Etiopia og skogene

 

 

Av sivilagr. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.08.2018 (Stoffet under presenteres i September nr av bladet LYS)

 

Store overskrifter lyder:

 

”Drought-hit Ethiopia moves to protect its dwindling forests

Elias Gebreselassie i Thomson Reuters Fundation 4. juli – 2017.

 

Som våre LYS-lesere har sett igjen og igjen, så har vi skrevet ofte og mye om verdens naturressurser - ikke minst om vannet som alt liv er fundamentalt avhengig av. I tidligere nr. av LYS hadde vi lange artikler  om hvorfor vannet i verden blir borte og hvordan det skal bli orden på verdens VANNHUSHOLDNING. Våre skriverier er som en ”dråpe i ørkenen” selv om vi håper på at noe plukker det med seg. Verre er det at man ikke innretter seg etter hva delvis FAO og ikke minst jødene sier og gjør for å redde nasjoner fra den sikre vannkrise og den sikre død.

 

Jeg kommer ikke inn på hva jeg skrev i de to forrige nr. av LYS om Etiopia i 1974-75, men nevner at i 1985 var jeg på planleggingsoppdrag i Mali. Om mulig, var landskapet der verre avskoget og smadret enn store deler av Etiopia som jeg fløy over. Men jeg snappet opp en opplysning som sa meg mye. Det gjaldt et område de var veldig glad for, for de hadde en vannkilde der - borrebrønn. Problemet var at grunnvannet hadde sunket 10 meter på ganske få år.

Det merkelig er at både de og en rekke andre som driver på med borreutstyr i Afrika, ikke synes å reflektere over at dette er en livsfarlig aktivitet.

Ikke nok med at skogene hogges. Regnvannet flommer bort i stedet for å fanges opp av skogen og synke ned i grunnen og fornye grunnvannet. Så blir klimaet uttørket og går gradvis over til semi-arid land. Forstadiet til ørken.

Men man stopper ikke der heller og forstår hva som skjer og begynner å få skogene på plass, samle opp vannet, stoppe erosjon og gi grunnlag for liv og helse. Nei, folk mangler vann - det ser og skjønner alle - og så er det inn med borreutstyr og tappe grunnvann som ikke fornyes nok. Nå skjer denne dybdeborende, overfladiskhet i stadig stor skala som overnevnte klipp minner om skjer i India, Kina, California m.m. fl.

Og nå kommer vi tilbake til Etiopia, men ikke i forrige nr. av LYS, men med storoppslag som er nevnt under. De gir en rekke interessante og nyttige opplysninger under overskriften: ”Tørkerammede Etiopia tar skritt for å beskytte sine svinnende skoger.” Nå synes det å demre at skal man skaffe mat, råstoffer, vann og miljø som danner grunnlaget for liv og helse, økonomi og utvikling - så må skogene gjenreises. Men det er mange som ikke skjønner sammenhengene enda - dessverre - og så fortsetter utviklingen mot nasjonenes sammenbrudd og ørkenflyktninger i stor skala. Bibelen taler også om land som ”spyr” folket ut. Vi siterer kort fra artikkelen:                                    

ETIOPIA satser på skogreising

I Reuters Foundation skriver Elias Gebreselassie den 4. juli 2017 om Etiopias kraftige satsing på rett forvaltning av skogen de har igjen og store skogreisingprosjekt. Det er regjeringen som satser.

Han åpner med: "Skogen gir mer stabil vanntilgang, avlinger og arbeid - - " Etiopia satser på samarbeid med befolkningen for bedre drift av skogene, og håper på å beskytte landet fra klimaforandringer - - " ikke minst for å redusere fattigdom for en befolkning på over 100 millioner. De har forstått "at vannressursene er under økende belastning og skogene er viktige for å få stabil nedbør."

I flg. regjeringens talsmann starter de et svært program lokalisert ca. 90 km vest av Addis Abeba. Målet er både bedre drift og redusere avskogingen. Arealer dekket nå ca. 50 000 da, som har blitt redusert fra 120 000 da fra 1980 hovedsaklig p.g.a. hogging. Nå vil de få befolkningen til å bruke greiner o.a.  i stedet for ved, og dyrke honning, grønn pepper, løk og poteter som kan bli produsert i skogen", vel en form for agroforestry.

De søker etter "hurtigvoksende ikke lokale treslag bl.a. eukalyptus som tømmer, for medisinske formål og generell inntektsbringende drift.

Kraftige utsagn som "Skogene er våre liv" - - "Vi får mange foredeler av skogene" - viser at de endelig har forstått at "uten skog intet liv".

Så kommer et lengre avsnitt som til fulle forstår hva massevis av "hjelpere" fra Europa ikke har forstått enda. Han skriver: "Skogene er verdt å beskytte og øke, ikke bare for å sikre jobb og levebrød men skogen sikrer vannforsyning, sikrer matforsyning, og klimasikkerhet." - -   " å beskytte skogene hjelper oss også med å stabilisere avlingene ved å beskytte vannforsyning - et hovedanliggende - - i et land med tørke og degenerering." "Det vil gi mindre klimasjokk og skape klimastabilitet - -".

De avslutter med: "Det er ikke mye igjen av Etiopias gamle skoger - og de forsvinner fort. -" Og "Beskytte skogene er ikke bare viktig fordi folk elsker trær men fordi det er viktig for fattigdomsbekjempelse, arbeidsplasser, vannforsyningssikkerhet og energi for landbruket."

Det tilføyes at han ser: "Beskyttelse av skogene er av avgjørende betydning for landets fremtidige suksess. Et blomstrende Etiopia er noe som beskytter skogressursene. Preservering: skogene skaper blomstring/velstand." 

Kommentar:
Som våre lesere har sett i de siste nr av LYS og en rekke tidligere artikler, så har dette med skogenes betydning stått sentralt i planlegging av programmene i Etiopia og debattene forøvrig. Det er derfor meget gledelig å se at den etiopiske regjering nå synes å ha forstått i dybde og bredde hva skogene betyr for landets befolkning, mat, helse og arbeidskraft - og starter store grep for å redde en dramatisk situasjon og bringe landet på fote igjen.*


Ønsker du mere informasjon?:
Nå - etter 40 år - begynner Etiopia virkelig å forstå hva tap av skogene deres bringer av elendighet - og hva gjenreisning av dem vil bety for å gjenreise hele folket basisbehov og gi dem mat, råstoffer, miljø, liv og helse og arbeidskraft. Dette var sterkt understreket i programmene en laget i 1974-75 etter den første store sult katastrofen. Vil du skaffe deg dypere innsikt i denne fundamentale saken ringer du og bestiller LYS april, juni og sep. nr. 2018.
Adr. er: AKF / Pb. 196. / 4734 Evje evt. bruk mobil: 90834379