pontoppidanianeren Jørgen Løvland i 1905. 
Dypt åndelige og kristne menn som ville sitt folk vel. De hadde det som Edv. Sverdrup (sek. MF) åndens kraft som ga kraft til den "bondereisningen" som kom og løftet folket i dette århundre. I dag kan en oppleve at man i store fagmøter blir feid til side av ledende landbrukspolitikere når en begynner å antyde det minste om hva som var kraften til våre fedre - mens vi fortsetter med rimelig sikker kurs mot stupet. Man unders hvor selvsikker og forstokket der går an å bli midt oppi alt fagpreket - for ikke å snakke om politisk ledelse - mens utviklingen går den veien "høna sparker."

 

Jeg snakket nylig med en kristen kar som gjøre en formidabel innsats i Syd-Russland hvor landsbyene ligger avfolket og jorda brakk og sulten er daglig kost. Han reiser ofte inn med busser med gode forsyninger som ganske greit passerer grensa. Andre hjelpe org. har store problemer med å komme inn og spurte vedkommende hva han gjorde. Han svarte: Der vil vel le av meg: "Men vi ber til Gud." (etter minnet.) Når dra han i gang kombinert bibel- og landbruksskoler for å hjelpe de viktige landsbyene i gang igjen med livet. Personlig har jeg også opplevd noe av dette i mitt u-landsarbeide. Vi trenger det også i Norge.

 

 ************************

Redaksjonen vil bare kort minne om følgende info:

«EU er nettoimportør av fòr og mat Det er ikke så rent sjelden en møter folk som hevder at vi bare kan importere mat fra EU m.fl. nasjoner. Figuren under taler vel sitt klare språk om at bildet er betydelig mer nyansert og faktisk så har ikke EU den muligheten. Samlet produserer EU mat og fòr tilsvarende 25 000 000 daa for lite for å dekke egne behov. Det er argument nok til at Norge selvsagt skal øke sin produksjon så langt det lar seg gjøre.
I TILLEGG ser vi at fisk ikke er med i figuren under og den er en viktig proteinkilde!»

 

 

 


Kilde: Bayer Crop Science