Barnevernet, BBC og totalitær utvikling

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.08.2018

 

Norges ideologiske tilhørighet

Det er et historisk faktum at Norden, men spesielt Norge hører med til den anglo-amerikanske protestantiske verden og ikke den europeiske, katolske verden. Store grupper av det norske folk reiste i vesterled i gammel og nyere tid og kjenner enda tilknytning til Norge.

I tillegg er Norge med sin lange kystlinje mot Atlanter- og Barentshavet av stor betydning for denne verden - og meget beskyttelsesverdig når man tenker i de store linjer om frihet og fred. Det ser nok - som tidligere - klare beskyttelsesbehov både mot Europa og mot øst. Og for å sikre det, er den indre norske utvikling av vital betydning. Man ønsker soleklart en fortsatt folkestyrt utvikling i det gamle protestantiske Norge og ikke et Norge på vei inn i totalitær statsdannelse. Britene lever tross alt i sine tradisjoner som sir W. Churchill understreket under

2. v.k. da han påpekte hvilken kraft det var i et folk som var oppfostret i frihet - mot de som marsjerte i takt til de satt på ruinhaugene sine. 

 

Undergraving av den demokratiske rettstat

Frankfurternes (Les om dem her) systematiske undergraving av den norske stat med angrep på statens helt sentrale frihetsfundament "det første riket" - familien - og barna som nazimakten gjorde det i 1942 - alarmerer etter hvert en hel verden. Naustdalsaken førte til demonstrasjoner i ca 24 land og over 60 steder.  Norge har 8-9 Barnevern-saker for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg og en sak i The Great Chamber hvor bare en av flere tusen saker havner. Norge tapte suverent saken i Europarådet i sommer osv. osv. H.r. adv. Nordhus sluttet allerede i sekstiårene (!) å ta Barnevern-saker fordi vanlig juss ikke virket i slike saker. Og når en ser på en rekke enkeltsaker, er det skremmende hvor mye synsing og overkjøring som er tydelig selv med lite juridisk innsikt. Dette signaliserer sterkere og sterkere at her er det ideologi som ligger i bunnen og styrer ikke retten. Dette er noe som har bygd seg opp over 10-talls år - under radaren for de fleste og via en "eliteutdannelse", ikke minst fra universiteter og høyskoler. Det burde vært forstått før, at det nå ikke blir forstått i helhet, er forståelig når en blir så direkte angrepet på barn og foreldre av Barnevernet. Heldigvis finnes det enda folk som bevarer hodet kaldt og hjertet varmt. 

 

Ser vi på selve rettsutviklingen av lovgivning og rettshåndhevelse, 
ser vi bl.a. at Menneskerettighetskonvensjonens (EMKs), Den Europeiske menneskeretts art. 8 og Gr.l. § 102 er i strid med de familielover og fullmakter som Barnevernet etter hvert har fått og praktiserer med hard hånd. De baserer seg på angiveri fra de aller fleste institusjoner som barnehager, skoler, mødrekontor, lege- og tannlegekontor osv som har plikt til å varsle Barnevernet hvor kanskje en ung dame har rett til å rekvirere politi. De kan igjen hente inn - bak foreldrenes rygg - barna på skole, i barnehage og foreldrene til glattcelle. Alle til avhør. Dette tydeligvis helt uten hensyn til separasjonsangst og traumatisering (dr. H. Pande) som oppstår selv om barna blir forenet med foreldrene igjen. Dette har store dimensjoner med ca 5 800 tilsatte i Barnevernet, med et budsjett på ca 21 milliarder og for tiden er 15 820 barn tatt fra sine biologiske foreldre - og mange flere som har opplevd midlertidig adskillelse.

Dette går selvsagt ikke upåaktet hen i utlandet. Det viser med all tydelighet nevnte Naustdalsak og for eks. at tidligere justisminister i Romania ringte tidligere utenriksminister Brende om saken, men blir avvist. De internasjonale miljøer er dypt alarmert og aksjonerer etter hvert. I den kontekst må vi nå se BBC`s sterke fokus på Norsk Barnevern - ikke bare det rettslige eller følelsesmessige, selv om det er forferdelig nok i seg selv.

 

Utenlandske media med fokus på norsk Barnevern

Flere andre store media har hatt oppslag om norsk Barnevern bl.a. fransk TV, Der Spiegel m.m.fl. BBC - den verdensvide TV-kanalen har kanskje engasjert seg sterkest. Først laget de en stor dokumentasjon på Naustdalssaken - så kommer de tilbake i disse dager hvor de minner om tidligere program og lager et halvtimes program om flere mødre som er fratatt sine barn og slår kraftig opp skandalesaken om at psykiateren som arbeider sentralt i Barnevernet, har medvirket i en av de nevnte sakene - og nå er dømt for å ha samlet overgrepsbilder selv gjennom 20 år. Nevnte norske psykiater skal ha blitt tipset om av utenlandsk politi 2 ganger før noe skjedde.

BBC har også kontakt med sterke norske krefter som Familiekanalen ved Fardal, noe som fremgikk av siste BBC-sending. M.a.o. regner en med at BBC blir meget godt informert i dybde og bredde om hvor massivt angrepet på de tusen hjem er i landet vårt, og hvor farlig dette er for nasjonens fremtid. En kan uten videre regne med at BBC World Service har sine solide kontakter til topp informerte folk både i USA og Storbritannia og at de - like så vel som da den anglo-amerikanske verden hadde fått nok av Frankfurterne og innsatte Trump og valgte brexit - holder et våkent øye med Norge med sine store natur-ressurser og uhyre viktig strategiske beliggenhet.

BBC har nå signalisert, at dette programmet sendt 04.08.18 skal følges opp - og da blir det interessant å se om de toner noe ned enkeltsaker som vekker dype følelser - og mer setter fokus på de ideologiske og store linjer som styrer Barnevernet i Norge og internasjonalt. En meget aktiv jurist i Barnevernsaker skrev i Aftenposten for et par år siden at løsningen syntes å komme fra utlandet! Den "humanitære stormakt", Norge tar mål av seg til å være - kan snart bli tvunget i kne!