ID- og teistisk evolusjon - Gudstyrt utvikling


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 18.06.2018

 

I siste nr, nr. 2/2018 av det svenske bladet GENESIS skriver redaktør civ. ing biolog m.m. Göran Schmidt på lederplass bl.a. "Teistisk evolusjonisme er en Trojansk hest i våre kristne forsamlinger, som i forlengningen får dramatiske konsekvenser for så vel menneskesynet, Gudsbildet og Bibelsyn. Det er et kraftig verktøy i sekulariseringens (avkristningens) tjeneste, ved at den forvandler Gud til en overflødig hypotese. Det er nemlig bare etiketten som skiller teistisk evolusjon fra ateistisk - i alle praktiske forhold er de uadskillelige.

Det er derfor vi bruker mesteparten av dette nummeret (56 s. min merknad) av Genesis til å heise varselflagg. Vi har samlet et antall gode argumenter av kompetente forfattere for å forholde seg skeptisk og avvisende til den teistiske evolusjonsteorien.
(oversatt fra svensk av JH.)


Dette er et utmerket tidsskrift som kommer med 4 nr. i året med bidragsytere av topp kvalifiserte fagfolk. (Deres hjemmeside: http://genesis.nu )

Innledningen til lederen tar opp en rekke av de innvendinger som en vanligvis møter når en tar opp disse tema for å fastholde Bibelens faktagrunnlag. La meg legge til at Bibelen i selve kjærlighetsbudet sier: "Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, og av all din sjel og av all din forstand." Matt. 22, 37.

Denne teistiske evolusjon er det en rekke av fremtredende teologer, medisinere og kristne dagsaviser vil ha oss med på!

 

 

Tillegg av redaksjonen:
Når det gjelder ID bevegelsen skiller den seg lite fra teistisk evolusjon – du kan lese om den
i denne linken på de siste 4 sidene.