Den kulturmarxistiske infiltrasjon av Norge


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.11.2018

I NORGE IDAG 26.10.18 lederen:

"HVA ER DET KAMPEN DREIER SEG OM - OG NÅR STARTET DEN?"

De skriver videre: "Vi ser begynnende fremstøt, endog fra justisdepartementet, for å overvåke kristne grupper for hatkriminalitet om de forkynner Guds ord om skaperordningen og homofili. Når begynte denne kulturmarxistiske infiltrasjon av Norge?

Det begynte alt i 1968 med de røde universiteter. Så trodde vi det var over, mens kulturmarxismen (til filosofen Marcuse og Frankfurterskolen) gradvis overtok alle tankesentre i landet. I dag vil noen virkeliggjøre Marcuses ord om ikke tolerere de som går mot den kulturmarxistiske agenda - om kjønn, sex, homofili. Det er på tide å sette seg inn i deres skrifter. Det er på tide å ta debatten  - - som ikke ble tatt i 1968. Vi har sovet for lenge. Og latt avkristning og avideologisering herje."  - - Avslutningsvis skrives det: "Norske justisministre, den vi har og den som kommer, bør velge sivilisasjonen  -  og dens frihet. Menigheter og kristenfolk over hele landet bør gå i bønn for dette - før det er for sent. Vi må bevare friheten - så ikke lesningen av for eksempel Bibelens hovedskrift, Romerbrevet, blir sett på som hatkriminalitet i norsk rett. Begrunnet i ord fra en norsk justisminister."

Så langt Norge i Dag og vi kommenterer:

Dette er en sentral og viktig påminnelse, men først et par rettelser. Frankfurterskolen ble startet i Frankfurt am Main i 1923, delvis etter mønster av kulturkontoret etablert i Moskva under den russiske revolusjon som startet i 1917. Den bygde på Den franske revolusjon, Karl Marx, Freud, Darwin og ny-marxisme. Ideene ble oppfanget av Edv. Bull, n.f. i Ap samme år og delvis nedfelt i deres program. Hitler stoppet Frankfurterne i 1933, og de flyktet til USA - hvor de gjorde enorm skade. 68erne tok opp arven i Europa og Norge og fikk arbeide i stillhet og under "radaren" i årevis - uten apologetisk motsvar - på tross av at man kunne lese seg til hva de drev på med i skriftene deres. Undertegnede nevnte en av deres sentrale filosofer - kommunist tenkeren Gramsci - allerede i foredraget "Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover" i januar 1978. Og dette foredraget ble godt mottatt av "grasrota" men lite av "eliten", bortsett fra høvdingene sjefsred. Arthur Berg, cand. theol Øivind Andersen og teolog og dikteren Trygve Bjerkreim - og bl.a. Ungdom i Oppdrag bør også nevnes. Men stoffet ble mindre og mindre godt mottatt av de som ble omtalt som ideologenes fanebærere i deres overtagelse av institusjonene, og dessverre også av folk som en trodde ville forsvare kristenarven.

Foredraget kan du høre på nettet, og manus kan du få kjøpt fra AKF for 30,- kr. + fr. på tlf. 90 83 43 79, evt. akf-evje(a)online.no. Vi har også samlet opp mye av dette stoffet i heftet "Fra Skapertro til Frelsertro" hvor du finner en kronikk i Norge i Dag om Frankfurterne og kulturmarxismen fra 2012 - som to ledere i Norge i Dag omtalte vel. Kr. 45,- + fr. I dette heftet finner du også stoff om den frihetsarven som ble bygd opp med Formannskapsloven (frie valg 1837) tale- og møtefrihet 1842 og nasjonal frihet i 1905 og videreutvikling av velstands- og misjonsnasjonen Norge. Alt dette ble "kuppet" rundt 1960, som prof. Terje Tvedt bl.a. skriver om i sin utmerkede bok "Det internasjonale gjennombrudd" som vi ga bred omtale i bladet LYS juni 2018. De som bygde Norge med det gode budskap til verdens ende, gjorde det på Bibelens grunn. De som nå tok over nasjonen og internasjonalt arbeid - fortsatte arbeidet, men NÅ UTEN GUD. Det er det store gjennombrudd og fører til det STORE SAMMENBRUDD. Dette kan du høre og lese om i nevnte publikasjoner.  Dette er som NiD skriver, en stor bønneoppgave, og det er en avgjørende frihetskamp på stadig flere livsområder!!!

 

Relatert stoff:
Politisk korrekthet - og totalitære kulturmarxisme.
Kulturmarxisme – ødelegger barn, familier og nasjonen
Fra kristen velstands- og misjonsnasjon – til humanitær gudløs stormakt og universell multikultur-isme
Det totalitære SV og foreldreretten.