Barnevernet må "knuses" - som de selv knuser familiene

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.04.18

 

 

Man hører fra tid til annen at Barnevernet gjør jo også en del godt for vanskeligstilte hjem. Kan nok være det, men når en hær er mobilisert og går mot deg - er det ikke det du tenker på. Sir Winston Churchill var en stor kriger og en hjertevarm mann, men var klar og tydelig i krig: "- vi skal kjempe med all den kraft Gud kan gi oss. Og vi skal kjempe til de har fått nok." Og et annet sted: "La dem bare gjøre sitt verste, så skal vi gjøre vårt beste." Han ble "Den vestlige sivilisasjons redningsmann".


Mangeårig formann for Sosialkomiteen på Stortinget, Alvheim,
sa at hvis en ble kontaktet av Barnevernet, så ti still, kontakt advokat m.fl. og endatil psykolog - for det vil du trenge. Han hadde også vært dir. for Notodden sykehus.

Stortingsrep. Toppe (Sp, lege) talte om Barnev. som et "svik satt i system". Og dommer Kvilhaug sa opp og skrev at "Barnevernet knuser familiene - og reduserer livskvaliteten til barna."  Trenger du mer for å følge meg videre - så si fra.


De fleste stopper ved den ene sak etter den andre og utbryter huffa meg osv. Litt skremt blir de vel også - så det er best å holde avstand, noe galt må det nok være med den familien. Så blir det flere saker og man blir direkte redd - for i "anelsenes mangel har fyren med hornene sitt beste angel" (Ibsen) - og det vil man ikke utsette seg for. Bedre føre var enn etter snar. Og den urett som ikke rammer en selv - er en jo spart for - om naboen riktignok får svi - for det kan jo være noe i det - ikke sant?

Men så blir det flere saker som media bretter ut - og reddere blir en selvsagt. Noen tenker som så at får dette utvikle seg videre, så kan det være dypt urettferdig overfor de som rammes. Dessuten er det dypt alvorlig og traumatiserende. En ser jo hva som skjer med barna når det kommer nær nok. Før syntes barna ok., nå innesluttet osv, og en ser familier knuses og gå i oppløsning under belastningen av systemet. Så begynner en å grøsse over det angiverisystemet som tydeligvis er på gang i alle etater man er avhengig av - så her får en passe munnen sin, barn og ektefelle, men likevel går det galt for den ene etter den andre. Og sakene blir STORE. Stortinget finner på den ene u-loven etter den andre, og flere og flere saker havner i Høyeste rett ja endog Strasbourg og også i aller høyeste Menneskerettsinstans i Europa: "Stor Kammeret". Prinsippene for familie og barn avgjøres der for hele Europa! Men fremdeles forstår de fleste ikke nok - for dette er utspekulerte ideologiske saker.


Dog begynner det så smått å demre for mange at det er rettsstaten som er i ferd med å smuldre - den fedrene overga oss med stor frihet og velstand, men hvor denne ondskapens ville hær stammer fra - hvor den ideologiske rot finnes - det er det tydeligvis få som enda har brydd seg med å finne ut av. Det stemmer det - det er rettsstaten som svekkes - enda flere u-lover undergraver den nå.

Men forstår du ikke motstanderes hær og organisering til bunns og dens svake punkter - kan du vanskelig vinne krigen sammen med de tusen hjem - samfunnets fundament - er involvert i. 10 000 barn er nå omplassert av Bvt. Det fjernes ca 5 barn pr uke fra hjemmene sine. I Steigen tok man 9 barn på en strekning på 6 km (og totalt 19 barn - ca 4,5 % av alle barna totalt i kommunen). Vi har Naustdalsaken, Glassjenta, Barnevernflyktninger o.m.a.  Bvt. har et budsjett på 21 milliarder og 5 800 tilsatt og herjer rundt så norske borgere altså må søke asyl i utlandet og bringe sakene inn for internasjonal domstol osv. Dette kan du da ikke sitte og se på - "den urett som ikke rammer deg selv"? Og la meg føye til at h.r.d. Rieber Mohn sa at disse 68-erne som har bygd opp denne elendigheten fra 1923 til 1968 og 1974 m.fl., de fikk selv ikke orden på familiene sine og barna. Det ble seriemonogami og mye annen elendighet, men nå skal de "hjelpe andre". Litt av en frimodighet! Vi trenger hjemmehjelpsordninger - ikke et angiverisystem med kulturterror mot far, mor og barna som knuser dem.


Vil du vite mer, kan du ringe eller sende SMS til 90 83 43 79 eller sende bestilling til AKF/Pb. 196/4734 Evje og bestille heftet: "Fra Skapertro til Frelsertro". Kr. 50,-. Vi har også en utmerket bok om skolekampen mot denne ideologien: "Stern strid" kr. 175,-. Vi sender så gjerne.

 

 

Relatert stoff
Skipet synker og «rottene» flykter