Katastrofen er her – krever katastrofetenkning

 

Av sivilagronom Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.07.2018 (oppdatert 12.07.18)

5,3 millioner nordmenn spiser mat produsert i Norge og 38 % av maten vi spiser er norsk produsert – MEN landet har ingen kriseberedskap på sentrale vitale områder! Hvem vil det slik – ant. ikke Ola og Kari – for de følger ikke med på slikt?

Nortura innkaller i dag slaktere på ferie for å øke slaktekapasiteten pga tørken – melkeproduksjonen er en bærebjelke i landbruket i grovfòrlandet Norge. En vet om folk som bare ser det positivt at landbruket ytterligere blir alvorlig presset og de har jobbet for dette i årevis – og nå hjelper tørken til. Dette går jeg ikke mere inn på denne gangen – men bare vær klar over at det sitter ideologer som ser på en slik tørke nå som en "velsignelse" – for den veien disse vil ta Norge.

Norge må umiddelbart åpne for å gi solide nasjonale økonomiske garantier for dem som avhender også mulig matkornareal til fòr (om behovet er der!) til de som står i akutt fare for å måtte sende dyr på slakteriet og også da sikre mere vinterforsyning av fòr. Penger har vi per nå nok av og statsminister/landbruksmisniter må offentlig garantere for dette nå – samtidig som de signaliserer at nasjonen står bak produksjonen – det vil senke belastningen på bondefamiliene betraktelig og ant. redusere også de mulige menneskelige katastrofer! Det er også et regnestykke på gårdsnivå mht om en kan skaffe grovfòr til ok pris per fòrenhet og i tillegg med vurderinger rundt egen gjeldsgrad og likviditet, om en har mulighet til å prøve en økning i kraftforprosenten opp i mot 70 % kraftòr og 30 % grovfòr - mot normalen ca motsatt % ved f.eks. produksjon av melk.
Mat- og fòr korn har vi enda mulighet for å kjøpe internasjonalt. Men, nedslakting av dyre-besetninger tar det år å bygge opp igjen – samtidig som det blir et stort økonomisk tap pga akutt overproduksjon av kjøtt og for flere ant. konkurser. At vi får mangel på fersk melk, smør ganske snart er et mindre problem akutt, men det vil merkes i butikkene i flere varegrupper. At noen velger å slakte nå kan bero på tilgangen på fòr, men også for noen hvilke utsikter en ser også mht mulig utvikling av prisen for kjøttet. Katastroefen er også kommet noe ulikt i utvikling i ulike landsdeler.

Import av fòr kan innebære alvorlig risiko bl.a. mht import av Afrikansk svinepest sier fagfolk. Farlige ugras er ett annet moment, så importen her bør ned på et minimum og fra trygge land om mulig.

Norge må akutt bestille og inntransportere nok mat- og fòr korn ut i fra prognoser inkl en ekstrabestilling på 12 mnd beredskapsforbruk. Sikring av såkorn til matproduksjon og grasfrø til grasproduksjon må bestilles for sesongen 2019 og noe må det antagelig sees på om kan skaffes utenlands fra til såing allerede nå i høst – for Norge har ikke beredskap av såkorn og grasfrø heller. Vi er en nasjon som lever fra hånd til munn. Advarsler har det ikke manglet på.
Sterke støtteordninger til hele nasjonens beste bør på plass slik at mere areal kan dekkes av vanning og grøfting og også gjerding i utmark – viktige tiltak for å sikre matproduksjonen.

Katastrofen nå tok kun 90 døgn for å bygge seg opp - en invasjon, eller 1-2 store internasjonale konflikter på toppen av dette ,hadde vi ikke klart - da ville vi sultet.

 

Relatert stoff:
Tørken er alvorlig i Nord-Europa inkl Norge

Einar K. Time “…men DE vil oppleva sult.”