Giskesaken er en frukt av 68tter ideologien og likeså #MeToo sakenAv cand agric Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.01.2018

 

I dag møtes ledersjiktet i Ap over «Giske-saken». Det er i så måte en elementær sak at en ikke skal sparke folk som ligger nede, men det er helt legalt å kommentere bakgrunnen for de hendelser som Giske selv har beklaget. Hans utsagn om sakene han har vært involvert i blottlegger et samfunnsproblem der det meste har blitt liberalisert. Liberaliseringen har pågått i mer
enn 40 år og har vært bevisst villet fra 68tterne med ideologien til Frankfurterbevegelsen. Deres mål var en liberalisering av de etiske verdier som bygget en sikkert vern, en borg, rundt familien, skolen og samfunnet som helhet. De støttet bl.a. «fri-sex», nakenet i det offentlige rom etc. Helt bevisst, og systematisk gjennom år (den stille marsj gjennom samfunnets maktkorridorer, altså ingen blodig revolusjon – for den virket ikke – de måtte endre mennesket innenfra og ta makta over hjertelivet) benyttet man seg av legalitetsprinsippet, der de altså endret lovverket (selvsagt i strid med Den norske Grunnlovens fundament i § 2) og derigjennom presset frem endringer på alle plan også innen rettsvesenet. Det medførte bl.a. at grunnskolen ble verdsliggjort, hjem og familie trådte man inn i bl.a. med ett Barnevern som tilsidesetter foreldreretten. Og en bevist voldtekt fikk etter hvert betydelig lavere dommer en det å skyte et fredet rovdyr. Det siste henspeiler til at ideologien til Frankfurterne i dens dype grunn gir forrang til rovdyrene vs menneskeverdet og også eiendomsretten i vid betydning, for bønder mister sine eiendommer der rovdyrene herjer. For disse folkene hevder Guds ikke eksistens og dermed ønsker de å oppheve alt av naturrett, den rett som vår kristne Grunnlov var stiftet på. Og med den skiftes ut Guds Skapelsesberetning med menneskeverd/familien med en kvinne og en mann/foreldrerett o.l. bærende prinsipper, med evolusjonens pris, blodige pris.  
Vil du sette deg mere inn i denne destruktive systematikken kikker du bare på disse to sakene: «Politiske korrekthet og totalitære marxisme».  + Last ned: ”Åndskamp i skole og samfunn – Stern strid og les forordet! I tillegg kan du lese om Jonas Gahr Støres ideologi her. Kulturmarxistene Trond Giske og Jens Stoltenberg var også helt sentrale da kirkeforliket av 21.05.12 ble vedtatt i Stortinget (mot kun 3 stemmer fra Sp) og § 2 i Grunnloven ble ødelagt og da hele Grunnloven – en stille revolusjon var gjennomført etter legalitetsprinsippet, selv om det var U-lovlig. Det få husker er at kirkeminister Giske ble innkalt til Slottet en kveld i 2008 der kongen selv gikk i rette med Giskes ønske om å ødelegge § 2, kongens Nei fikk konsekvenser for § 16, men § 2 ble ødelagt og dermed Grunnloven. (Kilde.)


Så opplever vi altså at en topp politiker i Ap rammes og vi vet at det allerede står flere slike saker i kø, antagelig i flere partier og innen flere samfunnsrom. Vi ser menn også nå står frem, og politiske kandidater felles på både ekte- og falske anklager og det samme skjer med journalister og Hollywood kjendiser. Vi står altså over for et moralsk forfall som selvsagt lå i kortene til Frankfurterne. De styrer mot ett anarki der den sterke mann brått vil stå frem og «rydde opp» – men da ikke på Kristen Grunn, men på Totalitær Grunn. Det blir endeliktet til en nasjon som inngår i en slik utvikling og ikke vil ta vare på Det Kristne Menneskesynet – som forteller oss om menneskets syndearmod og menneskets absolutte avhengighet av en Frelser for å få leve med en tilgitt synd i Hans nåderike. Alene går vi mennesker adundas og til sist fortapt.


Vi kan eksemplifisere denne nye råskapen fra Staten slik: 
Advokat Kvilhaug, som var borti barnevernsaker over mange lange år, skrev rundt 2000tallet: "Barnevernet knuser familiene…" Lege og nestleder i helse- og sosialkomiteen Kjersti Toppe (Sp) uttaler fra Stortingets talerstol 25.10.16 i ett spørsmål til Barne- og likestillingsminister Solveig Horne om «Glassjenta», hun som Barnevernet i flere fylker mishandlet (med rundt 84 overgrep!) og ødela over 2 år, følgende: "Glassjenta-saken viser ikke systemsvikt i barnevernet. Den viser svik satt i system." Barn skal IKKE behandles slik! Nå er Glassjenta i gjentatte overdoser, pga at Staten gjennom 2-3 år ødela en frisk og godt fungerende jente – og nå løfter få ett øyebryn og håper antagelig at jenta skal dø så er de kvitt ett problem – tror de. Topp politikere i Romania uttaler med møte med norskt barnevern at dette minner de om kommunisttiden. Det er også mange selvmord blant barn og voksne i forlengelsen av Statens forfølgelse av forsvarsløse familier/barn. Det stille marsj gjennom maktkorridorene ender slik…

 

Dødskulturen er et kjennetegn ved denne kulturmarxismen, med sine røtter i Frankfurterskolen, som internasjonalt over flere generasjoner har arbeidet hardt med ideologisk samfunnsendring, en stille kulturrevolusjon gjennom landets mange maktkorridorer. Familien er et sentralt hatobjekt fra deres side, søk på nettet så finnes mye stoff. Giskesaken viser oss bare toppen av ett isfjell – det kulden i persongalleriet er forventet og det benyttes også i en kamp for å tilrive seg ytterligere samfunnsmakt. Bakom synger «Hadia Tajiks radikale uttalelse» - for det er praktisk talt lite igjen av oppholdelsesdrift i de norske politiske partier – de er så moralsk ødelagte at de ingen ryggrad har lenger og menigmann bør frykte dette sterkt inn i den nye året 2018.

Jeg går ikke god for katolikken Rieber-Mohn endemål, men her er han ærlig «H.r. dommer Rieber-Mohn skrev i et klipp i V.L. 19.01.96: "Vi 68-ere fikk rett og slett ikke orden på våre liv. Vi ble en svøpe for våre barn. Vi ble neppe de beste formidlere av viktige verdier. Etter hvert ble mange i 68-generasjonen svært velstående. Inntektene ble store. Investeringene spekulative. Vinen dyrere. Utenlandsreisene luksuriøse. Og i personlig moral ble generasjonen mindre gode veivisere. Konflikter og samværsrett, steforeldre i serier og familiekaos har fulgt i kjølvannet. Rekken av serie-monogamister ble lengre og lengre."» (Kilde.)
Disse kreftene kan altså verken ta vare på seg selv, sine familier, andres familier inkl barna, samfunnet og nasjonen – de er farlige for et land!!!