Hvorfor reagerte Ap på utspillet fra justisminister Listhaug?


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.03.2018

 

Hvilket forhold har bl.a. Arbeiderpartiet til terror mot mennesker andre steder i verden? I løpet av få minutter har jeg laget noen svært få punkter mht hva Arbeiderpartiet,
men også hvordan AUF i nær fortid, har hatt av møtepunkter med terrorister og terrororganisasjoner. Det er trist lesning – men viktig for folk flest og bli minnet om.
Helt sist kan du lese justisminister Listhaug mye debatterte oppslag på Facebook om Ap, fremmedkrigere og nasjonens sikekkerhet.

 

Ap politikeres holdninger til terrorlitteratur:

http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2011/Fra_Gaza_til_Utoya-16.12.2011.htm

 

Beæret den kommunistiske voldsmannen Che Guevara, med stor plakat på podiet, på Utøya 22. juli 2012.
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2012/Kommunister_og_sosialister_-_historieforfalskere-30.07.2012.htm

 

Ungdomsorganisasjonen hos Fatah til sommerleir på Utøya!
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2012/AUF_og_Arafats_usannheter-21.11.2012.htm

 

Ap tok imot representanter for Hamas i Oslo:
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2006/Verdensterrorismen_besoeker_Norge-15.05.2006.htm

 

Så var det Støre, som benektet kontakt med Hamas-leder Ismail Haniyeh:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/stoere-hadde-hemmelig-kontakt-med-hamas/a/10037928  + i opptak av TV2: https://youtu.be/DwdgimM4BDA

 

Mange overlevende fra Utøya fikk munnkurv og dokumenteres på en saklig måte her fra en pårørende etter Utøya massakren: Janecke Reed-Larsen:

http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2012/Som_mor_til_en_overlevende_fra_Ut%c3%b8ya-22.07.2012.htm

 

AUFs historie er bl.a. slik, her fra 2014, der det tas bilde av en AUF delagasjon foran en terrorist:

https://www.miff.no/norge-og-israel/2014/02/11auferetokgruppefotoforanhelteportrettetavdømtterrorist.htm

 

Miffs historie på AUF har et betydelig antall oppslag:

https://www.miff.no/?s=auf


Søker du videre på «Arbeiderpartiet» - kommer det oppslag på oppslag – under på tur med terrorister:

https://www.miff.no/gaza-stripen/2015/06/23lokallagiarbeiderpartietibatmedradikaleislamister.htm

 

Få er vel skikkelig klar over hvor tverrpolitisk dette angrepet på bl.a. Israel er og hvor mye penger som norske skattebetaler bidrar med til Midtøsten. Rundt 800 millioner kroner har det norske Storting/Regjeringen sendt til PA myndighetene der pengene har gått inn i en felles giverlands basket, der pengene blandes mot opphav, og derifra ikke kan revideres mot bruken. Riksrevisjonen bekreftet dette på epost til undertegnede ca 2010.

 

Da det gjelder 22. juli kommisjonen, fikk meg bekjent aldri den noe etterforskningsmandat fra regjeringen, men man skulle «gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene» – kommisjonen var altså fri for all etterforskningskompetanse i det som benevnes som det største tapet av norske liv etter 2. verdenskrig. Det vel litt underlig at slik kompetanse ikke ble tatt med og at mandatet var kraftig innsnevret (NOU 2012:14). Var jeg etterlatt fra Utøya terroren ville jeg krevd at dette ble etter gått grundig av en uhildet kommisjon – mulig man måtte utenlands for å finne slike personer. Var jeg journalist ville jeg bedrevet gravejournalistikk… Bare det at kommisjonen skriver, side 14: «Kommisjonens mandat har forhindret oss fra å gå inn på etterforskningens arbeidsområde, og vi har derfor ikke kartlagt drapshandlingene 22/7
på en selvstendig måte.» - burde jo vekke svært stor undring blant etterlatte?

 

Så kan vi avslutningsvis sitere Listhaugs uttalelse på Facebook som Ap m.fl. reagerte mot:

«Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt! Det vil Arbeiderpartiet stemme ned. I kampen mot terror kan vi ikke sitte og toe hendene våre! Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet

Hva
tenker Ola Nordmann om dette sitatet fra Listhaug når han leser hva Ap og også Støre har deltatt i? Var det usant det justisministeren skrev?
Selvsagt skal en trå med varsomhet i alle slike saker der pårørende kan være involvert, men glem heller ikke at det var Ap som blandet inn 22. juli.
Den beste hjelp og den største respekt en kunne vise de etterlatte etter 22. juli terrorhandlingene på Utøya og i regjeringskvartalet - var at en uhildet kommisjon med den nødvendige kompetanse - ble nedsatt og boret seg helt ned på det flere er inne på kan være Sannheten om disse angrepene 22. juli 2011. Herved er utfordringen gitt statsminister Erna Solberg!