Bibelen viser oss også til ikke bibelske kilder


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.01.2018

Det er en del tanker ute og går i skapelsesdebatten - som det kan være nyttig å prøve og få klarhet i.

1. Bibelen er basis og man advares på det sterkeste mot å legge noe til eller trekke noe fra. Joh. Åp. kp. 22.

2. Men Bibelen omtaler også "Den naturlige åpenbaring" - Skaperverket - for å erkjenne Gud - men ikke frelsen. Veien til frelse finnes kun i Bibelen. Men det grunnleggende spørsmål i all teologi er om Gud er til eller ikke. Og store deler av verdens folk kjenner ikke Bibelen og Gud - men har likevel en anelse om en slags allmakt, noe langt utover dem selv. Dette er det Paulus ref. når han taler til grekerne i Aten - for å føre dem videre inn i møte med Guds vilje og menneskets fortapthet og behov for en Sann Frelser. Bibelen viser oss også til skaperverket for å erkjenne deler av Gud. I Romerbrevet kp. 1 v. 18-21 står det at Han usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet er synlig fra verdens skapelse av, - - - osv. Derfor er alle mennesker uten unnskyldning for å fornekte Gud.

Mennesket blir i Romerbrevet 1 gjort direkte ansvarlige for hva de gjør med erkjennelsen av Gud. Hvis de avviser Han der - får de et uhyggelig menneskebilde og et sinn som intet duger og overlates til lastekatalogen du kan lese videre om og som gjenkjennes i vår tid.

Det finnes en rekke andre referanser til Gud som skaper.

3. Den ber oss også studere våre kristne fedre og deres gjerninger og etterfølge deres tro. Hebreerbrevet 13. Også her er det mye å hente både i gammel og ny norsk historie for hjelp i livet.

Men særlig i pkt. 2 - har djevelen funnet et effektivt smutthull for å ramme tilliten til Skriften i basis og ved hjerteroten. Det var vel planlagt - for den onde skjønte selvsagt også at det gikk mot endetiden og at "kunnskapen skulle bli stor" og da måtte han bruke sin kunnskap til å kutte tiliten til Gud og Ordet og føre inn sin kunnskap og gjøre "kjærligheten kold hos de fleste."

Mangt hadde vært forløper, men det vil føre for vidt. I nyere tid startet angrepet for fullt i Paris i 1789 og Den franske revolusjon. Den sprang ut av en blodig urettferdighet i de jordiske spørsmål - i feudalsystemet - med grov undertrykkelse - som i Arendal i 1887 da Ap. ble startet i Norge.

Det ble et blodig opprør i Paris som det ofte har blitt senere med urettferdighet i de jordiske ting som vi alle er avhengig av for å leve. Til slutt hogg man hodet av ca 20 000 prester, så bar man den kvinnelige guddom Ishi - fornuftens gudinne - inn i en rasert Notre-Dame katedral. Deretter fulgte giljotinene og blodbadet og Napoleonskrigene - til den protestantiske verden med London i spissen som mange ganger senere - stoppe galskapen og puttet Napoleon på St. Helena i 1815. Deres kamprop var det sekulariserte: "Frihet - likehet og brorskap" som de hadde rappet fra kirkene hvor det het: "Frihet i sjelen, likehet for Gud og brorskap mellom mennesker", som er noe helt annet.

Men det stoppet ikke der. Karl Marx ble dypt inspirert av dette Guds opprøret og utviklet sitt eget kampopplegg med klassekamp mellom snart alle og en hver og om produksjonsmidlene. (I parentes bemerket var både Luther og Hauge sterkt i mot opprør - revolusjon - for det var ikke slik man fremmet fred og Guds rike. Dette opprøret skapte til slutt borgerkrig.)

Så kom C. Darwin med nok et Gudsopprør - riktignok et dyktig fordekt Skaperopprør og Marx skrev begeistret takkebrev til Darwin fordi han hadde lagt det "naturvitenskaplige" fundament for hans sosial-/økonomiske "vitenskap".  (R. Herman)

I disse tider dukket også S. Freud opp - invaderte sinnene og seksuallivet - en mektig drivkraft i menneskelivet - brukt rett skaper det liv og bærekreft - brukt galt skaper det en dyp og ond forførelse og setter sinnene i kok - også der i opprør.

Frankfurterne am Main i Tyskland kokte dette sammen til ei virkelig eksplosiv suppe med ny-marxismen i og var sentrale i den russiske revolusjon i 1917. De skapte også et "kullturkontor" som ble kopiert i Frankfurt i 1923, som ble kalt Frankfurterskole, Institutt for sosiale forsøk. Hva de drev på med og plantet videre inn den vestlige sivilisasjon kan du lese om i artikkelen "Totalitær kulturmarxisme -  - -". Det ble mottatt med åpne armer i Norge av Edvard Bull i 1923 og videreført av 68-erne. Angrepet ble primær rettet mot - nettopp - Guds skaperordning med Gud og Guds vilje for "det første riket", familien i basis for nasjonal-statene og de bærekraftige samfunn med far, mor og mange barn. Med sine våpen av «politisk korrekt» og en rekke andre perverterte begrep - avskaffet de troen på Gud og tilranet seg samfunnsmakten som de igjen brukte til å innta våre institusjoner i Dep, skoler, sykehus, administrasjon osv. Derfra utbredte de sin makt med flere og flere u-lover og rev de gamle gode lover.

Vår utdanningsinstitusjoner fra bunn til topp ble fylt opp med disse tankebygg og inntok sinn og hjerteliv via et mektig utdanningssamfunn som kristen tro og tenkning ble presset ut av - ja latterliggjorde. Så innførte de "vitenskapens" tankebygg fra Frankfurterne. Resultatene griner i mot oss i dag hvor hjem og samfunn vakler i fundamentene - noe disse ønsket. De var på sivilisasjonsjakt av flere grunner - vi ikke kan komme inn på nå - men som sir. W. C. har skrevet grundig om.

Dette de nå har maktet å bringe til er mer eller mindre full oppløsning av den vestlige sivilisasjon som nettopp har sin kraft fra den judo-kristne arven - sivilisasjonen som ved siste storopprør i 2. v.k. ble reddet av "Den vestlige sivilisasjons redningsmann", sir Winston Churchill som hadde et solid bibelsyn og var sionist.

Om Gud gir tid - så er vår oppgave i bønn, forkynnelse og arbeid å rive disse ødeleggende tankebygg og gjenreise arven fra fedrene som var den "evangelisk - lutherske" arv med Gr.l. § 2 i bunnen - som prof. Robberstad i Kirkeretten foreleste om på MF. Han sa at det særegne ved norsk Gr.l er at den er konfesjonsbundet til den "evangelisk- lutherske" lære. Den læren hadde som kjerne Jesus og han forsoningsverk - som disse folkene hadde vært på jakt etter i årtier. Via en meget ondsinnet plan - som gikk under "radaren" på de fleste - har de i forferdelig grad lyktes, men Herren reiser aldri fra et slag når Guds folk stiller opp til strid med de rette våpen som vi bl.a. leser i 2. Krønikerbok kp 20.