Jesus ble født til jord for å Frelse Sine barn!

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.12.2018

Øivind Andersen skriver for 17. mai i andaktsboken «Ved Kilden» om de ulike
myndigheter Gud har innstiftet. Dette er viktig kunnskap i en tid som ikke bryr
seg hverken om det Hellige eller Den Hellige og samfunnet går i oppløsning.
Myndigheten er satt der for å skape orden og Rettferdighet og slik at Guds Ord
kan gi sjelers Frelse! Velsignet Julehøytid!