Bibelen og heftet «Fra Skapertro til Frelsertro».Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.02.18

 

Historiker og prof. Edvard Bull n.form. i Ap  skrev i boken "Kommunisme og religion" i 1923.

 

Jeg siterer Edv. Bull fra Bjarne Hareides bok "Skal kristendommen ut av skolen." s. 19:

"Vi skal gjøre  skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og begravelsen og ekteskapet og fødselregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig mot den bestående offisielle lutherdom som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak." HVOR HADDE HAN DET FRA?

 

Alt dette hadde han som kommunist hentet fra Kulturkontoret i Moskva som var bygget opp under den russiske revolusjon som startet i 1917.  Det ble kopiert til et lignende kontor i Frankfurt am Main i Tyskland som startet et institutt for sosiale forsøk og dannet Frankfurterskolen i 1923. De mikset arven fra den franske revolusjon (1789), marxisme, evolusjonslæren, freudianismen og ny-marxisme til angrepsvåpen av "politisk korrekthet" på kirke og samfunn - med en hel ugudelig ideologi med sikte på å undergrave den vestlige sivilisasjons fundament. I kollisjon med Hitler flyktet de til USA og Colombiaunv. m.fl. etter 1933 og drev sin onde virksomhet der også med mange av fruktene vi ser i dag. (Mer om dette kan du lese om i Kommentar-Avisa.no. Søk på "Totalitær kulturmarxisme - - -". AKF har nylig gitt ut et hefte på 68 s. som heter: "Fra Skapertro til Frelsertro" som tar opp mye av dette stoffet i helhet og sammenheng, dog kortfattet. Kr. 50,- + fr.)

Tilbake fra USA til Frankfurt ble mange av de ledere for 68-er generasjonen som fortsatte sitt angrep på den judeo-kristne arven som har båret den vestlige sivilisasjon - ikke minst Norden. Gjennom maktovertakelse av samfunnsapparatet i Dep. og makten har de rasert Gr.l. som var konfesjonsbundet, skolen, ekteskapet, kirken osv. De har stort sett gjennomført det Frankfurterne og Edv. Bull annonserte i 1923 og møtt liten motstand. De skulle vært møtt med et mektig kristendomsforvar (apologetisk arbeid) etter det Bibelen har pålagt oss å gjøre for Skriftens Ord og fedrenes storverk som vi overtok og har nytt godt av. Nå må vi forstå hva som har skjedd, hvorfor det har skjedd og i tillit og bønn til Gud gå til motangrep i skrift og tale slik at vi gjenreiser Skriftens troverdighet fra 1. Moseb. til siste kp i Åpenbaringen og ut i praktisk liv for hjem, menighet og samfunn. Kanskje er det enda håp. I AKF hører vi gjerne fra deg: Tlf/ SMS 90 83 43 79 eller akf-evje@online.no.