Guds visdom og velsignelse - avsatt også i landbruket

 


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.12.2018

Har nettopp sittet og bladd gjennom siste nr av Bondebladet om: "Inntektstap på sau" mye og Nationen 02.12.18: Ap fortsetter med "Støtte til sauefjøs," "Dobler kvotetak på melk" og dobler kylling. "Bartnes: - Dramatisk inntektsutvikling". "Kraftig fall i bondeinntekta" osv. Antall bønder synker dramatisk, jordødeleggelsen - også av den mest fruktbare jorda fortsetter, selvforsyningsgraden synker godt under 40 % - kornsiloene ikke gjenoppbygget. Og fagfolk prater - mer eller mindre kunnskaps- og perspektivløst. Politikere prater enda mer av kunnskapsløs retorikk, mye tomme ord - og det fortsetter "den vei høna sparker" med nasjonalstaten og det basale næringsliv og forsvaret som skal sikre folkets framtid. Folk er urolige og frykter - det ser en i media, og jeg får signaler om i min redaksjon. Det "norske hus" våre fedre bygde fra H. N. Hauge til Ole Gabriel Ueland o.m.fl.  fram til Jørgen Løvland - Norges mest dekorerte mann - var sentral med å få oss fri i fred i 1905 hadde en annen basis og skapte en bærekraftig nasjon. Folk frykter denne vanvittige utvikling inn mot en turbulent framtid?

På et større landbruksmøte i utkanten av Jæren for noen år siden, med mange rent faglige foredrag av sentrale aktører med høyst jordnære nasjonale og internasjonale perspektiv - samt masse økonomi - opplevde jeg ganske opplysende. Greit nok med fag, men løsningen lå ikke der - det visste og viser utviklingen som jeg som jordbrukssjef i over 30 år har sett vokse fram. Derfor lest jeg meg videre opp etter en forklaring og løsning. (Alf Nordhus har helt rett når han uttalte at "en ekspert er en mann som ikke tar feil i den minste detalj - på sin ville flukt uti de store villfarelser.) Lesningen og tankene førte meg andre steder - selv om jeg vel mer enn de fleste talere - hadde arbeidet også i u-landsplanlegging innen landbruket.

Med dette som bakgrunn tillot jeg meg å avvike fra det mest oppleste og vedtatte - og begynte forsiktig tilnærming til vår nære historie - ikke minst på Jæren med deres gamle bondehøvding Ole Gabriel Ueland, leder for haugianerne på Stortinget, en vidsynt hedersmann som ga oss Formannskapsloven og folkefrihet i 1837, og sammen med en Evjedøl skaffet oss TALE og MØTEFRIHET i 1842. Så ender vi opp med nok en Evjedøl, Norges største bondehøvding som Aftenposten benevnte han: Jørgen Løvland - sentral i nasjonalfrigjøringa i 1905. Alle disse frigjøringsmenn hadde en åndelig basis og kraft i fra "evangelisk - luthersk" tro som solide Pontoppidanianere - om det sier oss noe i dag. Disse var åndens og håndens store nasjonalbyggere og frigjørere - og helt naturlig for meg å rette oppmerksomheten mot i en situasjon som helhetsmessig utviklet og utvikler seg fra ille til verre for å hente noe klokskap fra fedrene. "Lat oss ikkje forfedrane gløyma, under alt som me venda og snu. Dei har gitt oss ein arv til å gjøyma - han er større enn mange vil tru", skrev Aasen. Sverdrup - sek. ved MF for mange år siden - skrev om at folkets reisning hadde hentet kraft fra den haugianske bondereisninga og bygde Norge opp fra en usigelig fattigdom og undertrykkelse uten opprør og hevn.

Men det falt tydeligvis ikke i god jord hos den kvinnelige møteleder - som jeg antar hadde Googlet meg. I all fall strenet hun fram og la hånden på talerstolen til et signal om at nå var det slutt - enda mitt opptak viser at tiden ikke var oppbrukt, og jeg hadde antydet før møtet at jeg kanskje trengte litt mer tid. Toppen på kaka ble at jeg ikke ble kalt opp til paneldebatten - men fikk sitte i salen og gikk rolig ut da det hele var over. En av initiativtagerne kom bort til meg med gavene alle talerne skulle ha, røkelaks o.a. og hadde tårer i øynene. Jeg er ikke uvant med angrep, mer eller mindre usaklige - delvis personangrep og avvisning når jeg pirker borti den åndelige basis som er så svekket - og lite gir kraft til basal ivaretagelse av folk og land og de forskjellig viktige samfunnssektorer og friheten fedrene ga oss med rett basis. Nei, vi skal greie oss selv. "Vi har makta og vi skal bruke den". "Nå går alt så meget bedre." Gud som virkelighet, er komplett avsatt tror man - og har selvsagt ikke noe innen faglige disipliner å gjøre - selv om fedrene vitner om noe helt annet. Bl.a. sa J. Løvland i 1914: "Gud hjelpe, dei hev mist vitet og Vår Herre." Han er borte fra de fleste samfunnsområder i dag - og det omtalte hønevett regjerer.

Vel, jeg har de senere år fortsatt å bringe budskapet fra fedrene og Guds kunnskap og velsignelse ut i de kanaler som var tilgjengelige. Heldigvis hadde en noen egne kanaler - og best av alt var at den digitale verden åpnet seg i 2004. Da jeg sluttet som jordbrukssjef, gikk jeg rett til databutikken og åpnet Kommentar-Avisa.no - som i dag har riktig mange lesere. Vi håper de skal bringe gode frukter - når krisa øker og budskapet når inn. Da kjenner vi alle fall veien fedrene gikk, og den ga bærekraft med fremtid og håp som vi har høstet fruktene av til denne dag.