Frafallet og grønn religionsdannelse


Av sivil agr. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 30.01.18

Forfatter og formann i forfatterforeningen før krigen, Ronald Fangen, holdt et glimrende forerag om Luther og ble rost opp i skyene. Neste år talte han om "Nasjonal-sosialismen som nye religionsdannelse" og fikk de fleste imot seg. Han så spøkelser ved høylys dag osv. Men det var omtrent førstemann nazistene tok og fengslet på Møllergata 19 - og avhørte. De forstod at Fangen hadde forstått hva som gikk under radaren på de fleste andre - der de stod og kopte mot soldatene som inntok Karl Johan.

Vi er inne i en tilsvarende situasjon - kanskje farligere fordi den er mer sammensatt. For det første er teologien snart ribbet for sant Bibelsk innhold. Ideologiene som tar over er mikset av Frankfurterskolen og har ribbet institusjonene helt inn i Gr.l. § 2 m.fl. for den Bibelske forankring. En massiv Gudsfornektelse blir den "naturlige" utvikling du kan lese klart og tydelig i Romerbrevet 1, v. 18 og utover. Der står helt konkret om en liker det eller ikke - at man har forlatt Gud og Guds-identitet og dyrker skapningen.

"18 For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet; 19 for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det. 20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning, 21 fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket. 22 Mens de gjorde sig til av å være vise, blev de dårer, 23 og byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og av firføtte dyr og av krypdyr. 24 Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem, 25 de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26 Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, 27 og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var. 28 Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige: 29 fulle av all urettferdighet, vanart, havesyke, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, list; 30 øretutere, baktalere, gudsforhatte, voldsmenn, overmodige, storskrytere, opfinnsomme til ondt; ulydige mot foreldre, 31 uforstandige, upålitelige, ukjærlige, ubarmhjertige; 32 slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det.

Innen styringen av den helt fundamentale landbrukspolitikken slår dette ut på en rekke områder. Nå dyrker man først av alt rovdyret - ulven - som nazistene gjorde, men selvsagt mye annet av skaperverket. Og barnet i morsliv - Guds ypperste skapning - glemmer man for full rulle på lystens alter. #metoo forteller jo litt om det. Og fra byene - som likesom skal styre landbruket som skal skaffe oss mat og råstoffer - de som enda har igjen en viss forankring i naturen - får et beinhardt press om stadig billigere mat og hvordan vi skal stelle dyra. Først skal vi drive større og større som for så vidt er i uttakt med både helsa til bonden, dyrehelsa og bruk av naturen i et småbruksland som Norge. Samtidig eser byene utover jorda og raserer livsgrunnlaget til nasjonen.  Så slipper man ulven løs - uansett hvordan det går med menneskene som bor i området, matviltet i skogene osv. Deretter kjører man løs på bøndene med urbaniserte tilsyn og så blir det slutt på pelsen, griseholdet har store problemer, slutt på burhøns blir det - og bare vent - nå skal de store melkebesetningene til pers - som man har presset bøndene med til. Bonden kan selvsagt ikke passe på så mange dyr, osv.

I stedet for å respektere den siste rest av forstand og bondevett som befinner seg på bygdene og produsert mat og beredskap i tilfelle mangel og krig - kjører en på med "billig mat til farlig pris." Denne utviklinga kan best karakteriseres som Norges første utenriksminister og fredsskaper Jørgen Løvland sa det ved utbruddet av 1.v.k.: "Gud hjelpe, de hev mista vitet og Vår Herre."